Erik Pedersen1

f. 1713, d. 1767

Familie: Kari Tronsdatter f. 1714, d. 1759

 • Den 25 september 1767 ble det holdt skifte på Rønningen, Rennebu, etter Erik Pedersen imellom igjenlevende barn, Peder Eriksen, Endre Erikss., Siver Erichsen, Knud Erichsen, Tron Erichsen og Ingeborg Eriksdatter. Formyndere for de umyndige barn var Erich Olsen Øfne, Ole Pedersen Sundlien, Ola Estenstad og Endre Olssen Dragseth. Se gården Rønningen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 43b-45b

  Anno 1767 Fredagen den 25 Septembris

  Sted: Rønningen, Rennebu
  Avdød: Enkemand Erich Pedersen
  Ektefelle: --

  6 Barn:
  1. Peder Erichsen, over myndig aars alder, gift og boende her paa gaarden
  2. Endre Erichsen, 20 år, formynder hans fasters mand Erich Olssen Øfne
  3. Siver Erichsen, 18 år, formynder Ole Pedersen Sundlien
  4. Knud Erichsen, 14 år, formynder hans fasters mand Ole Arnsen Estenstad
  5. Tron Erichsen, 11 år, formynder hans salig faders sødskendebarn Endre Olssen Dragseht
  6. Ingeborg Erichsdatter, gift med Svend Michelsen boende paa gaarden Stafne her i tinglauget

  Formyndere for de umyndige børn Ole Pedersen Sundlien og Svend Michelsen Stafne

  Vurderingsmend: Lensmanden Erich Lauritzsen Merch og Jens Jonassen Røaasen

  Skifte etter Erich Pedersen Rønningen, 25.9.1767, Rennebu:

  Avdød: enkemann Erich Pedersen

  Barn & levende):
  1)     Peder Eriksen, over myndig aars alder, gift og boende her paa garden
  2)     Endre Eriksen, 20 aar
  3)     Siver Eriksen, 18 aar
  4)     Knud Eriksen,14aar
  5)     Tron Eriksen, 11 aar
  6)     Ingeborg ERiksdatter, g.m. Svend Michelsen boende paa garden Stafne
  Formyndere: Deris fadrbroder og svoger Ole Pedersen Sundlien og Svend Mikkelsen Stafne1

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Erik Pedersen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Rønningen, Rennebu.
  522 Rønningen
  selfejer

  1. Erik Pedersen Emd
  2. søn Peder Eriks
  3. søn Endre Eriksen
  4. søn Siur Eriks (d 27 Decbr 1750 overstrøket)
  5. dat Ingbor Erichsd
  6. t.pige Kirsti Ellefsd
  7. t.pige Kari Caspersd Indset
  8. hos sig haver Peder Erichs
  9. hos sig haver Guri Andersd lægdkone
  10. hos sig haver Knud Jons
  Iver Andersen (Schierf) soldat fra Fridstad d 1 Junj 1763

  venstre kolonne

  1. Knud Erich 8 1/2 aar
  2. Thron Erichs 6 1/2 aar5
 • Erik Pedersen er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Rønningen, Rennebu.
  Gårdnr:522???6

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 43b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/55
 2. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 104.
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 142 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 528b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 5. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 90.
 6. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 13a.