Ragnil Estensdatter1

f. 15 august 1686, d. circa 1749

Familie 1: Gunder Joensen f. 1688, d. circa 1730

Familie 2: Erik Fredriksen f. circa 1701, d. circa 1779

 • Den 21 august 1749 ble det holdt skifte på Sør Flaa, Rennebu, etter Ragnil Estensdatter imellom hennes igjenlevende ektemann Erik Fredriksen og de etterladte arvinger, søsken Thor Estensen, Anders Estensen, Ole Estensen, Ingeborg Estensdatter og Mari Estensdatter, søskens barn Ole Thoresen, Marit Toresdatter Hol, Esten Olsen og Marithe Tronsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Rasmus Olsen. Se gården Flaa for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 273b-275b

  Anno 1749 Torsdagen den 21 augustij

  Sted: Sørflaae udi Renneboe tinglaug hos Erich Fredrichsen

  Hovedperson: hans avdøde hustrue Ragnild Estensdatter, som boede og døde paa ermelte gaard og uten at have sig efterladt livsarvinger

  Arvinger: hendes efterlevende husbonde og den salige kvindes nærmeste arvinger som var hendes brødre og brødres barn, samt hendes søstre
  1. Thor Estensen nu død men efterlatte een sønn og een datter navnlig
  a. Ole Thoresen over myndig alder
  b. Marithe Thorsdatter gift med Sivert Andersen, husmand under gården Eggen
  2. Anders Estensen, fuldbroder til den avdøde og boende på gården Toset heri tinglaget
  3. Ole Estensen ligesaa fuldbroder, nu død, men efterladt sig en sønn
  a. Esten Olsen, boende på en husmandsplads under garden Schierfven
  4. Ingeborg Estensdatter fuldsøster til den avdøde, nu død, men etterlatt seg en datter
  a. Marithe Tronsdatter gammel 25 år ugift
  5. Mari Estensdatter en fuldsøster til den salige kvinde, gammel 42 år ugift

  Gjeld:
  1. havde Ole Olsen her udi boet udestaaende hans
  mødrene arv efter skiftebrev dateret 28de
  Julj 1736, hvilket og Enkemanden rigtig till-
  stoed 6-3-0
  Nok havde ermelte Ole Olsen efter skiftebre-
  vet av Dato 16de Decbr. 1739 her udi boet inde-
  staaende fædrene arv som hanem udi Contant
  er udlagt hvilket Enkemanden rigtig till-
  stoed at være skyldig 7-3-20
  2. Velbaaren hr. Capitain Schiøller krævede Re-
  sterende land drottelig rettighed ... 8-2-8
  3. Anne Torgersdatter Sørflaae 4-0-0
  4. Ellef Mesloe for 3 tønder halv bygg ... 6-0-0
  5. Siur Sundset ... 0-2-16
  6. Provsten velærværdige og høylærde Hr.
  Hans Horneman ... 0-2-0
  7. Enkkemanden paastoed hans begravelsesbekost-
  nings ... 10-0-0
  8. Velbr. hr. Capitain Schiøller som landdrot herfor
  gaarden Sørflaae begiærede at gaardens huuse
  maatte verde taget udi besigtigelse følgelig
  lovens ... 10-2-0
  9. Skiftets bekostning ... 6-3-12

  Sum formue : 104 0 12
  Sum Gield : 62 3 8
  Igien å arve: 41 1 4

  Formyndere for Marit Trondsdatter, hendes faderbroder Rasmus Olsen Ry
  Formyndere for Mari Estensdatter, hendes broder Anders Estensen Toeset1

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 274 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S627] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1682-98 døpte.
 3. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Folio 90 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1
 4. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 118 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read