Peder Larsen1

f. 2 juli 1683, d. 1748
 • Den 17 juni 1748 ble det holdt skifte på Lille-Kaasberg, Rennebu, etter Peder Larsen imellom hans igjenlevende hustru Mali Ellevsdatter og de etterladte arvinger, søsken Anders Larsen, Efven Larsen, Giøda Larsdatter og Marithe Larsdatter, søskens barn Rangnild Andersdatter, Randi Andersdatter, Giøda Andersdatter, Anne Andersdatter, Lars Efvensen, Ole Efvensen og Marithe Efvensdatter. Formyndere for de umyndige barn var Rasmus Olsen Rye, Jon Olsen og Tron Olsen Kaasberg. Se gården Cosberg for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 194

  Anno 1748 Mandagen Den 17de Junij Blev efter foregaa-
  ende lovlig Intimation paa vedkommende stæder holden een rigtig Registering og Vur-
  dering till paafølgende skifte og deeling paa een huusmands plads kaldet Miøllie-
  houg under gaarden Lille Kaasberg i Renneboe Tinglaug, hos den ærlige og gudfrygtige
  Danneqvinde Mali Ellefsdaatter efter hendes avdøde huusbonde den ærlige og velagte
  nu sallige Dannemand Peder Larsen som boede og døde på ermelte Plads, og uden livs-
  arvinger er bortdød, imellem ermelte hans efterladte Enkke paa den eene, og den sallig
  mands nærmeste arvinger som er hans avdøde brødre børn og hans i live værende
  søstre, navnlig Anders Larsen forhen boende paa gaarden Schamfær Sætter nu død, men
  efterladt sig 4re i live værende Døttre, Rangnild Andersdaatter gift med een huusmand
  under gaarden Hifle? i Opdallen navnlig Ole Olsen, Randi AndersDaatter gammell
  40 aar u-gift, Giøda AndersDaatter gl. 38 aar u-gift, Anne Andersdaatter gift med
  ??? Dannemand Ole Olsen, boende paa gaarden Frøeset i Sogndahlen i Guldals
  fogderie, Efven Larsen forhen boende paa gaarden ??? her i Renneboe nu
  død, men efterladt sig 2de sønner og een daatter, navnlig Lars Efvensen
  gammell 20 aar, Ole Efvensen gammell 18 aar, Marithe EfvensDaatter gammell 27 aar
  u-gift, Giøda LarsDaatter gl. 71 aar u-gift og Marithe Larsdaatter gift
  med Anders Thoresen huusmand under gaarden Kaasberg paa den anden siide.

  Folio 194b

  Till Vurderingsmænd var av Kongel. Majts. Foget Sr. Edvard Mejer
  Ibsen opnævnte de tvende ærlige og velagte Dannemænd Lensmanden Lau-
  ritz Merch og Tron Eggen, som begge mødte og efter Enkkens giorde forevis-
  ning over stervboets Eiendeele udi overværelse av eendeell? av arvin-
  gerne, vurderede sammen saaledes som følger:
  ...
  Folio 196
  ...
  Till formynder for indbemte. u-myndige blev beskikket de efter loven næst
  føde vederhæftige værger som er: for Randi AndersDaatter og Giøda Anders-
  Daatter blev beskikket een u-beslægtet mand den ærlige og velagte Dannemand
  Rasmus Olsen Rye, For Lars Efvensen, Ole Efvensen og Marithe Efvensdaatter deres
  moders sødskendebarn den velagte Dannemand Jon Olsen Bierchaassen, og
  for Giøda Larsdaatter blev indsadt den ærlige Dannemand Tron Olsen Kaasberg
  hvis fader var sødskendebarn til bemte. u-myndige; Thi bliver foreskrevne
  formyndere efter loven i alle maader for ...1

6b Folketellinger (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 194 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S249] Kirkebok Meldal 1682-1698: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 3. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 364 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 4. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1116.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe