Erik Larsen1

f. circa 1731, d. 25 mars 1787
 • Den 20 juli 1787 ble det holdt skifte på Munchlien, Orkdal, etter Erik Larsen imellom de etterladte arvinger, søsken Peder Larsen, Ole Larssen Qvaale og Kari Larsdatter, søskens barn Rasmus Olsen, Lars Olsen, Jon Olsen, Anders Olsen og Marithe Olsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Joen Rasmussen og Ole Erichsen Sundlie. Se gården Munkli for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 354b-356

  Anno 1787 Fredagen den 20de July

  Sted: Munchlie udi Ørchedals tinglaug

  Hovedperson: en paa ermelte gaard sig opholdende og ved døden afg. ungkarl Erich Larssen

  Arvinger: hans igienlevende heel sødskende og deres decendentere
  1. heelbroder Peder Larssen, over myndige aar, gift og boende her paa gaarden
  2. heelbroder Ole Larssen, forhen gift og boende paa gaarden Qvaale, nu død og efterladt sig 5 børn
  a. Rasmus Olsen, over myndige aar, boende paa gaarden Qvaale her i tinglauget
  b. Lars Olsen, overmyndige aar, opholdende ligesaa paa gaarden Qvaale
  c. Jon Olsen, gl. 23 aar
  d. Anders Olsen, gl. 20 aar
  e. Martha Olsdatter, gl. 16 aar, ugift
  3. heelsøster Karie Larsdatter, gift med Lars Ellefsen, boende paa gaarden Hongsloe her i præstegieldet

  Paa de 2 umyndige Anders Olsen og Marithe Olsdatter vegne var tilstede deres forhen opnævnte formyndere Ole Erichsen Sundlie og Peder Larssen Munchlie

  Sum formue : 307 2 4
  Sum avgang : 13 - 16
  Igjen å arve: 294 1 12

  Arvinger er Jon Olsen 23 år, Anders Olsen 20 år og Marithe Olsdtr 16 år. Formynder til Jon er Jon Rasmussen Øfnemoe, for Anders er Ole Erichsen Sundlie og for
  Marithe er Peder Larsen Munchlie.1

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Erik Larsen er i ekstraskatten i 1762 registrert i husholdningen til Lars PedersenMunkli .
  Side Gardnr Gard
  30 7 25 Munchlie
  Type Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn
  457 Self Ejer Mann Lars Persen M
  458 Self Ejer Kone Marit Olsdtr K
  459 Barn over 12 år Sønn Peder Larssen M
  460 Barn over 12 år Sønn Erik Larssen M
  461 Pige over 12 aar Jøran Siversdtr K3

Kildehenvisninger

 1. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 354b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/367
 2. [S646] Gravlagde Orkdal 1776-1799 avskrift: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 3. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe