Kiønnen1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Bruk og husmannsplasser:

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Tore Eriksen Kjønnan er oppført i manntallet 1701 på Kiønnum, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  445 444 54 Rennebu Kiønnum
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1101 444 Tore Erichs. 20 Hovedperson
  1102 444 Gunder Erichs. Kiønnum 12 Tjener7
 • Kiønnen er oppført i manntallet 1701 på Kiønnum, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  567 566 62 Rennebu Kiønnum
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1456 566 Knud Joens. 60 Husmann
  1457 566 Rasmus Halsteens. 50 Husmann8
 • Olle Olsen er oppført i manntallet 1701 på Kiønnum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Joen Olsen.
  Id Side Sokn Gard
  446 445 55 Rennebu Kiønnum
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1103 445 Olle Olsen 61 Hovedperson
  1104 445 Joen Olsen 18 Sønn Reservesoldat
  1105 445 Efuen Halsteens. Hafdal 8 Tjener9
 • Tore Eriksen Kjønnan og Mali Kjønnan er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Kiønnen, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Thoresen.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Kiønen Tor 30
  q Mallj 30
  Erich 3
  tf Maret 5
  Peder 14
  hq Giertru 5010
 • Joen Olsen og Mari er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Kiønnen, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Guru Jonsdatter, Erich Jonssen og Olle Olsen.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  m Joen 24 Soldat
  q Mari 32
  b Guri 2
  Erich 1
  t Lars 12
  h fader Olle 6210
 • Kiønnen er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Kiønnen, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Rasmus 50
  q Anne 45
  b Maret 810
 • Marithe Jonsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Kiønnum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Siver Thoresen, Jon Thoresen, Gunder Thoresen, Ole Thoresen, Ellef Eriks., Gunnild Siversdatter, Mari Eriksdatter, Torgier Siverssen, Ingri Arntsdatter og Ingbor.
  501 Kiønnum
  Hospit.benf.

  1. Enken Marit Jonsd
  2. t.dreng Ellef Eriks afgg Martij 1764
  3. t.pige Gunil Siurd
  4. hos sig haver Mari Eriksd død 24 febr 1763
  5. hos sig haver Torger Siurs
  6. kone Ingri Arnsd
  7. hos sig haver Ingbor lægdekone død d 5 Decbr 1762

  venstre kolonne

  1. Siur Thores 10 sept 1752
  2. Joen Thores 7 aar
  3. Gunder Thores 5 aar
  4. Ole Thores 1 1/211
 • Jon Jonsen Kiønnum og Marit Pedersdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Kiønnum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Jon Jonsen Huus, Giertrud Jonsdatter, Jaada Joen* og Gunille Joen*.
  502 Kiønnum
  selfejer

  1. Joen Joens
  2. kone Marit Pedersd
  3. t.Dreng Halvor Peders
  4. t.pige Mari Jonsd
  5. hos sig haver Giertrud Jond
  6. hos sig haver Erich Jons

  venstre kolonne

  1. Joen Jonsen 3 aar
  2. Giertr Jonsd 2 Jul 1752
  3. Jodda Jonsd 7 aar
  4. Mali Jonsd 5 aar død
  5. Gunil Jonsd 1 aar11
 • Kiønnen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Kiønnum, Rennebu.
  502 Kiønnum
  huusplads Dalen

  7. Giertrud Rasmusd fattig ?? vanfør
  8. Ind Dordi Rasmusd fattig ??? vanfør11
 • Kiønnen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Kiønnum, Rennebu.
  502 Kiønnum
  huusplads Dahlen

