Ole Hansen1

f. 7 mars 1762, d. september 1804

Familie: Johanna Iversdatter f. circa 1766

 • Ole Hansen ble født i 1762 i Orkdal1,2
 • Han was christened den 7 mars 1762 i Orkdal; Side År Døypt
  1924 272 1762 2. S i Faste [07.03.1762]n
  Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad
  13100 Barn Ole Hanssen M Megaard
  13101 Far Hans Megaard
  13102 Fadder Joen Megaard
  13103 Fadder Jørgen Engen
  13104 Fadder Lars Rensklef
  13105 Fadder Beret Megård
  13106 Fadder Ane Capit.stuen.2
 • Trolovelse for Ole Hansen og Johanna Iversdatter ble kunngjort den 16 november 1794 i Orkdal
  Prot. ref. Side Lp.nr. År Trulova dato Sokn/Kyrkje
  557 Orkdal MINI 668A02 381 30 1794 16.11.1794 Orkdal
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Kjønn Bustad
  2223 Brudgom Soldat Ole Hanssen Øyan
  2224 Brur Pige Johanna Iversdtr Holte
  2225 Trulovar Iver Iversen M Sommervol
  2226 Trulovar Lars M Reensklev3
 • Ole Hansen var gift med Johanna Iversdatter. De giftet seg 17 november 1794 i Orkdal
  Prot. ref. Side Lp.nr. År Vigd Vigd stad
  587 Orkdal MINI 668A02 421 29 1794 17.11.1794 Ørkedal
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Bustad
  1173 Brudgom Soldat Ole Hanssen Øyum
  1174 Brur Johanna Iversdtr Holte4,5
 • Ole Hansen døde i september 1804 i Orkdal i en alder av 426
 • Den 23 oktober 1804 ble det holdt skifte på Øyen, Orkdal, etter Ole Hansen. Se gården Øyan for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa09 Folio 482b-486b

  Aar 1804 den 23 October

  Sted: gaarden Øyen i Ørchedalen

  Hovedperson: efter den sidste i september maaned afdøde gaardmand Ole Hanssen

  Arvinger: der i ægteskab med hans efterladte enke Johanna Iwersdatter, har aflet trende, en søn og tvende døttre
  1. sønnen Hans Olsen gammel 10 aar
  2. ældste datter Elie Olsdatter 6 aar
  3. yngste datter Jodda Olsdatter 4 aar
  alle værende hiemme hos moderen

  Laugverge for enken: Ole Jonsen Fandrem

  Til formyndere for børnene blev beskikket
  for sønnen Hans Olsen farbroderen Jon Olsen Damlie
  for ældste datter Elie Olsdatter hendes faders sødskendebarn Jon Jonsen Megaard den yngre
  for yngste datter Jodda Olsdatter hendes sødskendebarns [AST: til slutt i skiftet er han oppført som hendes sødskendebarns mand] Ole Andersen Schierstad

  Sum formue : 1045 3 2
  Sum gjeld : 354 - 3
  Igjen å arve: 691 2 236

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ole Hansen er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Øyan som 39 år.Begge 1 gang Husbonde Gaardmand.5
 • Ole Hansen er oppført i folketellingen den 1 februar 1801 hos Ole Hansen og Johanna Iversdatter på Øyum, Orkdal.5

Resten

 • Ole Hansen er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Øyum, Orkdal.
  39 år. Begge 1 gang
  Husbonde
  Gaardmand1

Kildehenvisninger

 1. [S415] Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag, Post 922.
 2. [S636] Døypte Orkdal 1715-1776 avskrift.
 3. [S639] Trulova Orkdal 1776-1799 avskrift.
 4. [S640] Vigde Orkdal 1776-1799 avskrift.
 5. [S415] Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag.
 6. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 482b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 7. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 111 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/123
 8. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 272b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/283
 9. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 384 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 10. [S648] Døypte Orkdal 1776-1799 avskrift.