Kvikne

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Kvikne er oppført i manntallet 1701 på Storekviknan, Orkdal.
  Sifuer Olsen Stor Qvikne 45 år med sønn Anders Sifuersen 5 år5
 • Kvikne er oppført i manntallet 1701 på Lillekviknan, Orkdal.
  Iver Arnsen Lille Qvikne 35 år med sønner (?) Arn Jensen 4 år og Fridrik Jensen 1 år.5
 • Jon Engelsen er oppført i ekstraskatten 1762 på Storqvichne, Orkdal.

  Disse personene er også oppført samme sted Eli Jonsdatter.
  Side Gardnr Gard
  103 20 88 Storqvichne
  Type Tittel Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  1139 Beneficered Klæboe Pastor
  1140 Oppsidder Mann Joen Engelsen M
  1141 Oppsidder Kone Eli Povelsdtr K
  1142 Tjenestefolk Ole Engelsen M
  1143 Dreng over 12 aar Erik Siversen M
  1144 Pige over 12 aar Beret Engelsdtr K
  1145 Andre hos sig havende Mann Engel Thoresen M
  1146 Andre hos sig havende Kone Ellie Joensdtr K
  1147 Andre hos sig havende Enken Enke Kirstie Christensdtr K
  1148 Husmenn og inderster Mann Jørgen Persen M
  1149 Husmenn og inderster Kone Ingbor Arnsdtr K6

Bokreferanser

 • .
  Se Orkdalsboka Bind 3 side 308

Kildehenvisninger

 1. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Side 330 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/179
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 495 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 545 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 4. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 286b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 5. [S442] Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag.
 6. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift.