Cosberg1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Bruk og husmannsplasser:

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Anders Tronsen er oppført i manntallet.

  Disse personene er også oppført samme sted Tron Andersen.
  Side Amt Prestegjeld Sokn År Gard type Gard Gardskyld
  1330 174 Dalernes provsti Meldall Gield Meldall sogn 1666 Underfulde gaarder Kosberrig 2 øhre 16 mark l.
  Status Førenamn Etternamn Alder
  3959 Opsidere Anders Tronsen
  3960 Sønner Tron Andersen 5
  3961 Tienistedrenger Joen Olufsøn 1218
 • Troen Olsen er oppført i manntallet 1701 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Tronsen.
  Id Side Sokn Gard
  453 452 55 Rennebu Kaasberg
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1120 452 Trond Olsen 66 Hovedperson
  1121 452 Ole Troensen 22 Sønn
  1122 452 Joen Morttens. Scamferdsetter 16 Tjener
  1123 452 Ole Joens. Flaae 10 Tjener19
 • Engel Joensen er oppført i manntallet 1701 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Anders Tronsen og Knud Rasmussen Scherfue.
  Id Side Sokn Gard
  454 453 55 Rennebu Kaasberg
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1124 453 Engel Joens. 24 Hovedperson
  1125 453 Anders Troensen 10 Stesønn
  1126 453 Knud Rasmus. Scherfue 20 Tjener Reserve20
 • Aren Engelsen er oppført i manntallet 1701 på Kaasberg, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  455 454 55 Rennebu Kaasberg
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1127 454 Aren Engels. 48 Hovedperson21
 • Erich Angrimsen er oppført i manntallet 1701 på Kosberg, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  570 569 63 Rennebu Kosberg
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1462 569 Erich Angrims. 50 Husmann Gl. soldat
  1463 569 Angrim Erichs. 10 Sønn
  1464 569 Olle Larsen 40 Innerst
  1465 569 Michel Nielsen 26 Innerst Vanfør22
 • Troen Olsen og Siri er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lilcosberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Tronsen.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  m Trond? 60
  q Siri 64
  b Olle 28
  tf Euen 20
  Guner? 68?
  Jøde 28
  Mari 67
  Guru 323
 • Engel Joensen og Anne er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lilcosberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Anders Tronsen, Marit Tronsdatter og Ranild Tronsdatter.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Cosberg Engel 30
  q Anne 56
  b Anders 17
  Maret 23
  Ragnild 20
  tf Halvor 13
  hmf? Olle 4023
 • Aren Engelsen og Siri Mikelsdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lilcosberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ollaug Arensdatter og Olle Arensen.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  - Cosberg Aren 56
  q Siri 60
  b Ollaug 20
  Olle 1823
 • Erich Angrimsen er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lilcosberg, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Erich 52
  q Guri 40
  b Joen 2
  Guri 123
 • Michel Evindsen og Berit Torsdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Lilcosberg, Rennebu.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  ??? Michel 32
  q Beret 27
  b Siri 123
 • Ola Knutson og Ingbor Evensdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Jon Lødensen, Marit Lødensdatter, Even Lødensen, Jodda Olsdatter og Marit Olsdatter.
  511 Kaasberg
  selfejer

  1. Ole Knudsen
  2. Ingbor Evensd
  3. søn st Joen Lodens
  4. datter " Marit Lødensd

  venstre kolonne

  1. Even Lødens d 23 Jan 1752
  2. Jodda Lødensd 6 aar
  3. Marit Olsd 1 aar24
 • Gurru Jonsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Knud Tronsen, Jon Tronsen, Erich Tronsen, Giøde Tronsdatter, Sigri Tronsdatter og Marit Tronsdatter.
  509 Kaasberg
  selfejer

  1. Enk Guri Jonsd
  2. søn Knud Throns
  3. datter Jodda Thronsd
  4. t.dreng Thore Anders
  5. søn Joen Thronsen
  6. hos sig haver Jodda Thoresd

  venstre kolonne

  1. Joen Throns (overstrøket)
  2. Erich Throns 8 aar
  3. Ole Throns 6 aar død 1762
  4. Mait Tronsd 1 aar
  5. Siri Thronsd 3

  huusplads løchen

  7. Ander Thoresen
  8. kone Marit Larsdat
  9. dat løsggr Guru Anderd25
 • Lars Olson Rise og Ingbor Thoresdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ane Larsdatter og Mali Ellevsdatter.
  510 Kaasberg
  huusplads Meelihoug

  8. Lars Olsen
  9. Ingbor Thoresd
  10. Inderste Mali Ellefsd
  11 Olle Ols
  12 kone Ingbor Haldosd
  NB disse Ind. under gaarden

  venstre kolonne

  2. Ane Larsd 4 aar
  3. Berit Larsd 1 aar død 1763

  4. Ole Ols 1/2 aar25
 • Thore Olsen og Ingeborg Trondsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Tronsen, Tron Tronsen, Ildri Tronsdatter og Aase Ellevsdatter.
  510 Kaasberg
  selfejer

