Marithe Asbiørnsdatter1

f. 1710, d. circa 1789

Familie 1: Arn Rasmussen f. circa 1702, d. circa 1742

Familie 2: Ole Siversen f. 1715, d. circa 1784

 • Den 14 mars 1789 ble det holdt skifte på Gisenaasbroen, Rennebu, etter Marithe Asbiørnsdatter imellom igjenlevende barn, Arn Olsen, Maren Arnsdatter og Guri Olsdatter. Se gården Gisenaasen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 441b-442b

  Anno 1789 Løverdagen den 14de Martii

  Sted: huusmandspladsen Gisenaasbroen under gaarden Gisenaas udi Renneboe tinglaug

  Hovedperson: den paa bemeldte plads ved døden afgangen Enke Marithe Asbiørnsdatter

  Arvinger: hendes efterladte samtlige børn, een søn og tvendre døttre
  1. Arnt Olsen, over myndige aar, boende paa gaarden Gisenaas her i tinglauget
  2. Maren Olsdatter, gift med Niels Erichsen boende paa en huusmandsplads under gaarden Sundset
  3. Gurru Olsdatter. gl 30 aar ugift, til formynder for denne pige var tilstede hendes sødskendebarn Jon Jenssen Broen

  Vurderingsmenn: Lensmanden Eric Lauritzen Merk og Peder Tronsen Gunnes

  Sum formue : 38 3 20
  Sum avgang : 19 3 -
  Igjen å arve: 19 - 20

  Skifte etter Marit Asbjørnsdt. Gisnåsbruen, 14.3.1789, Rennebu

  Avdød: enke Marithe Asbiørnsd.

  Barn:

  1) Arnt Olsen, over myndig aar, boende paa gaarden Gisenaas her i Tinglauget
  2) Maren Olsdatter, g.m.Niels Erichsen, boende paa en huusmandsplads under gaarden Sundset
  3) Guru Olsdatter, gl. 30 aar, ugift

  Formynder for Guru: hennes sødskende barn Jon Jensen Broen4

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 498b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 2. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 308.
 3. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 54a.
 4. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 441b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 493b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 6. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 76 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 7. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 95.