Jon Hermundsen1

d. circa 1743

Familie 1: Marit Pedersdatter

Familie 2:

 • Trolovelse for Jon Hermundsen og Marit Pedersdatter ble kunngjort den 2 april 1713 i Orkdal
  Prot. ref. Side År Trulova dato Sokn/Kyrkje
  339 Orkdal MINI 668.A01 203 1713 2. April [02.04.1713]t Verkets K.
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  1314 Brudgom Joen Hermundsen
  1315 Brur Marit Pedersdtr
  1316 Trulovar Arn Hostoen
  1317 Trulovar Hans Hofset2
 • Jon Hermundsen døde circa 1743 i Orkdal1
 • Den 2 august 1743 ble det holdt skifte på Kuesetter, Orkdal, hos en /1 person etter hennes ektemann Jon Hermundsen imellom igjenlevende enke og deres barn, en /1 person . Se gården Kuseter for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa04 Folio 654
  Anno 1743 Fredagen Den 2 Augusti blev efter foregaaende lovlig Intimation holden een Rigtig Re-
  gistering og Vurdering till Paafølgende skifte og deeling paa gaarden Kuesetter udi Ørchedals Tinglaug efter den ærlige
  og Velagte nu salige Dannemand Joen Hermundsen som boede og døde paa ermelt Kuesetter imellem hans ef-
  terladte Enkke den ærlige og gufrygtige danneqvinde Marete PedersDaatter paa den eene og hendes med den
  salige mand udi ægteskab avlede 2de sønner og 2de Døttre, nafnlig Joen Joensen gl. 20 aar, Hermund Joen-
  sen gl. 15 aar, Kari JoensDotter gamell 28 aar u-gift og Elli JoensDotter gamell 18 aar paa den anden side.
  Til Vuderingsmænd var av Kongelig Maits. Foget Sr. Edvard Mejer Ibsen opnævnte de 2de ærlige og velagte
  Dannemænd Lensmanden Friderich Asbol og Joen Joensen Moe, som begge mødte ...
  ...
  Folio 655
  ...
  Till formyndere for de u-myndige børn blev be-
  skikket de efter Loven næst føde vøderhæftige
  værger nemlig for Joen Joensen og Kari JoensDatter
  deres farbroder den ærlige og velagte Dannemand
  Anders Krogen, som tillige er laværge for En-
  ken og for Hermund Joensen og Eli JoensDatter blev
  beskikket til formynder deres fasters mand den ær-
  lige og velagte Dannemand Arne Olsen ???dall1

8 Diskusjoner, forum og research

 • Prot. ref. Side År Trulova dato
  70 Orkdal KLOK 668.C01 407 1721 2. S. i Faste [09.03.1721]e
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  259 Brudgom Tore Olsen Aarli
  260 Brur Brønild Hermundsdtr Krogen
  261 Trulovar Ole Aarli
  262 Trulovar Halsten Barboe

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  118 Orkdal KLOK 668.C01 413 1724 1. S. i Faste [05.03.1724]n
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Bustad
  449 Brudgom Sold. Iver Olsen
  450 Brur Beret Hermundsdtr
  451 Trulovar Erich Berg
  452 Trulovar Knudt Eggen

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  161 Orkdal KLOK 668.C01 417 1726 20. Trinit. [03.11.1726]r
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Bustad
  621 Brudgom Lyst til egteschab 3die g: for Aren Olsen Vullen i Meldalen
  622 Brur Beret Hermundsdtr Qusetter

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  169 Orkdal KLOK 668.C01 418 1727 3. S. ef. Paaske [04.05.1727]m
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  651 Brudgom Ingbret Iversen
  652 Brur Ingebor Hermundsdtr
  653 Trulovar Anders Øfnmoe
  654 Trulovar Lars Fandrem

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  9 Orkdal KLOK 668.C01 399 1715 4. Trinit [14.07.1715]d
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  19 Brudgom Johan Hermundsen
  20 Brur Beret Larsdtr
  21 Trulovar Anders Myren
  22 Trulovar Ole Togstad

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  86 Orkdal KLOK 668.C01 409 1722 2. S. i Faste [29.02.1722]n
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  323 Brudgom Anders Hermundsen
  324 Brur Eli Larsdtr
  325 Trulovar Joen Engen
  326 Trulovar Anders Schaugen.3
 • Prot. ref. Side År Trulova dato
  366 Orkdal MINI 668.A01 211 1715 14. April [14.04.1715]s
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  1418 Brudgom Anders Hermoesen Krogen
  1419 Brur Marit Siursdtr Berge
  1420 Trulovar Lars Berge
  1421 Trulovar Hermoe Svorkaas

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  85 Orkdal MINI 668.A01 148 1699 2 april [02.04.1699]d
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  332 Brudgom Lars Hermoesen
  333 Brur Kari Knudsdtr Volden
  334 Trulovar Oluf Knudsen Kvaale
  335 Trulovar Elluf Larssen Liøkield

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  367 Orkdal MINI 668.A01 211 1715 12. Mai [12.05.1715]s
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Bustad
  1422 Brudgom Knud Hermoesen Eggum
  1423 Brur Birgithe Haftorsdtr Jamtaas
  1424 Trulovar Lensmand Joen
  1425 Trulovar Hermoe Svorkaas

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  65 Orkdal MINI 668.A01 145 1698 D.Invocavit (1. søndag i fasten) [13.03.1698]e
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  252 Brudgom Lars Olsen Valdstad
  253 Brur Beret Hermundsdtr
  254 Trulovar Joen Mortensen
  255 Trulovar Siur Stor-Qvikne

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  229 Orkdal MINI 668.A01 176 1705 8. Juli [08.07.1705]s
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  905 Brudgom Joen Larssen Svorkdal
  906 Brur Eli Hermoesdtr Sverkaas
  907 Trulovar Lars Svorkdal
  908 Trulovar Hermoe Sverkaas

  Prot. ref. Side År Trulova dato
  293 Orkdal MINI 668.A01 191 1710 6. April [06.04.1710]d
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  1132 Brudgom Iver Evensen Haldogaard
  1133 Brur Ingebor Hermundsdtr Eggen
  1134 Trulovar Elias Olufsen Giønnes
  1135 Trulovar Amund Pedersen Ustad.2
 • Id Side Sokn Gard
  149 146 10 Orkdal Krogen
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  442 146 Hermoe Jons. 66 Hovedperson Gl. soldat
  443 146 Joen Hermos. 16 Sønn
  444 146 Joen Hermos. 10 Sønn
  445 146 Anders Hermos. 6 Sønn

  Id Side Sokn Gard
  279 271 18 Orkdal Kuesetter
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  794 271 Hermo Joensen 60 Innerst Blind.4

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 654 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/672
 2. [S682] Trulova Orkdal 1695-1716 avskrift.
 3. [S642] Trulova Orkdal 1715-1776 avskrift.
 4. [S688] Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe