Berethe Rasmusdatter1

f. 1775, d. circa 1803

Familie: Poul Ingebrigtsen f. 1769

 • Berethe Rasmusdatter ble født i 17752,3
 • Trolovelse for Berethe Rasmusdatter og Poul Ingebrigtsen ble kunngjort den 25 juli 1795 i Meldal
  Trolovelser 1795
  Løverdagen den 25 Julii Meldalen
  Grenader Poul Ingebrigtsen Kierstad? med Berret Rasmusdatter Jerpstad
  forl.md. Tron Jerpstad og Ole Tronsen Grut4
 • Berethe Rasmusdatter var gift med Poul Ingebrigtsen. De giftet seg 5 november 1795 i Meldal
  Ægteviede 1795
  Torsdagen den 5 Novembr Meldalen
  Grenader Poul Ingebrigtsen Kierstad med Berret Rasmusdatter Jerpstad5,1,2
 • Berethe Rasmusdatter døde circa 1803 i Meldal1
 • Den 31 mai 1803 ble det holdt skifte på Jerpstadvolden, Meldal, hos Poul Ingebrigtsen etter hans hustru Berethe Rasmusdatter imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Christen Poulsen og Ragnild Poulsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Tron Mikkelsen Jerpstad. Se gården Jerpstad for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa09 Folio 344b-345

  Aar 1803 den 31 May

  Sted: pladsen Jerpstadvolden under gaarden Jerpstad i Meldalen

  Hovedperson: Berethe Rasmusdatter

  Arvinger: den avdøde kones efterlevende Enkemand Poul Ingebrigtsen Jerpstadvolden og hendes med ham udi lovligt Egteskab sammen avlede og i live værende 2 børn
  1. sønnen Christen Poulsen, omtrent 7aar gl
  2. datteren Ragnild Poulsdatter, 5 aar gammel

  Til formyndere for disse børn blev opnævnt:
  for sønnen Christen Poulsen, Tron Mikkelsen Jerpstad
  for datteren Ragnild Poulsdatter, faderen Poul Ingebrigtsen Jerpstadvolden

  Krav i boet:
  1. Til V.D. Tron Michelsen Jerpstad skylder Enkemanden efter eget opgivende for Pengelaan til??? summa ...
  Videre anmeldte Enkemanden at bemeldte Tron Jerpstad skal have tilgode for ??? tømmer, men han ???
  ???
  2. V.D. Iver Toresen Grutebakken mødte og fordrede her i boet for Pengelaan i alt 15 rd som Enkemanden tilstod at være
  rigtig og altsaa indføres med ...
  3. V.D. Jon Endresen Jerpstad mødte og fordrede for Pengelaan 1 rd som tilstaaet og indføres med ...
  4. V.D. Rasmus Olsen Aaen? fordrede for pengelaan, som ??? tilstaaet og indføres med ...
  5. V.D. Lars Erikson Resell fordrede for ??? som tilstaaet og indføres ...
  6. V.D. Ole Ingebrigtsen Gorsethagen angav Enkemanden at have her i Boet tilgode for Pengelaan ...
  7. Pigen Kari Rasmusdatter Jerpstad anmeldte Enkemanden at have tilgde for 1 ??? ...
  8. Ole Rasmusen Jerpstad anmeldt Enkemanden at have tilgode for 8 ??? ...
  9. V.D. Peder Olsen Jerpstad fordrede for arbeid 1 ort 16 s andføres som tilstaaet med ...
  10. V.D. Mikkel Olsen Ramloe fordred for laanet af en Vogn? til Enkemanden som Enkemanden tilstod, indføres ...