  9. Peder Jons
  10. kone Kari Pedersd
  11. Ind Lisbeth lien Halvord ???11
 • Jon Jonsen Kiønnum og Marit Pedersdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Kiønnum, Rennebu.
  Gårdnr:50212
 • Anders Jonssen Kiønnum og Marithe Jonsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Kiønnum, Rennebu.
  Gårdnr:50112
 • Jon Jonsen Kiønnum og Marit Pedersdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Kiønum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Jon Jonsen Huus, Giertrud Jonsdatter, Jaada Joen*, Gunille Joen*, Gurru Jonsdatter og Marit Jonsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Joen Jonsen 44 6giftt
  2 MaritPedersd 44 6giftt
  3 Joen Joen* b81
  4 Giertrud Joen* b16 2
  5 JaadaJoen* b15 2
  6 GunilleJoen* b10 2
  7 Guru Joen* b51
  8 Marite Joen* b31
  9Ind. Marit 50 7ugift
  10 Friderich t18 313
 • Anders Jonssen Kiønnum og Marithe Jonsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Kiønum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Siver Thoresen, Jon Thoresen, Gunder Thoresen, Ole Thoresen, Thore Andersen, Ane Andersdatter, Ingri Arntsdatter og Gunnild Michelsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Anders Jons. 46 6giftt
  2 MaritJonsd 46 6giftt
  3 Siur Anders* b16 2
  4 Joen Anders* b15 2
  5 Gunder Anders* b13 2
  6 OleAnders* b10 2
  7 ThoreAnders* b61
  8 Anne Anders* b31
  9PIngriArensd 60 7ugift
  10 Ind. Ingebregt 28 4ugift
  11 Ind. Gunnile 40 5ugift14
 • Jon Jonson Kjønnan er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Kjønnum, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Marit Jonsdatter, Marit Thoresdatter, Ane Thoresdatter, Giertrud Jonsdatter, Siri Andersdatter, Svend Gunderss., Ingeborg Gundersdatter Kjønnan, Peder Jonss., Thore Gundersen, Jon Jonsen Huus, Ane Olsdatter, Ole Gundersen, Anders Thoress., Ingebor Gundersdatter, Randi Jonsdatter, Gunder Thoresen, Beret Andersdatter, Mali Thoresdatter, Anders Jonsen, Gjertrue Thoresdatter, Marit Gundersdatter, Anders Gundersen, Sjur Gunderss. og Stener Jonss.15
 • Kiønnen er oppført i manntallet 1825 på Kiønnum, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  501     Kjønnum2     Jon     Jonss.          M     35          
  501     Kjønnum2     Gjertrue     Arntsd.          K     25          
  501     Kjønnum2     Jon     Jonss.          M     65          
  501     Kjønnum2     Sigri     Andersd.          K     66          
  501     Kjønnum2     Stener     Jonss.          M     24          
  501     Kjønnum2     Peder     Jonss.          M     20          
  501     Kjønnum2     Randi     Jonsd.          K     33          
  501     Kjønnum2     Marit     Jonsd.          K     28          
  501     Kjønnum2     Ingebrigt     Erikss.          M     80          
  501     Kjønnum2     Anders     Jonss.          M     58          
  501     Kjønnum2     Randi     !!     Moen     K     60          
  501     Kjønnum2     Ole     Evenss.          M     3116          
 • Kiønnen er oppført i manntallet 1825 på Kiønnum, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  501     Kjønnum1     Thore     Gunderss.          M     38          
  501     Kjønnum1     Marit     Olsd.          K     31          
  501     Kjønnum1     Gunder     Thoress.          M     67          
  501     Kjønnum1     Ane     Olsd.          K     63          
  501     Kjønnum1     Ole     Gunderss.          M     33          
  501     Kjønnum1     Anders     Gunderss.          M     29          
  501     Kjønnum1     Sjur     Gunderss.          M     23          
  501     Kjønnum1     Svend     Gunderss.          M     17          
  501     Kjønnum1     Marit     Gundersd.          K     32          
  501     Kjønnum1     Ingebor     Gundersd.          K     26          
  501     Kjønnum1     Ingebor     Gundersd.          K     20          
  501     Kjønnum1     Jon     Thoress.          M     70          
  501     Kjønnum1     Ole     Thoress.          M     64          
  501     Kjønnum1     Berit     Andersd.     Skaalg.     K     52          
  501     Kjønnum1     Anders     Thoress.          M     21          
  501     Kjønnum1     Marit     Thoresd.          K     28          
  501     Kjønnum1     Ane     Thoresd.          K     1416          

8 Diskusjoner, forum og research

 • Research*:

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind II side 209

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 40.
 3. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 386 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 540b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 5. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 552b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 6. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 591 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/602
 7. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 8. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1456.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 9. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1103.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 10. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 23b.
 11. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 83.
 12. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 12b.
 13. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 47a.
 14. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 46b.
 15. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 16. [S40] Folketelling 1825 Meldal.