Marithe Jonsdatter1

f. 1700, d. 1760

Familie: Trond Halsteinson f. 11 april 1697, d. 1762

 • Marithe Jonsdatter ble født i 17003
 • Trolovelse for Marithe Jonsdatter og Trond Halsteinson ble kunngjort den 9 mars 1721 i Rennebu
  Trolofd.
  Rennebu
  9 3 1721
  Tron Halstenss. Hafdal
  Marit Brasæt4
 • Marithe Jonsdatter var gift med Trond Halsteinson. De giftet seg 30 mars 1721 i Rennebu
  Copulered
  Rennebu
  30 3 1721
  Tron Hafdal
  Marith Brasæt3,4
 • Marithe Jonsdatter døde i 1760 på Gunnes, Rennebu,3
 • Den 8 januar 1761 ble det holdt skifte på Gunnes, Rennebu, hos Trond Halsteinson etter hans hustru Marithe Jonsdatter imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Peder Trondson, Jon Trondson, Halstein Trondson, Mali Trondsdatter og Gunhild Trondsdatter. Se gården Gunnes for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa06 Folio 274

  Anno 1761 Torsdagen den 8de Jan.

  Sted: Gundnes, Rennebu
  Avdød: Marithe Jonsdatter
  Ektefelle: Tron Halstensen
  5 barn:
  1. Peder Tronsen, over myndig aars alder, bor på Gundnes
  2. Jon Tronsen, over myndig aars alder, bor på Hafdal
  3. Halsten Tronsen, over myndig aars alder, bor på Larshuus
  4. Mali Tronsdatter gift med Angrim Tronsen Eterhuus?
  5. Gunild Tronsdatter, 24 år, ugift, formynder hendes broder Peder Tronsen Gundnæs

  Vurderingsmenn: Lensmanden Erich Lauritzen Merch og Knud Olsen Sør Flaae

  Orkdal skifteprot., Marit Jonsdt. Gunnes, 8.1.1761, Rennebu

  Avdød: Marit Jonsd.
  Enkemann: Tron Halstensen

  Barn:

  Peder Tronsen, over myndig års alder, boende her på garden
  Jon Tronsen, boende på Hafdal
  Halsten Tronsen, boende på Larshuus her i tinglauget
  Mali Tronsd., g.m. Angrim Tronsen Eterhuus
  Gunild Tronsd., 24 år, ugift1

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 274 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 2. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Folio 586 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/1
 3. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 88.
 4. [S623] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 vigde.