Gjertrud Engelsdatter Voll1,2

f. 1777, d. 1803

Familie: Arnt Jonson Voll f. 1769, d. 1802

 • Den 2 juni 1803 ble det holdt skifte på Vold, Rennebu, etter Arnt Jonson Voll og Gjertrud Engelsdatter Voll imellom igjenlevende barn, Marit Arntsdatter Voll, Gjertrud Arntsdatter Voll og Ane Arntsdatter Voll. Formyndere for de umyndige barn var Ellev Jonsen og Engel Jonsen. Se gården Vold for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa09 Folio 423-426

  Aar 1803 den 2den Juni

  Sted: Wold eller Støvre i Renneboe

  Hovedperson: afdød ægtefolk Arnt Jonssøn og kone Gjertru Engelsdatter

  Arvinger: som i Egteskab sammen har avlet ilive værende 3 børn
  1. ældste datter Marithe Arntsdatter, 5 aar gamel
  2. mellemste datter Gjertru Arntsdatter, 3 aar gammel
  3. datter And Arntsdatter 1 aar 4 maaneder gammel

  Til formyndere:
  for Marithe Andersdatter!, hendes moders farbroder Ellev Jonssen Lonch boende her i Renneboe
  for Gjertru Arntsdatter, Erik Olssen Lille Støvre
  for And Arntsdatter, hendes morfader Engel Jonsson Vold

  Sum formue : 2878 2 3
  Sum gjeld : 376 1 10
  Igjen å arve: 2502 - 174

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Gjertrud Engelsdatter Voll og Arnt Jonson Voll er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Bakk, Rennebu.
  Amt Prestegjeld Sokn Gard
  142 Trondhiem Meldal Renneboe Bak
  Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
  2674 Arn Jonsen Husbonde 32 Begge i 1ste ægtesk. Bonde og gaardbeboer M
  2675 Giertrud Engelsdtr Hans kone 24 Begge i 1ste ægtesk. K
  2676 Marit Arnsdtr Deres børn 3 K
  2677 Giertrud Arnsdtr Deres børn 1 K
  2678 Jon Halstensen Hans fader 77 Begge i 1ste ægtesk. Har kaar i gaarden M
  2679 Marit Andersdtr Hans kone 76 Begge i 1ste ægtesk. K
  2680 Sivert Corneliusen Tjenestefolk 14 M
  2681 Kari Olsdtr Tjenestefolk 20 Ugift K5

Kildehenvisninger

 1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 310.
 2. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2675.
 3. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 310 og 383.
 4. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 423 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/433
 5. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2674.