Ragnhild Toresdatter Bjerkaker1

f. 29 september 1724, d. 1755

Familie: Erich Rasmussen f. 7 mai 1724, d. 1777

 • Ragnhild Toresdatter Bjerkaker ble født i 1724 i Rennebu4
 • Hun was christened den 29 september 1724 i Rennebu; Døbt
  Rennebu
  29 9 1724
  Ragnild
  Thoer Birchager.4
 • Hun var gift med Erich Rasmussen. De giftet seg 2 januar 1746 i Rennebu
  Brudevielser 1746
  Dom. p. Cirtum. Ren.
  Eric Rasmusen Gorset
  Ragnille Thoresd. Birchager5,3,2,1,6
 • Ragnhild Toresdatter Bjerkaker døde i 1755 på Berkåk, Rennebu,7,1
 • Den 9 september 1755 ble det holdt skifte på Bierchager, Rennebu, hos Erich Rasmussen etter hans hustru Ragnhild Toresdatter Bjerkaker imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Thore Erichsen, Rasmus Erikson og Dordi Eriksdatter. Formyndere for de umyndige barn var Michell Svendsen Stafne. Andre som er nevnt i skiftet er Mali Toresdatter Bjerkaker, Torger Fredrikson Hårstad, Marit Svendsdatter, Siver Tronsen, Gjertrud Svendsdatter, Peder Ingebrigtson Skamfer og Randi Svendsdatter Bjerkaker. Se gården Bierchacher for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa05 Folio 542b-543b
  Skifte 9. september 1755 på Bjerkaker.
  Avgangen Ragnhild Thoresdatter
  Enkemand Erich Rasmussen
  Barn:
  Thore Erichsen 6 år, formynder hans modrbroder Michel Svendsen Stavne
  Rasmus Erichsen 2 år, formynder deres fader Erich Rasmusen Birchager
  Dordi Erichsdatter 7 år, formynder deres fader Erich Rasmusen Birchager

  Folio 542b

  Det referes et skjøte datert 19 Janvary 1753

  Kiender vi os underskrevne og hermed for alle Vitter
  liggiør vi at vi med frivillie og velberaadhuu samt med vore
  kiære hustruers og myndtlingers villie Ja og samtøcke haver solgt og skiødet og avhændet
  som vi hermed i aller kraftigste og fuldkommeligste maader av Loven selger skiøder og ???
  der fra os vore hustruer børn myndlinger og arvinger til vores kiære svoger den ærlige og velagte Dan
  nemand Erich Rasmussen Birchager hans hustrue børn og arvinger, vores arvelig tilfalden andeel udi
  gaarden Birchager skyldende med bøyxel og ??? Toe øre og Tolv marklaug beligende udi Ørchedals fogderie og

  Folio 543

  Renneboe Tinglaug, og da ermelte vores kiære haver betalt till een hver av os alt det os i ermelte gaard tilkom,
  ??? ??? med ??? skilling nemlig til mig Michel Svendsen Stavne, paa min egen vegne den summa 22 rdr og til min
  myndtling Malii Thoresdatter hendes fædrene og mødrene arv 56 rdr 3 ort 20 s og till mig Torger Friderichsen Horstad
  paa min hustrue Marithe Svendsdatter vegne 18 rdr 20 s, og til mig Siver Tronsen Uff paa min kiære hustrue
  Giertrud Svendsdatters vegne 18 rdr 20s og til mig Peder Ingebrigtsen Schamfer paa min kiære hustrue Randi Svendsdatters vegne
  18 rdr 20s som tillige med ??? ??? hustrue Ragnild Thorsdatters egen tillfaldne andeell 56 rdr 3 ort 20 s giør den
  summa 190 rdr 2 ort 4 s. ...

  Så refereres det til vurderingen av gården som ble gjort i skiftebrevet av 24de July 17387

2a Body (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Ragnhild Toresdatter Bjerkaker.
  Married Erik Rasmusson Gorset in 1746.1

Kildehenvisninger

 1. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 399.
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 455 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 505b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 4. [S284] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25.
 5. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 493 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 6. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 41.
 7. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 543 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 8. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 177b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1