Peder Amundsen1

f. 1776, d. 1804

Familie: Siri Ingbrigtsdatter f. 1779

 • Den 15 august 1804 ble det holdt skifte på Haldoegaard, Orkdal, hos Siri Ingbrigtsdatter etter hennes ektemann Peder Amundsen imellom igjenlevende enke og deres barn, en /1 person . Se gården Haldogard for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa09 Folio 494-497b

  Aar 1804 den 15de Augustii

  Sted: Haldogaard i Ørchedalen

  Hovedperson: en for nylig ved døden afgangen gaardmand Peder Aamundson

  Arvinger: hans igienlevende Enke Sigrie Ingebrigtsdatter, hvilken og anmeldte at den afdøde ikke har efterladt sig fødte og levende ægte børn, derimod er Enken frugtsommelig og vendter sin nedkomst om 8te uger

  Laugverge for enken: broderen Ingebrigt Ingebrigtsøn Reiten

  Til formynder for den endnu ufødte arving blev beskikket klokeren? Ingebrigt Pedersøn Nyehuus der ikke er nærværende, men har den afdøde mands faster til ægte

  Den afdøde var ved sin afgang beskikket til formynder for myndtlingene Sigrie Hendrichsdatter Espen,
  men af hendes arvemidler var ingen her i boet indestaaende. Til at værge for bemeldte myndtling for
  eftertiden blev beskikket Arnt Arntsøn Udstad

  Refereres et skjøte udstedt af enkes svigerfader Aamund Mortensøn, hans søn Morten Aamundsøn og hans
  svigersøn Ole Jonsøn Haugen den 4de Marty 1799, hvorved odelsgaarden Haldoegaard er tilskiødet den afdøde mand Peder Aamundsøn
  ...
  Gaardens selger Aamund Mortensøn med kone Berethe Aamundsdatter forbeholdes det kaar ...

  Samme aar den 26de october

  ... efter at Enkens Laugværge forud hafde for skifteforvalteren anmeldt at stervboeenken
  Sigrie Ingebrigtsdatter for omtrent 14ten dager siden var needkommet i Barselseng og er
  bliven lukkelig forløst med en søn der i daaben er given navnet Peder, hvorom Laugværgen
  lovede at tilveyebringe attest før skifteslutning ...

  Aar 1804 den 29de November ...
  ... og ligeledes mødte den for sønnen Peder Pedersøn beskikkede formynder Ingebrigt Pedersøn Nyehuus
  og forlangte at Entlediges fra værgemaalet paa grund at han er ikke føed værge efter loven, og at han
  ikke som ubeslægtet kan beskikkes til værge uden at ??? foresadte, da han som klokker og skoleholder
  i sognet hrnhører under det geistlige forum. Bemeldte Ingebrigt Pedersøn blev altsaa forlovet fra
  værgemaalet, og i hans stæd beskikket barnets mosters mand Ole Arntsøn Svorchdalslie

  Aar 1804 den 28de December blev skiftet efter afgangen Peder Amundsøn Haldoegaard foretaget til endelig slutning ...

  Sum formue : 924 1 6
  Sum avgang : 614 2 7
  Igjen å arve: 309 2 233

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

Resten

 • Peder Amundsen er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Ustad, Orkdal.
  26 år. Gift
  Børn
  I faderens brød1

Kildehenvisninger

 1. [S415] Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag, Post 2726.
 2. [S415] Folketelling 1801 for 1638 Orkdal, Sør-Trøndelag.
 3. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 494 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 4. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 123 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1