M(xx)lle Elisabeth Brems1

d. circa 1752
 • M(xx)lle Elisabeth Brems døde circa 1752 i Orkdal1
 • I 1752 ble det holdt skifte på Engen, Orkdal, etter M(xx)lle Elisabeth Brems
  Anno 1751, torsdag 11, mars, blev efter velædle og velbyrdige
  frue Karen Tønder Hoffs rekvisisjon og forlangende da hun nest
  passerte Ejurdem tilkjennegav mig, det havde behaget gud med en
  salig død at bortkalde hennes moster den dydige og gudfryktige nu
  salige Mademoiselle Elisabeth Brems holden en lovlig registrering
  og vurdering på gården Engen udi Orkedal tinglag over alle de
  eiendele velbemelte salig Elisabeth Brems hadde efterlatt sig
  heretter ved sitt dødelige frafald av hendes laugverge Mons
  Friderich Jenssen ????? og tvende menn som har vært tilstede da
  hun døde.........er vorden forseglet såvidt løse efekter
  betreffer, dog uten å anmelde det for skifteforvalteren, til
  vilken endnu de .... ei så måte hadde forseglet berørte salig
  Elisabeth Brems har eiende efekter nu var tilstede og selv åpnet
  deres forsatte segl udi overværelse av den eneste her på stedet
  værende medskyldig arving velbemelte fru Karen Tønder Hoff som
  begjæret ei alene boets midler og eiendele....... måte registeres
  og vurderes... og ved offentlig auksjon bortselges.

  Til den ende var av den over Ørke- og Guldals Fogderier
  constituerede fogd Sr Friederich Ibsen opnævnt ti vurderingsmenn
  de tvende ærlige og velforstandige Dannemenn navnlig lensmanden
  Jon Jonsen Moe og Fredrik Jonsen Asbøl som efter de samtlige
  tilstedeværende arvingers gjorde forvissning over sterfbohusets
  tilhørende eiendele vurderedes som således som efterfølger:

  Først blev åpnet et lite skatoll og deri befunden 6 skilling som
  blev leveret Hans Fredriksen, siden han samme for salig Elisabet
  Brems skal have utlagt.

  Et sort skatoll vurderet for 1 0 00
  1 rød og grønn malet kiste med lås nøkkel, beslag 3 00
  Enda blev befundet i kurant mynt 1 18
  Levert Madamme Hoff til utgift
  1 gammel taftes stakken 1 2 00
  1 damaskes trøie 1 2 00
  1 damaskes kåpe 6 0 00
  Diverse 4 2 00
  Endnu blev befunden fra fru Rossen en sølv
  tepande og et fat pantsatt for 5 0 00
  Diverse 2 00
  En sort kiste forseglet blev åpnet
  Diverse 6 17 36
  1 sort kiste 2 0 00
  ........
  ......
  ......
  Linklær
  Sengeklær  G U L D
  1 ring foræret K T H i mitt påhør forklarte
  Fredrik Jensen Trumph

  M Ø B L E R

  S Ø L V
  Diverse
  Et beger merket I G D og P S S ?

  K O B B E R

  M E S S I N G

  J E R N F A N G

  T R æ B O S K A P

  K O R N

  K R E A T U R E R

  F O D E R

  B Ø G E R

  Efter pantlig obligasjon av 3 jan 1749 er Jørgen Jonsen Engen
  skyldig til sterfboet den summa 95 Rdr hvorav retten til E B
  førend hun døde bevislig er vorden betalt bemelte obligasjon
  lydende ord efterannet som følger 95 0 00

  Peder Bakkes panteobligasjon 30 0 00

  Sogneprest Hans Edvardsen Meyer selger gårdene Engen og Bakke til
  Lisbet Nilsdatter Brems og Anna Margrete Brems i 1722 for 200 Rdr
  Datert 1740

  Hans Jacob Brun Skylder 6 0 00
  Gården Engen settes til 195 0 00

  Sterfboets hele formue 597 0 00


  Auksjon 12 mars 1751

  Anno 1751 10 juli blev skifteretten igjen satt.
  Arvinger var hennes søster Marthe Nilsdatter Brems tidligers gift
  med kaptein Axel Tønder, begge døde men med etterlatte barn.
  Ditlev Tønder premierløytnant ved det Agerhusiske regiment samt
  Karen Tønder Hoff.


  Dertil søsteren Karen Nielsdatter som var død etterlatende seg
  datteren Helena Jørgensdatter som var gift med Fredrik Fredriksen
  Postbud og nu død med følgende barn: Fredrik Fredriksen 17 år,
  Hans Fredriksen 15 år, Jørgen Fredriksen 7 år, Marithe
  Fredriksdatter 12 år og Mangnhild Fredriksdatter 4 år.
  Vurderingsmenn lensmann Jon Moe og Fredrik Jonsen Asbøll og på
  løytnant Tønder og fru Hoffs vegne møtte major Hans Bull


  18.oktober 1751 blev skiftet igjen satt på gården Engen

  7.desember 1751

  16.mars 1752
  N E T T O F O R M U E T I L A R V I N G E N E 5 4 4 R D R  Marta Nilsdatter Brems sønn
  løytnant Ditlev Tønder 272 Rdr

  Marta Nilsdatter Brems datter
  Karen Tønder 136 "
  Karen Nilsdatter Brems datter
  Helene Jørgensdatters efterlevende barn 136 "

  Karen Tønder Hoff sin arvepart utgjorde:
  Kjøpt men ikke betalt på auksjonen 62 Rdr
  I kontante penge 62 "
  Gjeld fra Hans Olsen Nilsgård 121 "

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 392 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1