Stafne1

3a Bruk og Husmannsplasser

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Engel Johansen er oppført i manntallet 1701 på Stafne, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Joen Persen Hoel.
  Id Side Sokn Gard
  428 427 54 Rennebu Stafne
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1052 427 Engel Johans. 22 Hovedperson Soldat
  1053 427 Joen Pers. Hoel 8 Tjener20
 • Aren er oppført i manntallet 1701 på Stafne, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Olle Einersen.
  Id Side Sokn Gard
  425 424 53 Rennebu Stafne
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1048 424 Aren Anders. 57 Hovedperson
  1049 424 Olle Einersen 60 Tjener Gl. soldat21
 • Joen Engelsen er oppført i manntallet 1701 på Stafne, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  562 561 62 Rennebu Stafne
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1449 561 Joen Engels. 50 Husmann22
 • Joen og Kiersti er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Stafne, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Hmf? Joen 50
  q Kiersti 5023
 • Engel Johansen og Guri er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Stafne, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Maret Engel*, Aren Engel*, Johans Engel* og Anne.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Stafne ??? Engel 32
  q Guri 35
  b Maret 7
  Aren 4
  Johans 1
  t Løden 14
  Maret 23
  h Q Anne 5023
 • Aren og Mallj er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Stafne, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Joen Pedersen, Marit Arentzdatter og Marithe Jonsdatter.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Aren 61
  q Mallj 66
  m Joen 36
  q Maret 19
  b Maret 0 20 uger
  tf Ingebor 34
  Ingebor 1723
 • Lars Eriksen er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Stavne, Rennebu.
  Amt Prestegjeld Sokn Gard
  144 Trondhiem Meldal Renneboe Stavne
  Førenamn Etternamn Hushaldstatus Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
  2800 Lars Eriksen Husbonde 36 Ugift Bonde og gaardbeboer M24
 • Mali Jensdatter Grøtte er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Stavne, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Andersen, Mette Ingebrigtsdatter Stavne, Ane Olsdatter, Svend Erikson, Marit Eriksdatter, Anders Erikson, Ingebrigt Nielss., Arn Pedersen, Randi Siversdatter, Ragnild Arnsdatter, Marit Olsdatter, Jens Ingebrigtson, Knut Arntson, Steinar Arntson, Torger Olss. Tejen, Svend Mikkelson, Ingeborg Andersdatter, Ragnil Lødensdatter, Ingeborg Eriksdatter, Ingbor Svendsdatter, Iver Olson, Anders Ingebrigtson, Erik Svendson, And Olsdatter, Brid Iversdatter, Nils Ingebrigtson Stavne, Ane Olsdatter, Riborg Ingebrigtsdatter, Ingeborg Olsdatter Refshus, Erik Arntson Stavne, Endre Arntson, Ingeborg Eriksdatter, Løden Eriksen, Kari Eriksdatter, Gunhild Pedersdatter Ås, Ole Lødenss., Gunder Ingebrigtson, Arnt Eriksen og Anders Erikson25
 • Stafne er oppført i manntallet 1825 på Stavne, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  483     Stavne3     Stener     Arntss.          M     42          
  483     Stavne3     Gjertrue     Pedersd.          K     35          
  483     Stavne3     Ingebor     Stenersd.          K     4          
  483     Stavne3     Kari     Stenersd.          K     1          
  483     Stavne3     Endre     Arntss.          M     35          
  483     Stavne3     Torger     !!     Tejen     M     51          
  483     Stavne3     Ane     Olsd.          K     56          
  483     Stavne3     Ane     Olsd.          K     18          
  483     Stavne3     Ingebor     Olsd.          K     62          
  483     Stavne3     Ingebrigt     !!     Hagen     M     33          
  483     Stavne3     Ane     Arntsd.          K     29          
  483     Stavne3     Marit     Ingebrigtsd.          K     60          
  483     Stavne3     Ingebor     Olsd.          K     37          
  483     Stavne3     Knud     Olss.          M     32          
  483     Stavne3     Marit     Arntsd.          K     32          
  483     Stavne3     Golloug     Knudsd.          K     8          
  483     Stavne3     Arnt     Knudss.          M     5          
  483     Stavne3     Ole     Knudss.          M     226          
 • Stafne er oppført i manntallet 1825 på Stavne, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  480 og 482     Stavne4     Niels     Ingebrigtss.          M     42          
  480 og 482     Stavne4     Ingebor     Svendsd.          K     38          
  480 og 482     Stavne4     Ingebrigt     Nielss.          M     14          
  480 og 482     Stavne4     Svend     Nielss.          M     10          
  480 og 482     Stavne4     Niels     Nielss.          M     7          
  480 og 482     Stavne4     Mette     Nielsd.          K     3          
  480 og 482     Stavne4     Ole     Estenss.          M     30          
  480 og 482     Stavne4     Lars     Siverss.          M     30          
  480 og 482     Stavne4     Jaadda     Ingebrigtsd.          K     23          
  480 og 482     Stavne4     Løden     !!     Haldstøen     M     51          
  480 og 482     Stavne4     Marit     Olsd.          K     41          
  480 og 482     Stavne4     Halvar     Lødenss.          M     7          
  480 og 482     Stavne4     Ragnil     Lødensd.          K     11          
  480 og 482     Stavne4     Marit     Lødensd.          K     5          
  480 og 482     Stavne4     Marit     Jonasd.          K     24          
  480 og 482     Stavne4     Gunnil     Pedersd.          K     63          
  480 og 482     Stavne4     Gunder     Ingebrigtss.          M     28          
  480 og 482     Stavne4     Anders     Ingebrigtss.          M     22          
  480 og 482     Stavne4     Riborg     Ingebrigtsd.          K     17          
  480 og 482     Stavne4     Gidsken     Hansd.          K     2126          
 • Stafne er oppført i manntallet 1825 på Stavne, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  479 og 484     Stavne1     Erik     Svendss.          M     58          
  479 og 484     Stavne1     Ingebor     Andersd.          K     60          
  479 og 484     Stavne1     Svend     Erikss.          M     32          
  479 og 484     Stavne1     Randi     Svendsd.          K     35          
  479 og 484     Stavne1     Anders     Erikss.          M     23          
  479 og 484     Stavne1     Anders     Erikss.          M     20          
  479 og 484     Stavne1     Ingebor     Eriksd.          K     26          
  479 og 484     Stavne1     Kjersti     Nielsd.          K     20          
  479 og 484     Stavne1     Kari     Rejersd.          K     15          
  479 og 484     Stavne1     Niels     Jonss.          M     20          
  479 og 484     Stavne1     Ingebor     Svendsd.          K     5          
  479 og 484     Stavne1     Ingebor     Svendsd.          K     3          
  479 og 484     Stavne1     Arnt     !!     Haldstøen     M     60          
  479 og 484     Stavne1     Randi     Sjursd.          K     68          
  479 og 484     Stavne1     Tron     Jonss.          M     39          
  479 og 484     Stavne1     Ragnil     Arntsd.          K     28          
  479 og 484     Stavne1     Sigri     Tronsd.          K     326          
 • Stafne er oppført i manntallet 1825 på Stavne, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  481     Stavne2     Erik     Arntss.          M     48          
  481     Stavne2     Mali     Jensd.          K     41          
  481     Stavne2     Arnt     Erikss.          M     74          
  481     Stavne2     Arnt     Erikss.          M     8          
  481     Stavne2     Jens     Erikss.          M     1          
  481     Stavne2     Ingebor     Eriksd.          K     18          
  481     Stavne2     Kari     Eriksd.          K     14          
  481     Stavne2     Ane     Eriksd.          K     5          
  481     Stavne2     Torger     Olss.          M     31          
  481     Stavne2     Malina     Jonasd.          K     20          
  481     Stavne2     Iver     Olss.     Brækken     M     73          
  481     Stavne2     Ragnil     Olsd.          K     46          
  481     Stavne2     Marit     Iversd.          K     126          

8 Diskusjoner, forum og research

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind I side 453

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S444] Orkdal Skifteprotokoll nr 3 1731 - 1735: Side 154 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24702/84
 3. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 271 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/288
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 273 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/290
 5. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 534 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/552
 6. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 175 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 7. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 533b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 8. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 535b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/551
 9. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 161 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 10. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 163 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 11. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 198b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 12. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 246 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/262
 13. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 389 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 14. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 507 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 15. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 259 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/270
 16. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 288b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/300
 17. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 131b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/144
 18. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 230 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 19. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 381 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 20. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1052.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 21. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1048.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 22. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1449.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 23. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 21b.
 24. [S8] Folketelling 1801 Rennebu, Post 2800.
 25. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 26. [S40] Folketelling 1825 Meldal.