Sundset1

3a Bruk og Husmannsplasser

 • Bruk og husmannsplasser:

4 Skifter og Tingbøker (Pt=S)

6a Folketellinger (Pt=S)

 • Erik Mikkelson Sundset er oppført i manntallet 1666 på Sundsætt, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Mikkel Erikson, Even Eriksen Sundset Ner Hol og Halvor Erikson.
  Side Amt Prestegjeld Sokn År Gard type Gard Gardskyld
  1304 173 Dalernes provsti Meldall Gield Meldall sogn 1666 Underfulde gaarder Sundsætt 0,5 sp
  Status Førenamn Etternamn Alder
  3879 Opsidere Erik Mickelsen
  3880 Sønner Mickell Eriksen 12
  3881 Sønner Efuin Eriksøn 6
  3882 Sønner Halvar Eriksen 410
 • Nils Helgeson Veen er oppført i manntallet 1701 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Mikkelsen.
  Id Side Sokn Gard Merknad
  498 497 58 Rennebu Sundsett Gastgiebergaard
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1241 497 Niels Helges. 40 Hovedperson
  1242 497 Erich Michels. 12 Stesønn
  1243 497 Joen Peders. Indset 32 Tjener
  1244 497 Tron Erichsen Qvechne 21 Tjener
  1245 497 Anders Halfvors. Hefverlj 17 Tjener11
 • Sjur Arntson Sundset er oppført i manntallet 1701 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Arn Siversen, Erik Sivertson, Jon Sjurson Sundset og Michel Evindsen.
  Id Side Sokn Gard Merknad
  497 496 58 Rennebu Sundsett Gastgiebergaard
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling
  1235 496 Sifr. Arens. 56 Hovedperson
  1236 496 Aren Sifvers. 18 Sønn
  1237 496 Erich Sifversen* 10 Sønn
  1238 496 Joen Sifversen* 5 Sønn
  1239 496 Joen Ellings. Gissenaas 50 Tjener
  1240 496 Michel Evens. Kaasberg 30 Tjener12
 • Sundset er oppført i manntallet 1701 på Sundset, Rennebu.
  Id Side Sokn Gard
  578 577 63 Rennebu Sundset
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  1483 577 Sifuer Arens. 60 Innerst Blind13
 • Nils Helgeson Veen og Gjertrud Lødensdatter Bjerkaker er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Mikkelsen, Ane Mikkelsdatter Sundset, Lisbet Mikkelsdatter og Gjertrud Nilsdatter Sundset.
  Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  Nils 45
  q Jertru 53
  b Erich 19
  moderen Jertru 84
  Ane 20
  Lisbet 14
  Jertru 6
  tienere Knud 23
  Peder 28
  hq Siri 4314
 • Sjur Arntson Sundset og Sølvi Eriksdatter er oppført i manntallet 1 februar 1706 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Sivertson, Jon Sjurson Sundset, Lisbet Sjursdatter Sundset og Gjertrud Sjursdatter Sundset.
  Pl Pl navn Status Fornavn Gårdsnavn Alder Merknad
  m Siur 53
  q Solui 53
  b Anders 25
  Erich 11
  Jon 10
  Lisbet 20
  Giertru 13
  tf Jon Bersuends. 22
  Jon Knuds. 14
  Ane 22
  Lisbet 17
  hm Jon 53
  hm Sivr 6014
 • Mikkel Erikson Sundset og Ragnhild Mikkelsdatter Grendal er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Mikkelson Sundset, Peder Michelsen, Amund Haagens., Malena Ingbretsdatter, Eli Arnsdatter, Marit Throndatter, Erik Mikkelsen, Lisbet Olsdatter, Mette Mikkelsdatter Sundset, Mikkel Mikkelson Sundset, Knut Mikkelson Sundset og Ole Mikkelsen.
  556 Sundset
  selfejer

  1. Mickel Eriksen
  2. kone Ragnil Mickesd?
  3. søn Erik Michelsen
  4. t.dreng Peder Michelsen
  5. t.dreng Amund Haagens
  6. t.pig Malena Ingbretsd afgg 1 Jan 1764
  7. t.pig Eli Arnsd
  8. t.pige Marit Thrond
  9. hos sig haver Erich Michels
  10. kone Lisbet Olsd

  venstre kolonne

  1. Mette Michelsd d. 9 Apr 1752
  2. Michel Michels 6 aar død 1763
  3. Knud Michels 3 aar døld 1763
  4. Ole Michels 1 aar15
 • Sjur Arntson Sundset og Kiersti Iversdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Arnt Sjurson, Iver Sjurson, Kersti Sjursdatter, Kari Sjursdatter Sundset, Audun Sjurson, Sølvi Sjursdatter, Ingeborg Jonsdatter Brattset og Jon Arntsen.
  555 Sundset
  selfejer

