Kiersti Engelsdatter1

f. circa 1775, d. circa 1789
 • Den 25 juni 1789 ble det holdt skifte på Monset, Orkdal, etter Kiersti Engelsdatter imellom de etterladte arvinger, foreldre Anne Erichsdatter, søsken Giertru Engelsdatter, halvsøsken Anne Olsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Iver Ericsen, Ole Johansen Asbøll og Mikkel Olsen. Andre som er nevnt i skiftet er Even Olsen Folloe og Ole Nilsen. Se gården Monset for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 453-453b

  Anno 1789 Torsdagen den 25 Juni

  Sted: Monset udi Ørchedahls tinglaug

  Hovedperson: en paa bemeldte gaard sig hos moderen opholdte og i sit 14 aar ved døden pige Kiersti Engelsdatter

  Arvinger: moderen og 2 heel og en halv søster
  1. moderen Anne Erichsdatter Monset
  2. heelsøsteren Giertrud Engelsdatter gl 13 aar med formynder Iver Erichsen Solbue
  3. heelsøsteren Mette Engelsdatter, gl 9 aar med formynder Ole Johansen Asbøll
  4. halvsøsteren Anne Olsdatter gl 3 aar med formynder Michel Olsen Stubben

  Vurderingsmenn: Lensmanden Sr. Hartvig Nideros og Knud Erichsen Echlie

  ... Vedkommende formyndere og den afdødes
  moder af skifte Retten blev formanet til at opgive den afdødes tilfaldne arv efter
  faderen, og om hun noget mere matte være ejende, hvorpaa den afdødes formynder
  Even Olsen Folloe lod i sit frafald ved sin søsters mand Ole Johansen Asbøll
  producere et af afg. salig sorenskriver Heide udstæd skiftebrev af 12te Augustii 1785
  i hvis følge den nu afdøde pige Kiersti Engelsdatter er tilfaldt arv i løsøre efter
  faderen Engel Olsen en summa af 88 2 12 1/2, men ved afholdt forretning den
  20 Januari 1786 er dette løsøre expo??? til offentlig Auction og saaledes giort i reede penge
  og be??? til 88 Rd 3 ort, hvilke penge har staaet ??? hos den afdødes stedfader nu afg. Ole Nielsen
  Monset, der har haft bemeldte myndtling under opfostring og i hvis huus hun døde, og paa skiftet
  efter denne Ole Nielsen er bemeldte summa taget ud af hans stervboe og udlagt i gaarden Monset
  skyldende med Bøxsel og herlighed 1 Spand ...

  Sum formue : 88 3 -
  Sum avgang : 5 - 8
  Igjen å arve: 83 2 16

  Arvinger er Mette Engelsdtr 9 år og Anne Olsdtr 3 år. Fomynder for Mette er Ole Johansen Asbøll, for Anne er hendes farbroder Michel Olsen Stubben.1

Kildehenvisninger

 1. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 453 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1