Siver Knudsen Broeholt1,2,3

f. 1717, d. circa 1778

Familie: Giertrud Rasmusdatter f. 1709, d. 1792

 • Den 19 juni 1778 ble det holdt skifte på Broholt, Rennebu, etter Siver Knudsen Broeholt imellom hans igjenlevende hustru Giertrud Rasmusdatter og de etterladte arvinger, søsken Niels Knudsen, Michel Knudsen, Mali Knudsdatter, Giertrud Knudsdatter og Anne Knudsdatter, søskens barn Ingebrigt Nielssen, Anne Nielsdatter og Marithe Nielsdatter. Enkens laugverge var Jon Rasmussen. Andre som er nevnt i skiftet er Gunnild Gundersdatter Em?ggen, Siver Haagensen, Dordi Ellefsdotter Stafne, Rasmus Ellefsen Steene, Thore Erichsen Bierchager, Tron Mikkelsen Jerpstad, Marithe Haldoesdotter Ramloe, Michel Joensen Ramloe, Anne Larsdotter Slette, Engel Ellevson, Kari Erichsdotter Bierchager og Rasmus Joensen Aas. Se gården Bruholt for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 482b

  Anno 1778 Fredagen den 19de Junii ...
  ...
  ... skiftes efter avgangen Siver Knudsen Broe-
  holt foretagen paa gaarden Broeholt udi Renneboe tinglaug til Rigtighed imellem
  Enken arvingerne og alle andre vedkommende. ...
  ...
  ... samt de som den avdøde Siver Knudsen
  Broeholt haver været anordnet formynder for og i hvis stæd nu igien ??? en
  beskikket til formyndere for efterfølgende umyndige navnlig: 1 for Gunnild Gun-
  dersdatter Em?ggen i Orchedalen til formynder er opnævnt hendes moderbroder Siver Haa-
  gensen Hoel, 2. for Dordi Ellefsdotter Stafne hendes broder Rasmus Ellefsen Steene
  Meldallen, 3 Thore Erichsen Bierchager og Tron Michelsen Jerpstad, begge begge myndig mod
  taget deres arvemidler av den avdøde maae derfore møde, ??? alle ???
  boet for at indgive ??? avkald og ??? at de rigtig haver ??? ???
  arv. 4 til formynder ??? Marithe Haldoesdotter Ramloe hendes søstermand Michel
  Joensen Ramloe, 5 for Anne Larsdotter Slette Engel Ellefsen Mesloe, 6te og for Kari
  Erichsdotter Bierchager hendes søskendebarn Rasmus Joensen Aas, alle fore
  skrevne ville som melt indfinde sig i stervboet ?? tid og stæd ...
  ...
  holden een rigtig Registering og vurdering til paafølgende lovlig skifte og deeling paa gaar-
  den Broeholt udi Renneboe tinglaug beliggende hos den ærlige og gudfrygtige Enke
  Giertrud Rasmusdotter, efter hendes ved døden avgangen mand den ærlige og velagte
  nu salige dannemand Siver Knudsen der boede og døde paa forskrevne ggard
  til rigtighed imellem hans igienlevende Enke paa den Eene og bemælte avdøde mands efter
  loven nærmeste Legitimerede arvinger [: da han uden at have afterladt sig livs arvinger ved døden er avgangen :] der er hans igienlevende heele søskende og deres
  Desiendenteres 2de Brødre og 3 søster navnlig 1. Niels Knudsen forhen gift
  og boende paa gaarden Stafne her i tinglauget nu død, men efter
  ladt sig en søn og 2de Døttre navnlig Ingebrigt Nielsen over myndige
  aars alder boende paa gaarden Stafne her i tinglauget, Anne Nielsdotter
  gift med den ærlige og velagte dannemand Sven Siversen boende
  paa gaarden Uff her i tinglauget, Marithe Nielsdotter Marithe
  Nielsdotter gift med den ærlige og velagte dannemand Friderich
  Torgiersen boende gaarden Horstad her i tinglauget, 2 Brode-
  ren Michel Knudsen gift og boende paa gaarden Eggen

  Folio 483

  her i sognet. 3 Søsteren Malii Knudsdotter gift med den ærlige og velagte danne-
  mand Arnt Lødensen boende paa gaarden Hougen her i Præstegieldet, 4 Gier-
  trud Knudsdotter Enke opholdende sig paa gaarden Horstad her i tinglauget, 5 og Anne
  Knudsdotter gift med den ærlige og velagte Ole Joensen boende paa gaarden Tverdall her i tinglaug-
  et paa den anden side. Til laugværge for Enken var ??? hendes broder den ærlige
  og velagte dannemand Joen Rasmussen Gaarset. Til vurderingsmænd var av kongelig
  Majts. foget over Ørche og Guldals fogderie hr. Jørgen Hiort Tessen? opnævnt de tvende
  ærlige og velforstandige dannemænd nemlig Lensmanden Erich Lauritzen Merch og Ole Ol-
  sen Reitaas, der begge ...
  ...

  Folio 483b

  ...
  ??? Enken med arvingerne den salig mand
  i Levende Live haver overladt Stif-sønnen
  Clemet Siversen Broholt for et ??? slut-
  tet kiøb imellem dem hvilke penge han
  Rigtig haver erlagt og betalt efter deres
  samtlig tilstaaelses, hvilken summa
  ...
  Der efter angav Enken med samtlige arvin-
  ger, at Stervboet haver til gode at fordre
  hos efterfølgende
  1. hos den ærlige og velagte dannemand Peder
  Tronsen Gudnes Reede Laante Penge av de
  umyndiges arvemidler med Renter i 2aa
  tilsammen 43-0-18
  2. angav arvingerne at Ole Michelsen Ramsem
  var skyldig efter original skifte Brev ???
  ??? efter avgangen Michel Svendsen Stafne
  i aaret 1760 den 16 Junii, 11 rdr som er udlagt paa
  hans søn Tron Michelsen, som den avdøde mand
  som formynder haver hafti hænder, og hvor
  fore hans sterv ??????
  Reede og Rigtighed for, ?????????
  14 aars Resterende Renter a ??????
  6 rdr 12 S tilsammen Capital og Renter ???
  Debitor Ole Michelsen Ramsem mødte for skifte
  retten og nægtede in Totum? denne gield som han
  med Corporlig End ville bekræfte, ??????
  ?????? forlanges, thi den avdøde mand
  Siver Knudsen Broholt, som formynder for
  ovenmelte? Tron Michelsen ????????
  11 Rdr, men da han betalte av???. Michel Svend-
  sen Enke med saugtømer saa havde bemelde
  Siver Knudsen der vidste Rigtighed av denne
  gields betaling efter 18ten som ??? aars
  forløb aldrig ??? eller? tilkalt? ham for gielden
  efter Lovlig ??? og som han nu ???
  av alldeeles befriet for dette krav og intet skyl-
  dig, saa maatte han Declarere for Enken og samt-
  lige tilstædeværende arvinger, at han slet
  intet her av betalle, nu ??????
  ???????????????????????
  3. Ligesaa var Siver Uffs Enke Giertrud
  Siversdotter skyldig ?????? som
  den avdøde som formynder til Tron Michelsen
  havde betalt 7 Rdr 1 ort 18 s. hvor til komer 14 aars
  Renter aarlig 1 ort 3 s av 3 Rdr 3 ort 18 s tilsammem
  Capital og renter som anføres stervboet til
  Indtægt med 11-1-12
  4. avg. Christen Endresen Storaassis
  arvinger i Meldalhen var og skyldig 1-1-16
  5. velagte dannemand Ole Larssen
  Bye i Ørchedallen 1-3- 0
  6. velagte dannemand Erich Engen
  i Ørchedalen 0-2- 0
  7. velagte dannemand Ole Berge
  Meldallen 1-1- 0
  8. Peder Røstdalsstuen i Elverums
  Song i Osterdallen 7-0- 0

  Videre angav Enken og arvin-
  gerne at stervboet havde til gode
  efter følgende som ????
  ??? gield nemlig
  9. hos Haldoe Grimbuen paa
  Folldallen 10-0- 0
  10. hos Bergsven Sanbachen
  paa Tønset 1-3- 0

  Folio 484

  11. hos Ole Sandbachtroen paa Tønset 2-0-16
  12. hos Rasmus Faassen paa dito stæd 9-0- 0
  13. hos Anders Blanch Kionmoen? oaa dito stæd 3-0- 0
  14. hos Hans Storengen paa Qvichne 3-0-12
  15. hos Sergiant Holter? paa Tønset 2-1- 0
  16. hos Morten Gotland paa Tønset 1-0-14

  tilsammen uviis? Gield 32-1-18

  ??? Broeholt var stervboet tilhørende
  1 spand med 6 ??? og herlighed, hvor av det halv spand
  tilfalder Enken, det andet halve spand haver den
  salig avdøde mand Siver Knudsen i sin sidste tiid
  bortgivet til de fattige av Rennboe tinglaug paa
  den maade at kiøbe summen derfore 50 Rdr
  skulde uddeeles til Bøygdens fattige i følge ???
  haver Enken med samtlige arvinger med et Lovlig
  skiøde ??? bemelte sum spand til stif-
  sønnen Clemet Siversen hvilket ??? er a denne
  dags dato og Lyder saaleedes6

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Siver Knudsen Broeholt og Giertrud Rasmusdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Broholt, Rennebu.
  613 Broholt
  selfejer

  1. Sivert Knudsen
  2. kone Giertrud Rasmusd
  3. st.søn Clemet Siverts
  4. t.dreng Golver? Ingebrets
  5. t.d Ellef Jonsen
  6. t.pige Randi Knudsd
  7. t.pige Giertrud Thorsd
  8. gut Arn Indset
  9. hos sig haver Ingbor Clemetsd

  huusplads Hesthagen

  10. Arn Jons
  11. kone Guri Knudsd

  venstre kolonne

  1. Knud Arns 3 aar19
 • Siver Knudsen Broeholt og Giertrud Rasmusdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Broholt, Rennebu.
  Gårdnr:61320
 • Siver Knudsen Broeholt og Giertrud Rasmusdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Broholt, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Sivert Knuds. 50 7gift
  2kGiertrud 60 7gift
  3 Halver t60 7
  4 Ellev t34 5
  5 Clemet Sivert* b20 3
  6 Halvor t16 2
  7IndIngbor Ind65 7ugift
  8 Kirsti t22 3
  9 Lisbet t22 3
  10 Ane t20 39

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Siver Knudsen Broeholt.
  Gift med Gjertrud Bruholt, brukarar på Bruholt.

Kildehenvisninger

 1. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 198b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 573b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Hefte 2 side 10.
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 534 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/552
 5. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 290 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/301
 6. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 482b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/494
 7. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 425 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/436
 8. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 161 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 9. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 66a.
 10. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, side 680.
 11. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 533b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 12. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 7 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 13. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 139b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/156
 14. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 163 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 15. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 455 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 16. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 507 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 17. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 505b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 18. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 300 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/311
 19. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 120.
 20. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 16a.