Knut Eriksen Aunet1,2

f. 1664, d. 1741

Familie: Ragnhild Rasmusdatter f. 1675

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Knut Eriksen Aunet er oppført i manntallet 1701 på Øfne, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  460 459 55 Rennebu Øfne
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1151 459 Knud Erichs. 32 Hovedperson Soldat4
 • Knut Eriksen Aunet og Ragnhild Rasmusdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Ønne, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  Knud 56
  q Ragnild 31
  b Kari 6
  Erich 4
  Gunild 0 19 uger
  t.folch Trond 23
  Maret 205

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Knut Eriksen Aunet.
  Ola er den første drivaren vi kjenner til her. I 1628 betalte 'Oluf Lillebuum', som Aunet vert kalla i lensrekneskapane, skatt som øydegardsmann. I 1635 slo Amund seg ned som drivar på Aunet saman med Ola. Amund sat berre nokre få år med bygsla. I 1639 betalte Otte Engelson 3,5 rdlr i førstebygsel for Aunet 'som Amund fradøde og han igjen ægter enken'. Slik vart det både gård og kjerring på Otte. Ola sat med garden fram til om lag 1650, då Arnt, f. 1606, d. 1690. tok over. I 1660-åra budde det og ein husmann på garden, Ola Engelson. Arnt er nemd som brukar fram til 1690. Då han døyde, vart dei 2 gardane slegne saman og driven av Knut Erikson. Knut var sonen til Erik som hadde gifta seg med Brønnil, kona til Otte Engelson. Knut Erikson var brukar 1690 - 1741. Skifte 1741 på Aune.6

Resten

 • Knut Eriksen Aunet tok over bygsla på Aunet 1690.6

Kildehenvisninger

 1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 25.
 2. [S15] Leiv Skjerves hjemmeside, online http://leskjerv.seria.no/
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 365 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/382
 4. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 5. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 24b.
 6. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 24.
 7. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 339 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1