Lars Jensen1,2,3

f. 1730, d. circa 1760
 • Den 28 juli 1760 ble det holdt skifte på Røaas, Rennebu, etter Lars Jensen imellom de etterladte arvinger, foreldre Marit Svendsdatter, søsken Halsteen Jensen, Peder Jensen, Gunild Jensdatter og Marithe Jensdatter, halvsøsken Fredrik Larsson Røås. Se gården Røaasen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa06 Folio 215b

  Anno 1760 Mandagen den 28de July Blev efter Foregaaende
  Lovlig Intimation udi de paa alle behørige Publique stæder Publicerede Placater Lydende
  ??? efter andet? saaleedes
  Gives herved tillkiende at skiftet efter den velagte bare meget skikkelige nu
  salige mandhaftige soldat Lars Jensen Røaassen som døede paa sorenskrivergaar-
  den Stochen næst av rigte 15 May, ??? till Endelig slutning og rigtighed foretagen
  paa gaarden Røaassen udi Renneboe tilng Laug den 28de July førstkommende
  till rigtighed imellem den salig karls nærmeste arvinger paa den eene og
  hans sterfboets Debitorer paa den anden siide, Ti ...
  ...
  Holden een rigtig Registering og vurdering till paafølgende skifte og deeling paa
  gaarden Røaassen i Renneboe tinglaug efter den meget ærlige velagte ???
  unge karll Lars Jensen Røaas som døede paa sorenskriver gaarden Stochen i Mel-
  dals tinglaug beliggende, till rigtighed imellem hans nærmeste Lovlige arvinger
  siden han uden at have efterladt sig Livs arvinger salig i salig i ???
  ??? som er hans end nu i live værende Moder den ærlige og gudfrygtige Dan-
  neqvinde Marithe SvendsDaatter Enke boende paa gaarden Røaassen og den salig
  karlls heelbroder den ærlige og Velagte Dannemand Halsten Jensen boende paa
  gaarden Øfsthuus udi Størens Præstegield og Guldals fogderie, nok en heell-
  broder till den avdøde namlig Peder Jensen over myndig aars alder opholden-
  de sig paa gaarden Røaass, nok en halv broder navnlig den ærlige og
  velagte dannemand Friderich Larssen boende paa tit benævnte gaard
  Røaass, og den salig Karll tvende ???søstere navnlig Gunnild JensDatter
  gamell 37 aar u-gift og Marithe JensDaatter gamell 30 aar i Ligemaade
  u-gift. Til Vurderingsmænd var av kongelig Mayts. foged over Ørche
  og Guldals fogerie velædle Christopher Ruus opnævnt de tvende ærlige og
  velforstandige Dannemænd navnlig LensManden Erich Lauritzsen Merch
  og Joen? Rigstad? der begge ...
  ...
  Folio 216b
  ...
  Till formyndere for begge de u-myndige
  piger Gunild og Marithe JensDøttre blev
  beskikket den efter loven næst føde veder-
  hæftige værge, som er deres broder den
  ærlige og velagte dannemand Friderich
  Larssen Røaassen, som dette værge-
  maall saaleedes haver at forestaae
  som loven ...';1

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 215b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 2. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 171 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/185
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 322b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1