• [S182] 1 Muntlig - Anny Brækkan, samtale.
 • [S183] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Orkdal 1791-1815.
 • [S185] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Orkdal 1816-1893.
 • [S195] 1 Bok - A. E. Tronshaug. Innset en bygdebok Bind II Gårdsbruk (, 1975).
 • [S222] Bjørn Solheim, ukjent record type, ukjent location.
 • [S229] 1 Familieskjema - Anna Claxton. "E-post fra Anna Claxton 2001.10.17 05:01". Mottatt 2001.10.17 05:01.
 • [S230] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1900 for Hitteren, Sør-Trøndelag.
 • [S235] 1 Familieskjema - Arnfinn Kjelland. "E-post fra Arnfinn Kjelland 2001.11.04 10:29". Mottatt 2001.11.04 10:29.
 • [S249] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Ministerialbok Meldal 1682-1698.
 • [S265] 1 Kirkebok - Statsarkivet i Trondheim. Klokkerbok Orkdal 1743-1765.
 • [S268] 1 Bok - Jon Kolden. Bygdabok for Lom Bind 1 Gards- og ættesoge for Vårdalen ( Lom kommune, 2000).
 • [S282] 1 Bok - Kvikne bygdeboknemd. Kvikne Gårds- og slektshistorie ( Kvikne bygdeboknemd, 2001).
 • [S288] 1 Folketelling internett - Digitalarkivet. Folketelling 1801 Qvekne, Hedmark.
 • [S290] 1 Kirkebok - Arnt Stavne. Ministerialbok Kvikne 1764-1784.
 • [S323] 1 Notat - Inger Bjørnaas, notat. 21 may 2003 13:56.
 • [S339] 1 Muntlig - Mary Stafne, samtale. 2004.01.22.
 • [S342] 1 Bok - A. Skrondal. Orkdalsboka Bind III Gardssoga 1. Bandet ( Orkdal kommune, 1966).
 • [S361] 1 Familieskjema - Pål Volden. "Erich Olsen Bach". Mottatt 17 mar 2004.
 • [S362] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Klokkerbok Orkdal 1743-1765.
 • [S387] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Klokkerbok Orkdal 1715-1742.
 • [S388] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Klokkerbok Orkdal 1766-1789.
 • [S391] 1 Kirkebok avskrift - Statsarkivet i Trondheim. Avskrift Ministerialbok Orkdal 1695-1716.
 • [S392] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Mantall 1666 Orkdal avskrift.
 • [S398] 1 E-Post - Pål Volden "Berit Siversd Jamtås og Maret Arntsd Berbu." E-post melding fra ukjent forfatter e-post. 28. mai 2004 19:34.
 • [S399] 1 Kirkebok - Arnt Stavne. Ministerialbok Orkland 1730-1755.
 • [S400] 1 Kirkebok - Arnt Stavne. Ministerialbok Orkland 1756-1794.
 • [S403] 1 Muntlig - Atle Kjelstad, samtale. 2004 07 13.
 • [S406] 1 Internett side - John Stafnes hjemmeside. Online http://upstel.net/johns/
 • [S412] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696.
 • [S413] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skifteprotokoll nr 1 1689-1696, 1719-1728.
 • [S414] 1 Bok - Geitastrandboka ().
 • [S420] 1 Bok - Gunnar Eikli. Eikli-boka Frå ein gard til ei heil grend ( Eikli Media, 2000).
 • [S442] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag.
 • [S592] 1 Bok - Jon Kolden. Bygdabok for Lom Bind 3 Gards- og ættesoge for Bøverdalen ( Lom kommune, 2007).
 • [S597] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Løkken kobberverks jurisdiksjon. Skifteprotokoll nr 1 1779 - 1798.
 • [S606] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Manntall 1663-66 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 • [S609] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Tingbok nr 4 1711 - 1720.
 • [S613] 1 Protokoll - Statsarkivet i Trondheim. Orkdal Sorenskriverembede. Skiftebehandlingsprotokoll 30.01.1823 - 2.08.1839.
 • [S627] 1 Kirkebok avskrift - Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 døpte.
 • [S636] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Døypte i Orkdal prestegjeld 1715-1776.
 • [S637] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Gravlagde i Orkdal prestegjeld 1715-1776.
 • [S638] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Døypte i Orkdal prestegjeld 1695-1708.
 • [S641] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Vigde i Orkdal prestegjeld 1800-1839.
 • [S642] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Trulova i Orkdal prestegjeld 1715-1776.
 • [S643] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Vigde i Orkdal prestegjeld 1715-1776.
 • [S646] 1 Kirkebok avskrift - Orkdal Historielag: Gravlagde i Orkdal prestegjeld 1776-1799.
 • [S653] 1 Notat - Margit Løkstad Berg, notat. 20 6 2009.
 • [S655] 1 Folketelling avskrift - Orkdal Historielag: Ekstraskatten for Orkdal 1762 ().
 • [S681] 1 Protokoll - ukjent arkiv. Trondheim by, Skifteprotokoll 17, 1758-1765.
 • [S688] 1 Protokoll avskrift - ukjent arkiv. Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag.