Jon Iversen1

d. circa 1712
  • I 1712 ble det holdt skifte på Buen, Orkdal, etter Jon Iversen
    Jon Iversen Buen, skifte 19 sep 1712 Orkdal
    Arv: 83 Rdlr, 31 ort, 10 sk (selfeiere)
    Arvinger: Iver, Knud, Jon, Eli, Barbro, Beret, Gollou, marit, alle vare på gaarden hos moderen.1

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 48.