  1. Siur Arnsen
  2. kone Kirsti Iversd
  3. søn Arn Sivers
  4. søn Iver Sivertsen
  5. dat Kirsti Siursd
  6. dat Kari Siursd
  7. hos sig haver Ingbor Iverd? Ek
  8. søn Joen Arnsen
  9. t.pige Marit Sivertsd
  10. t.pig Guri Jonsd

  venstre kolonne

  1. Auden Siursen d. 19 Decbr 1751
  2. Solvi Siursd 6 aar15
 • Siri Michelsdatter er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Guru Jondatter.
  556 Sundset
  huusplads Hougen

  11. Ek Siri Michelsd
  NB Tambur Ole Ols Sundset fra Fridrichstad d. 1 Jun
  12. Ind Eli Michelsd
  13. Ind Marit Ellefsd
  14. lægde kone Guru Jond ???15
 • Mikkel Erikson Sundset og Ragnhild Mikkelsdatter Grendal er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Mikkelsen.
  Gårdnr:55616
 • Sjur Arntson Sundset og Kiersti Iversdatter er oppført i ekstraskatten 1 januar 1766 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Jon Arntsen.
  Gårdnr:55516
 • Mikkel Erikson Sundset og Ragnhild Mikkelsdatter Grendal er oppført i manntallet 1 august 1769 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Erik Mikkelson Sundset, Ole Mikkelsen, Mikkel Mikkelson Sundset, Mette Mikkelsdatter Sundset, Lisbet Mikkelsdatter Sundset, Erik Mikkelsen, Lisbet Olsdatter, Ole Ols., Siri Michelsdatter, Joen Larss., Kari Olsdatter, Lars Joen* og Ingebor Joen*.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Michel Erichsen 47 6gift
  2 Ragnil 45 6gift
  3 ErichMichel* b19 3
  4 OleMichel* b71
  5 Michel Michel* b41
  6 MetteMichel* b17 3
  7 Giertrud t22 3
  8 Ane t22 3
  9 Lisbet Michel* b21
  10 Ingri 52 7ugift
  11 IndErich 81 7gift
  12 Lisbet 81 7gift
  13 P. OleOls. 33 5ugift
  14 IndSiri 65 7ugift
  15 IndElj 58 7ugift
  16 IndMarit 55 7ugift
  17 P. Joen Larss. 42 6gift
  18 Karj 31 4gift
  19 Lars Joen* b21
  20 IngeborJoen* b11 217
 • Jon Arntsen og Karen Halvarsdatter er oppført i manntallet 1 august 1769 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ingbor Jonsdatter.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1 Joen Arnsen 39 5
  2kKari Halversd. 25 4
  3 IngeborJoen* b 1/2 1
  4 Erich t22 3
  5 Marit t26 417
 • Jon Arnss. er oppført i manntallet 1 januar 1815 på Sundset, Rennebu.

