Erich Rasmussen1,2,3

f. 7 mai 1724, d. 1777

Familie 1: Ragnhild Toresdatter Bjerkaker f. 29 september 1724, d. 1755

Familie 2: Mille Mikkelsdatter f. 1737, d. 1759

Familie 3: Jodda Knutsdatter f. 1736, d. 1814

 • Den 1 juli 1777 ble det holdt skifte på Bierchager, Rennebu, hos Jodda Knutsdatter etter hennes ektemann Erich Rasmussen imellom igjenlevende enke og deres barn, Thore Erichsen, Rasmus Erikson, Knut Erikson Bjerkaker, Dordi Eriksdatter, Mille Eriksdatter, Rangnild Eriksdatter, Randi Eriksdatter og Kari Eriksdatter. Enkens laugverge var Joen Trondsen Hafdahl. Formyndere for de umyndige barn var Jon Rasmusen Gorset d.y., Mikkel Erikson Sundset, Rasmus Joensen Gaardsett, Even Knutson Rokkones og Siver Knudsen Broeholt. Se gården Bierchacher for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 425-428

  Anno 1777 Tirsdagen den 1te July

  Sted: Bierchager, Rennebu
  Avdød: Erich Rasmussen
  Ektefelle: Jodda Knudsdatter

  8 Barn i 3 ekteskap:
  1. Thore Erichsen, over myndig aars alder, værende her paa gaarden
  2. Rasmus Erichsen, 24 år
  3. Knud Erichsen, 11 år
  4. Dordie Erichsdatter, gift med Michell Svendsen, boende paa gaarden Schamfær her i Tinglauget
  5. Mille Erichsdatter, 18 år
  6. Ragnild Erichsdatter, 16 år
  7. Randie Erichsdatter 14 år
  8. Karii Erichsdatter, 9 år

  Laugverge for Enken: hendes svoger Joen Tronsen Hafdahl

  Paa den umyndige datter Mille Erichsdatters vegne var tilstede hendes opnævnte formynder Michell Erichsen Sundset

  Vurderingsmenn: Erich Lauritzsen Merch og Svend Andgrimsen Wangsengen

  Formyndere:

  for Rasmus Erichsen, hans fadrbroder Joen Rasmussen Aas
  for Mille Erichsdatter, hendes næstsødskendebarn Michell Erichsen Sundsett
  for Knud Erichsen, hans sødskendebarn Rasmus Joensen Gaardsett
  for Ragnild og Randie Erichsdøttre, deres modrbroder Ewen Knudsen Rochenes
  for Karii Erichsdatter, hendes fasters mand Sifwert Knudsen Broeholdt2

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Erich Rasmussen og Jodda Knutsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Bierchager, Rennebu.
  513 Birager
  selfejer

  1. Erik Rasmusen
  2. kone Jodda Knudsd
  3. søn Thore Ericksen
  4. t.Dreng Anders Thores
  5. t.pige Barbro Gundersd
  6. t.p. Berit Haldosd
  7. hos sig haver Giertrud Michsd død 4 Aug 1763

  venstre kolonne

  1. Rasmus Erichs 8 aar
  2. Dordi Erichsd 11 aar d 31 oct 1751
  3. Mille Erichsd 3 aar
  4. Ragnil Erichsd 2? aar17
 • Erich Rasmussen og Jodda Knutsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Bierchager, Rennebu.
  Gårdnr:51311
 • Erich Rasmussen og Jodda Knutsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Birchager, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 ErichRasmus. 45 6gift
  2 Joda Knudsd. 34 5gift
  3 ThoreErich* b21 3
  4 Rasmus Erich* b15 2
  5 Knud Erich* b41
  6 DordiErich* b18 2
  7 MilleErich* b92
  8 Ragnille Erich* b81
  9 RandiErich* b51
  10 Karj Erich* b11
  11 Sivert t22 3
  12 Berithe t32 4
  13 PTrondJørgens. 57 7gift
  14 Riborg 49 7gift
  15 Jørgen Trond* b18 3
  16 DordiTrond* b15 2
  17 AneTrond* b9212

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 438 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/456
 2. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 425 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/436
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 505b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 455 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 5. [S622] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 døpte.
 6. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 41.
 7. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 399.
 8. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 493 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 9. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 77b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/89
 10. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 609 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 11. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 13a.
 12. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 49b.
 13. [S115] Leiv Skjerve.
 14. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 543 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 15. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 170b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 16. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 300 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/311
 17. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 88.