  Sum formue : 45 3 6
  Sum gjeld : 38 1 7
  Igjen å arve: 7 1 23


  Aar 1803 den 31. May indfand .....
  skreven ... skifteforvalter sig med med fuldmegtig Magnus Linde paa pladsen Jerpstadvolden under
  gaarden Jerpstad i Meldalen for sammesteds at afholde lovlig Registrering og Vurderingsforretning
  til videre ? paafølgende Skiftehold ? og lovlig Deeling efter Mandens Poul Ingebrigtsens for lidt
  Tid siden ved Døden afgagne kone BerretheRasmusdatter til ...... Rigtighed imellem den afdøde
  kones efterlevende Enkemand den ærlige og Velagte Paul Ingebrigtsen Jerpstadvolden og hendes med
  ham udi lovligt Egteskab sammen avlede og herværende 2 Bør en Søn og en Datter af navne og Alder
  som følger:
  1. Sønnen Christen Poulsen omtrent 7 aar gl. og Datteren Ragnild Poulsdatter 5 Aar gammel.
  Til formyndere for disse Børn bleve opnævnt og ansatte følgende, nemlig for Sønnen Christen
  Poulsen den V. D. Tron Mikkelsøn Jerpstad, boende paa gaarden Jerpstad, men var nu ikke her
  ved forretningen tilstede, og for Datteren Ragnild Poulsdatter, faderen den V. Da. Poul
  Ingebrigtsen Jerpstadvolden som her ved forretningen var nærværende. Da Enkemanden hverken
  formedelst handel ?? eller ..... forstaaet ? i nogen ? ualmindelig forbindelse, saavel dette
  skifte ............. uden fler ? Samlinger ? eller Nødig ..... bruger til slutning og Endskab,
  hvorfoer ? alle Vedkommende ..... ere indkaldte at paasee deres Arv ?+ ved Skiftegegistreringen
  ? og meddele Skifteforvalteren de fornødne Oplysninger, da ...... ..... .... ..... bliver ikke
  antagne, men Skifte.... uden ...... Indkaldelse bliver fortaget til Sletning ? efter plakaten
  af 26. Octobr. 1792 hvorom den udstædte plkat af ..... ...... med Lensmandens ....... om
  forkyndelse af samme Dato af Skifteforvalteren blev fremlagt og i Skifteforretningen indtaget. -
  Som skiftevidner og Vurderingsmænd havde Kongens foged over Ørke og Guldals fogderie Velædle hr.
  Christen Aster ?? opnævnt de 2de mænd Clemen ? Svislie Strøm og V.D. Erik Iversen Rigstad hvilke
  begge nu ved forretningen var tistede. - Paa Skifterettens Til...... om Enkemanden har været
  anforstoet under ..... eller .......... ....... Arvemidler eller andre .... penge, som
  Stervboet til..... er oaageftebdem svarede gab Meg;
  Derefter blev Enkemanden af Stiftforvalteren tilholdt ......, og .... at opgive alt hvad som til
  Stervbiets bedste jab være at abtegbe, paa? det samme af .......... ......... tages i .......
  og bestemmes til Værdie; hvorpaa følgende Ejendele blev fremleverede at ..... og ..... til
  Indtægt.
  ..... berge, samt Sølv, Tin .... eller Kobber ...... Enkemanden at .................

  Jernfang:
  1 Gryde Opstadert med Framiordom og flat ........ --"-- 2.12
  liden Ditto .... paa en kande med .... --"-- " 8
  1 liden .......                               1.16
  1 gammel ...... 8
  2 gamle 12          
  1 ................. 8
  3 gamle S...... 8
  1 ..... med ..... og Jern 1.12
  1 mindre Ditto uden ...... 8
  2 ................. .12
  1 ............................ 1.8
  1 mindre Ditto ............ 1.
  1 ...... gammel Ditto uden Ditto N3 ?? .4
  1 lidet ? gammel Ditto uden Ditto N4? .61

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Berethe Rasmusdatter og Poul Ingebrigtsen er oppført i folketellingen 1 februar 1801 på Jerpstad, Meldal.
  Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus
  61 Søndre Trondhiem Meldal Meldal Jerpstad
  Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
  1364 * Paul Ingbrigtsen Mand 32 Begge i 1ste ægtesk. Husmand med jord 'wolden' M
  1365 Beret Rasmusdtr Hans kone 26 Begge i 1ste ægtesk. K
  1366 Christen Paulsen Deres børn 5 M
  1367 Ragnil Paulsdtr Deres børn 3 K
  1368 Christen Christensen Inderste 78 Enkemand efter 2. ægtesk. Har ophold paa pladsen M
  1369 Ole Johansen Inderste 43 Ugift Vanfør og bogbinder M3

Kildehenvisninger

 1. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 344b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 2. [S166] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 4 Gard og ætt II, Side 236.
 3. [S690] Folketelling 1801 Meldal.
 4. [S92] Kirkebok Meldal 1776-1815: Side 729 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 5. [S92] Kirkebok Meldal 1776-1815: Side 832 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read