Brynhild Pedersdatter Rokkones1,2

f. circa 1670, d. circa 1701

Familie: Jon Knutsen Ner Hol f. 1669, d. 1715

 • Den 19 april 1701 ble det holdt skifte på Hoell, Rennebu, etter Brynhild Pedersdatter Rokkones
  Lr4 s30-31

  Renneboe Tinglaug
  Dend 19 aprill Blef holden
  arfveskifte paa Hoell
  efter sl. Brønild Pedersdatt.

  Hvad arf der har veret til deeling: 61 rd 3 ort 12 s

  Arfvingernes nafn og deris tilhold:

  Knud Joensen
  Peder Joensen

  de vare hiemme hos faderen3

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 150.
 2. [S15] Leiv Skjerves hjemmeside, online http://leskjerv.seria.no/
 3. [S410] Orkdal Skiftedesignasjon 1688-1796: Side 30.