  1. Thron Olsen
  2. kone Ingbor Thronsd?
  3. søn Ole Thronsen
  4. Thron Thronsen
  5 t.pige Marit Olsd
  6. E hos sig haver Aas Ellefsd
  7. hos sig haver Engbret Olsen løsggr

  venstre kolonne

  1. Ildri Thronsd 26 febr 175225
 • Ola Knutson og Ingbor Evensdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Kaasberg, Rennebu.
  Gårdnr:51126
 • Gurru Jonsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Kaasberg, Rennebu.
  Gårdnr:50926
 • Thore Olsen og Ingeborg Trondsdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Kaasberg, Rennebu.
  Gårdnr:51026
 • Ola Knutson og Ingbor Evensdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Even Lødensen, Marit Lødensdatter, Jodda Olsdatter og Marit Olsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 OleKnuds. 57 7gift
  2 Ingbor Evensd. 53 7gift
  3 Even Ole* b16 2
  4 Marite Ole* b18 3
  5 GiødaOle* b13 2
  6 Marite Ole* b8127
 • Gurru Jonsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Knud Tronsen, Jon Tronsen, Erich Tronsen, Giøde Tronsdatter, Sigri Tronsdatter og Marit Tronsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1EGuru Jonsd. 47 6ugift
  2 Knud b21 3 Sold.
  3 Joen b19 3
  4 Erich b16 2
  5 Giøda b22 3
  6 Siri b10 2
  7 Marite b7128
 • Thore Olsen og Ingeborg Trondsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Kaasberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Tronsen, Tron Tronsen, Ildri Tronsdatter, Lars Olson Rise, Ingbor Thoresdatter, Ola Kosberg, Tore Larss. og Ane Larsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 ThronOls. 62 7gift
  2 Ingbor Tronsd 52 7gift
  3 OleThron* b26 4
  4 TrondThron* b19 3
  5 IldriThron* b17 3
  6 Marite ti36 5
  7IndAase Ind85 7ugift
  8 Ingebregt Ind44 6ugift
  9PLars Olssen 40 5gift Land.
  10 kIngeborg 33 4gift
  11 OleLars* b61
  12 ThoreLars* b21
  13 Anne Lars* b11 227
 • Endre Erikss. er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Kosberg, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Gurru Knudsdatter, Berit Gundersdatter, Ingbor Tronsdatter, Andreas Elevsen, Tron Tronsen, Gurru Tronsdatter, Peder Lødensen, Dordi Jonasdatter, Ingbrigt Andresen, Jon Gunderss., Tron Tronss., Marit Tronsdatter, Jodda Olsdatter, Marit Pedersdatter, Kari Endresdatter, Ingbor Endresdatter, Løden Jørgensen, Tron Tronsen, Knud Lødensen, Even Lødensen, Ingbor Ingbrigtsdatter, Gunder Jonsen, Ingbor Endresdatter og Erik Endresen29
 • Cosberg er oppført i manntallet 1825 på Kosberg, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  509     Kosberg3     Peder     Lødenss.          M     48          
  509     Kosberg3     Guri     Knudsd.          K     38          
  509     Kosberg3     Marit     Pedersd.          K     74          
  509     Kosberg3     Erik     Pederss.          M     9          
  509     Kosberg3     Knud     Pederss.          M     6          
  509     Kosberg3     Gjertrue     Pedersd.          K     3          
  509     Kosberg3     Ole     Olss.          M     20          
  509     Kosberg3     Kari     Pedersd.          K     23          
  509     Kosberg3     Sigri     Tronsd.          K     6630          
 • Cosberg er oppført i manntallet 1825 på Kosberg, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  511     Kosberg2     Erik     Endress.          M     35          
  511     Kosberg2     Kari     Mikkelsd.          K     28          
  511     Kosberg2     Ole     Hanss.          M     24          
  511     Kosberg2     Endre     Erikss.          M     5          
  511     Kosberg2     Mikkel     Erikss.          M     2          
  511     Kosberg2     Even     Lødenss.          M     73          
  511     Kosberg2     Randi     Hansd.          K     26          
  511     Kosberg2     Ingebor     Hansd.          K     1430          
 • Cosberg er oppført i manntallet 1825 på Kosberg, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  510     Kosberg1     Tron     Tronss.          M     76          
  510     Kosberg1     Marit     Tronsd.          K     64          
  510     Kosberg1     Tron     Tronss.          M     28          
  510     Kosberg1     Tron     Tronss.          M     24          
  510     Kosberg1     Guri     Tronsd.          K     25          
  510     Kosberg1     Jaada     Tronsd.          K     78          
  510     Kosberg1     Andreas     E.     Løkken     M     63          
  510     Kosberg1     Ingebor     Ingebrigtsd.          K     60          
  510     Kosberg1     Ingebrigt     Andreass.          M     26          
  510     Kosberg1     Guri     Andreasd.          K     2130          

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind II side 321

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Folio 137 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/1
 3. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 26.
 4. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 48.
 5. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 182b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 6. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 374b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 7. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 423b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 8. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 194 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 9. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 540b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 10. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 244b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 11. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 413 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 12. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 457 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 13. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 430 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/442
 14. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 573 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 15. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 668 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 16. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 282 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/292
 17. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 533b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 18. [S606] Manntall 1663-66 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 19. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1120.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 20. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1124.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 21. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1127.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 22. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1462.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 23. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 24a.
 24. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 88.
 25. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 87.
 26. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 12b.
 27. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 49a.
 28. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 48b.
 29. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 30. [S40] Folketelling 1825 Meldal.