Sivert Trondson Ytterhus1

f. 1702
  • Sivert Trondson Ytterhus ble født i 1702 i Rennebu1

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

Kildehenvisninger

  1. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 578.
  2. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796.
  3. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 28a.