Elling Olsen Hoel1

f. 1704, d. circa 1742
 • Den 19 september 1742 ble det holdt skifte på Hoel, Rennebu, etter Elling Olsen Hoel imellom de etterladte arvinger, søsken Siver Olsen, Marit Olsdatter Røås og Tron Olsen Flaae, søskens barn Marithe Tronsdatter, halvsøsken Rasmus Olsen. Se gården Hoel for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Anno 1742 Onsdagen Den 19de September blev efter foregaaende Lovlig
  Intimation holden enn Rigtig Registering og Vurdering till paafølgende skifte og
  deeling paa gaarden Hoel Udi Renneboe Tinglaug, efter den ærlige og velagte nu
  sallige unge karll Elling Olsen som hafde sit tilhold og døde paa gaarden Ermelte Hoell,
  imellem hans efterladte nærmeste arvinger som ere hans sødskende navnlig hans kiødelig
  broder Siver Olsen boende paa gaarden Ermelte Hoel, Marithe OlsDaatter, fuld søster till den
  avdøde, gift med den ærlige og Velagte Dannemand Ole Michelsen Hoel, Rasmus Olsen halv-
  broder till den avdøde gammel 40 aar, og Tron Olsen forhen boende paa gaarden Nordre Flaa
  nu død, men efterladt sig enn Daatter Marithe TronsDaatter, gamell 15 aar. Till
  Vurderingsmænd var av Kongelig Maits Fogets Seig. Edvard Mejer Ibsen opnævnt de tvende
  ærlige og velagte Dannemænd Lensmanden Lauritz Merk og Erich Lødensen Hoell,
  som begge mødte, og efter de tillstedeværende arvingers giorde foreviissning
  den avdøde tillhørende Ejendele Vurderede samme Saaledes som følger:
  ...
  Tillformynder for det u-myndige barn blev beskikket den efter loven næst føde ???
  ???lige værger, som er hendes fadrbroder den ærlige Dannemand Siver Olsen Hoel som
  ...

  Orkdal skifteprotokoll, Elling Olsen Hoel, ungkar, 19.9.1742, Rennebu

  Avdød: Elling Olsen, ungkarl

  Søsken arver:

  Kjødelig bror, Sivert Olsen, bor på garden
  Fuldsøster: Mari Olsd., g.m. Ole Michelsen Hoel
  Halvbror: Rasmus Olsen, 40 år
  Tron Olsen, forhen boende på garden Nedre Flaa, død, efterlager seg:
  Marithe Tronsd., 15 år


  Formynder for Marithe Tronsd.: hennes faderbroder, Siver Olsen Hoel1

6b Folketellinger (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

 • Se Rennebuboka Bind III side 153.

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 541b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 2. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 25b.
 3. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 153.