  Disse personene er også oppført samme sted Ole Jonss., Kjersti Jonsdatter, Lisbet Eriksdatter, Ane Jonsdatter, Ole Arntson Sundset, Gurru Eriksdatter, Erik Eriksen, Kari Arnsdatter, Ingbor Rasmusdatter, Kari Arnsdatter, Jon Jonss., Erik Nielsen, Mali Pedersdatter, Kari Ingebrigtsdatter, Ingbrigt Eriksen, Arnt Jonson Sundset, Ragnild Eriksdatter, Peder Erekss., Giertrud Olsdatter, Arn Arnss., Mikkel Eriksen, Gjertrud Arntsdatter Sundset, Nils Olss., Ejner Arnss. og Jon Olsen18
 • Sundset er oppført i manntallet 1825 på Sundset, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  555     Sundseth1     Erik     Erikss.          M     31          
  555     Sundseth1     Ragnild     Knudsd.          K     28          
  555     Sundseth1     Ingebrigt     Erikss.          M     48          
  555     Sundseth1     Lusia??     Eriksd.          K     20          
  555     Sundseth1     Erik     Erikss.          M     4          
  555     Sundseth1     Kari     Eriksd.          K     1 1/2          
  555     Sundseth1     Knud     Halvarss.          M     16          
  555     Sundseth1     Sivert     Nielss.          M     51          
  555     Sundseth1     Sigri     Olsd.          K     39          
  555     Sundseth1     Haldiis     Nielsd.          K     54          
  555     Sundseth1     Randi     Nielsd.          K     46          
  555     Sundseth1     Niels     Sivertss.          M     8          
  555     Sundseth1     Ole     Sivertss.          M     5          
  555     Sundseth1     Halvar     Jonss.          M     39          
  555     Sundseth1     Ingebor     Nielsd.          K     35          
  555     Sundseth1     Even     Pederss.          M     44          
  555     Sundseth1     Ingebor     Mikkelsd.          K     13          
  555     Sundseth1     Kari     Halvarsd.          K     119          
 • Sundset er oppført i manntallet 1825 på Sundset, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  555     Sundseth3     Arnt     Jonss.          M     54          
  555     Sundseth3     Gjertrue     Olsd.          K     52          
  555     Sundseth3     Kari     Halvorsd.          K     81          
  555     Sundseth3     Ole     Arntss.          M     22          
  555     Sundseth3     Anders     Arnss.          M     20          
  555     Sundseth3     Ejner     Arntss.          M     18          
  555     Sundseth3     Arnt     Arnss.          M     14          
  555     Sundseth3     Jon     Arntss.          M     13          
  555     Sundseth3     Jon     Arntss.          M     7          
  555     Sundseth3     Kari     Arntsd.          K     25          
  555     Sundseth3     Kari     Arntsd.          K     16          
  555     Sundseth3     Gjertrue     Arnsd.          K     11          
  555     Sundseth3     Ingebor     Arnsd.          K     5          
  555     Sundseth3     Kjerstina     Jonsd.          K     51          
  555     Sundseth3     Anders     Olss.          M     28          
  555     Sundseth3     Jon     Olss.          M     44          
  555     Sundseth3     Ane     Olsd.          K     41          
  555     Sundseth3     Ole     Jonss.          M     18          
  555     Sundseth3     Jon     Jonss.          M     12          
  555     Sundseth3     Anders     Jonss.          M     5          
  555     Sundseth3     Sigri     Sjursd.          K     74          
  555     Sundseth3     Erik     Nielss.          M     61          
  555     Sundseth3     Mali     Pedersd.          K     61          
  555     Sundseth3     Peder     Erikss.          M     35          
  555     Sundseth3     Ane     Amundsd.          K     33          
  555     Sundseth3     Mali     Pedersd.          K     419          
 • Sundset er oppført i manntallet 1825 på Sundset, Rennebu.
  Gårdsnr     Gardsnavn     Fornavn     Farsnavn     Plass-/slektsnavn     Kjønn     Alder     Siv.stand     Yrke
  556     Sundseth2     Mikkel     Erikss.          M     34          
  556     Sundseth2     Mette     Evensd.          K     32          
  556     Sundseth2     Maren     Olsd.          K     20          
  556     Sundseth2     Kari     Mikkelsd.          K     7          
  556     Sundseth2     Mette     Mikkelsd.          K     4          
  556     Sundseth2     Ragnild     Mikkelsd.          K     2          
  556     Sundseth2     Thore     Olss.          M     73          
  556     Sundseth2     Kjersti     Olsd.          K     59          
  556     Sundseth2     Ragnild     Arntsd.          K     4          
  556     Sundseth2     Kjersti     Hansd.          K     24          
  556     Sundseth2     Lisbet     Eriksd.          K     39          
  556     Sundseth2     Ane     Olsd.          K     7          
  556     Sundseth2     Kari     Olsd.          K     4          
  556     Sundseth2     Ole     Olss.          M     1          
  556     Sundseth2     Sigri     Arntsd.          K     70          
  556     Sundseth2     Ellev     Stenerss.          M     33          
  556     Sundseth2     Marit     Ingebrigtsd.          K     37          
  556     Sundseth2     Stener     Ellevss.          M     1          
  556     Sundseth2     Sigri     Jensd.          K     3519          

Bokreferanser

 • .
  Rennebuboka Bind III side 423

Resten


 • Folketellinger og skifter:

Kildehenvisninger

 1. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 2. [S413] Orkdal Skifteprotokoll nr 1 1689-1696, 1719-1728: Folio 84b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24700/1
 3. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Side 434 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/1
 4. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 48.
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 246 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 6. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 276b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 7. [S77] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1806 - 1823: Side 93 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24709/71
 8. [S77] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1806 - 1823: Side 103 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24709/76
 9. [S454] Orkdal Skifteslutningsprotokoll 1805 - 1826: Folio 103 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24710//104
 10. [S606] Manntall 1663-66 for Meldal, Sør-Trøndelag.
 11. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1241.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 12. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1235.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 13. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1483.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 14. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 27b.
 15. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 97.
 16. [S599] Meldal, Ekstraskatten 1766-72: Folio 14a.
 17. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 56a.
 18. [S16] Folketelling 1815 Rennebu.
 19. [S40] Folketelling 1825 Meldal.