Iver Kieldsen1

f. 15 februar 1705, d. 1767
 • Iver Kieldsen ble født i 1705 i Orkdal2
 • Han was christened den 15 februar 1705 i Orkdal kirke; Døpte Guttebørn 1705
  D. Sexages
  Kield Iversens Øyens b: Iver.2
 • Trolovelse for Iver Kieldsen og Beret Olsdatter Vold ble kunngjort den 2 februar 1738 i Orkdal kirke
  Trolovede 1738
  S. Septuages
  Iver Kiells. Sold. og Beret Olsd.
  Forl. Ras? Qvaal og Christofer Metlie3
 • Iver Kieldsen var gift med Beret Olsdatter Vold. De giftet seg 26 mars 1738 i Orkdal kirke
  Copulerede 1738
  onsd. før Palme S.
  Iver Kields. Sold. og Beret Olsd.4
 • Iver Kieldsen døde i 1767 i Orkdal5
 • Han ble gravlagt den 11 oktober 1767 i Orkdal kirke.5
 • Den 8 februar 1768 ble det holdt skifte på Qvaale, Orkdal, etter Iver Kieldsen imellom hans igjenlevende hustru Beret Olsdatter Vold og de etterladte arvinger, søsken Endre Kielsen Opøyen og Eli Kieldsdatter, halvsøsken Ellef Kieldsen, Barbroe Kieldsdatter, Eli Kieldsdatter og Giøda Kieldsdatter. Enkens laugverge var Christoffer Larson Metli. Formyndere for de umyndige barn var Johannes Joensen Asbøll. Se gården Kvåle for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 61b-62b

  Anno 1768 Mandagen den 8de Februarij

  Sted: Qvaale udi Ørchedals tinglaug hos Berethe Olsdaatter

  Hovedperson: hendes nu salige mand Iver Kieldsen Qvaale, ved døden avgangen paa ermelte gaard

  Arvinger: hans forbemelte igienlevende Enke og den salig mands nærmeste lovlige arvinger som er hans heel og halv sødskende
  1. heelbroder Endre Kieldsen gift og over myndig aars alder, boende paa een huusmands kaldet Medtlimoen under gaarden Medtlien her i tinglauget beliggende
  2. een halvbroder Ellev Kieldsen gammel 17? aar, værende paa gaarden Opøyen her i sognet
  3. een heelsøster Eli Kieldsdatter, Enke boende paa gaarden Buedallen? beliggende udi Fossens fogderie og Hitterens tinglaug
  4. een halvsøster Barbro Kieldsdaatter gift med Henning Gullichsen boende paa gaarden Øyen her i Præstegieldet
  5. een halvsøster Elli Kieldsdaatter gammel 25 aar, ugift
  6. een halvsøster Giøda Kieldsdaatter ligesaa 25 aar, ugift

  Laugværge for Enken hendes svoger Christopher Larsen Medtlie

  Formynder for de tre umyndige var tilstede deres sødskendebarn Johannes Joensen Asbøll

  Vurderingsmenn: Lensmanden Joen Joensen Moe og Iver Olsen Holte

  Sum formue : 89 2 8
  Sum gjeld : 52 - 16
  Igjen å arve: 37 1 16

  Anno 1768
  Februarij 8de Qvaale
  Er skiftet begyndt og sluttet efter avdøde Iver Kieldsen ...
  Hans efterladte Enke Berethe Olsdotter blev tillod det den halve Deel med 18 2 30
  Den avdødes heel og halv sødsken de vare arvinger .... hvis arvelodder beløber sig til 15 1 5 5/11
  Tvende halv søstrer vare umyndige Sc:
  1. Elie Kieldsdotter gammel 25 aar, der tilfaldt løsøre ....... 1 2 19 3/11
  2. Giodda Kieldsdotter gammel 23 aar, blev og udlagt løsøre ... 1 2 19 3/11
  Til formynder for Disse tvende umyndige piger anordnet Deres sødskendebarn Johannes Joensen Asbøl.....1,6

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Iver Kieldsen og Beret Olsdatter Vold er oppført i ekstraskatten 1762 på Qvaale, Orkdal.
  Side Gardnr Gard
  151 26 138 Qvaale
  Type Tittel Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1524 Self Ejer Mann Iver Kieldsen M
  1525 Self Ejer Kone Berte Olsdtr K
  1526 Tjenestefolk Mann Endre Johansen M
  1527 Pige over 12 aar Marit Joensdtr K
  1528 Pige over 12 aar Guri Endresdtr K
  1529 Andre hos sig havende Mann Anders Larssen M
  1530 Andre hos sig havende Kone Eli Larsdtr K
  1531 Andre hos sig havende Enken, gl. Enke Maritte K
  1532 Husmenn og inderster Mann Joen Knudsen Haukdal M
  1533 Husmenn og inderster Kone Ingbor Brønilsdtr Haukdal* K
  1534 Husmenn og inderster Sønn Knud Joensen M
  1535 Husmenn og inderster Datter Ane Joensdtr K16

Resten

 • Iver Kieldsen er ikke samme person som Iver Løchen; Er dette samme person? Nei.
 • Se Orkdalsboka Bind IV side 91

  Nedre Kvåle

  Rådmann Hornemann selde i 1748 matr.nr 138 til Ivar Kjellsson for 140 riksdalar.

  Iver Kjellson var frå Metlimoen og gift med Berit Olsdotter. Da Ivar døydde utan livsarvingar, overtok svogeren, Anders Larsson, i 1759 eigedomen for 150 riksdalar. Han var gift med Eli Kjellsdotter.
 • Arnt Stavne     2004-05-07 15:15:20

  Hei Roar,

  Jeg sjekket hva som står i Orkdalsboka om Kvåle og fant da i Bind IV side 91:

  Iver Kjellson var frå Metlimoen og gift med Berit Olsdotter. Da Ivar døydde utan livsarvingar, overtok svogeren, Anders Larsson, i 1759 eigedomen.

  Mvh. Arnt.

Kildehenvisninger

 1. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 62 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/73
 2. [S391] Kirkebok Orkdal 1695-1716 avskrift: Side 80.
 3. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 437.
 4. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 475.
 5. [S388] Klokkerbok Orkdal 1766-1789 avskrift: Side 299.
 6. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796.
 7. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 237b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/255
 8. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 652b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/671
 9. [S362] Klokkerbok Orkdal 1743-1765 avskrift: Side 431.
 10. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 311 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 11. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 320 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 12. [S362] Klokkerbok Orkdal 1743-1765 avskrift: Side 347.
 13. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 597 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 14. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 517 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/539
 15. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 621b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 16. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift.