Lars Rasmusen1

f. circa 1663, d. circa 1737

Familie 1: Sigri Andersdatter d. før 1720

Familie 2: Beret Olsdatter Vold

 • Den 12 september 1737 ble det holdt skifte på Kvaale, Orkdal, hos Beret Olsdatter Vold etter hennes ektemann Lars Rasmusen imellom igjenlevende enke og deres barn, Knud Larsen, Sigri Larsdatter, Elli Larsdatter, Ole Larsen og Giøda Larsdatter. Enkens laugverge var Ingebrigt Olsen Vold. Se gården Kvåle for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Anno 1737 dend 12te Septbr
  Indfand sig ... udj ... effter Afgangen Lars Rasmusen som boede og døde paa dend Gaard Qvaal udj
  Ørchedals Tinglaug tillige med de 2de af Kongl. Majts. Foged Sr. Hans Ipsøn tilnefnte mænd Lensmanden
  Joen Moe og Elling Wormdal for at registrere og wurdere dend H.mands effterladte Ejendele til paafølgende
  Skiftedeeling og Riktighed, Imellem hans igennlevende Enke, Berit Olsdatter paa dend enne, og Deris udj
  Ægteskab sammen avlede Børn, Nevnlig Knudt Larsen 15 Aar gammel, Datteren Sirj Larsdatter 13 Aar gamel og
  Eli Larsdatter 11ve Aar gammel, Saa og dend Salig mands udj hans første Egteskab, avlede Børn Ole Larsøn
  gifft paa Kieldstad, og Giødda Larsdatter gift med Ole Høstdøn???, tilstedeværende Enkes Laugværge
  Ingebrigt Olsøn Vold, hvorda ArvEboets Ejendeele af Mændene blev Saaleedis Taxerede.5

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Lars Rasmusen er oppført i manntallet 1701 på Kvåle, Orkdal.
  (1) gml soldat Lars Rasmussen Qvaale 35 år med stesønn Anders Olsen 11 år (2) Ole Knudsen Qvaale 40 år med sønner Knud Olsen 14 år og Jon Olsen 9 år. Tjener Sifuer Knudsen Bach 19 år9

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 41b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 2. [S637] Gravlagde Orkdal 1715-1776 avskrift.
 3. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 405.
 4. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 456.
 5. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 41b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/54
 6. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Side 136 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1
 7. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Side 148 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1
 8. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 149b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 9. [S442] Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag.
 10. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 150 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1