Ingeborg Ifversdatter1

f. 1686, d. 1750

Familie: Iver Arnsen Atvendingen f. 1673, d. 1749

 • Den 13 juli 1750 ble det holdt skifte på Adtvendingen, Orkdal, etter Ingeborg Ifversdatter imellom igjenlevende barn, Anders Iversen Attvending, Jon Iversen og Aren Iversen Attvending. Formyndere for de umyndige barn var Siver Brønnelsen Winterdallen. Se gården Attvendingen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 301-301b

  Anno 1750 Mandagen Den 13de July

  Sted: Adtvendingen udi Ørchedals tinglaug

  Hovedperson: avgangen Ingeborg Ifversdatter som døde paa ermelte gaard

  Arvinger: bemelte avdøde qvindes efterladte 3de levende sønner
  1. Anders Iversen, gift, boende paa gaarden Adtvendingen udi Ørchedals tinglaug
  2. Jon Iversen, gift, boende paa gaarden Svorchaassen
  3. Arn Iversen, gammel 23 aar

  Vurderingsmenn: (i lensmandens lovlige forfald) Friderich Jonsen Asbøl og ungekarl Ellef Jonsen Moe

  Sum formue : 14 3 22
  Sum gjeld : 2 - -
  Igjen å arve: 12 3 22

  Till Curator for Arn Iversen ubeslægtet mand Siur Brønnelsen Winterdall4

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 301 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 2. [S391] Kirkebok Orkdal 1695-1716 avskrift: Side 204.
 3. [S362] Klokkerbok Orkdal 1743-1765 avskrift: Side 569.
 4. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 301 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/316
 5. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 269 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/283