Vold1

3a Bruk og Husmannsplasser

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

8 Diskusjoner, forum og research

Bokreferanser

  • .
    Rennebuboka Bind I side 282

Resten


  • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

  1. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 42b.
  2. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Folio 118 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/1
  3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 532 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/550
  4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 103 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/115
  5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 243b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/258
  6. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 295 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/310
  7. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 411 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
  8. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 410b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
  9. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 593 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
  10. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 101 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
  11. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 313b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
  12. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 512b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
  13. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 51b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/63
  14. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 130 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/141
  15. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 153b, http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/165
  16. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 273 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/284
  17. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 498b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/510
  18. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 621b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/633
  19. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 227 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
  20. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 379 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
  21. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 423 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/433
  22. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: SAT, Orkdal sorenskriveri , 3/3Aa/L0009: Skifteprotokoller, 1796-1805, s. 388b-389a
    Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090206650399http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
  23. [S454] Orkdal Skifteslutningsprotokoll 1805 - 1826: Folio 277 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24710//278
  24. [S77] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1806 - 1823: Side 805 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24709/427
  25. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1023.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
  26. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1446.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
  27. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
  28. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 21b.
  29. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 76.
  30. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 77.
  31. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 75.
  32. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 11a.
  33. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 11b.
  34. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 42a.
  35. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 41b.