Jon Olsen

f. 1730, d. circa 1755
 • Den 2 september 1755 ble det holdt skifte på Bakk, Rennebu, etter Jon Olsen imellom de etterladte arvinger, foreldre Marit Sjursdatter, søsken Ola Olson Bakk, Sjur Olson, Gunder Olson Bakk, Tarald Olson, Erik Olson, Even Olsen, Kari Olsdatter Bakk, Gunhild Olsdatter og Gjertrud Olsdatter, søskens barn Ane Torgersdatter. Formyndere for de umyndige barn var Erich Siversen Rønningen. Se gården Bach for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Anno 1755 Tirsdagen Den 2den September Blev efter foregaaende
  lovlig Intimation og Publication paa alle ...
  ...
  ... til paafølgende skifte og deeling paa gaarden Bach udi Renneboe Tinglaug
  hos den ærlige og velagte Dannemand Ole Olsen efter hans afdøde broder den ærlige og velagte nu salige ungekarl
  Jon Olsen som uden livsarvinger ??? til rigtighed imellem hans nest? efter loven arvinger , ??? hans søsken
  ??? avdøde Moder Marite SiursDaatter ???
  ??? namlig 6 brødre og 3 søstre navnlig Ole Olsen, Siver Olsen, Gunder Olsen, Tarald Olsen, Erich Olsen over Myn-
  dig aars alder, Even Olsen gamell 21 aar, Kari OlsDaatter gamell 23 aar u-gift, Gunild Olsdaatter gamell 18 aar
  ugift og Giertrud OlsDatter som ??? gift boende paa gaarden Ilhaugen? her i Tinglauget nu død, men efterladt sig enn
  datter navnlig Anne TorgiersDaatter gammel 3 ??? aar, Til vurderingsmænd ...
  Lensmanden Erich Lauritsen Merch og Halsteen Jonssen Wold ...
  ...
  Till formyndere for de umyndige børn blev beskikket de efter loven næstføde vederhæftige
  verger namlig for Kari og Gunild OlsDatter deres søskendebarn den ærlige og velagte Dannemand
  Erich Siversen Rønningen og for Anne TorgersDaatter hendes modrbroder den ærlige og velagte Dannemand Ole
  Olsen Bach der tillige er ??? som courator for hans broder Even Olsen...

  Orkdal skifteprot., Jon Olsen Bach, 2.9.1755, Rennebu

  Avdød: Jon Olsen
  Mor: Marit Siursd.

  Arvinger: hans søsken

  Ole Olsen
  Siver Olsen
  Gunder Olsen
  Tarald Olsen
  Erich Olsen, over myndig aars alder
  Even Olsen, 21 år
  Kari Olsd., 23 år
  Gunild Olsd., 18 år
  Giertrud Olsd., forhen boende på Schougen her i tinglauget, død, etterladt seg:

  Anne Torgiersd., 3 fierding ? år

  Enkens laugverge: Haagen Siursen Hoel

  Formyndere for:
  Kari og Gunild: deres søskende barn Erik Pedersen ? Rønningen
  Anne Torgersd.: hennes moderbroder, Ole Olsen Bach
  Kurator for Even Olsen: hans broder Ole Olsen2

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 528b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 2. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 532 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1