672.A03 1725-1751 Trolovelser

7a Body (Both, WO)

Resten

 • 672.A03 1725-1751 Trolovelser i 1736.
  Side 410 Trolovelser 1736

  Dom. 17 post Trinit. Renneboe
  Sivert Tronsøn Eggen Soldat
  Giertru Svendsdatter Birchager
  Forløfttingsmænd:
  Lødin Ollufsøn Bichager
  Capit. Lem
  Pag 480

  Dom. 17 post Trinit. Renneboe
  Olluf Friderichsøn Bratsætt Enchemand
  Siri Engelsdatter Meslo
  Forløfttingsmænd:
  Peder Halsteensøn Bratsætt
  Ellev Engelson Meslo
  Pag 480

  Dom. 20 post. Trin. Meldahlen
  Erich Knudsen Resell
  Anne Larsdatter Vold
  Forløfttingsmænd:
  Anders Carlstad
  Olluf Gulbrandsøn Berg udi hans sted blev Joen Ollufsen Resel
  Pag 480

  Dom. 20 post. Trin. Renneboe
  Engel Lødensøn Mesloe
  Marit Friderichsdatter
  Forløfttingsmænd:
  Peder Hafdal
  Tron Mæsloe
  Pag 480

  Dom. 23 post. Trin. Meldahlen
  Strørker Ollufssøn Syrstad
  Ingebor Friderichsdatter Svindsaas
  Forløfttingsmænd:
  Elend Svindsaas
  Joen Muan
  Pag 480

  Dom. 24 p. Trin. Meldahlen
  Erich Stenersen Fagerlie
  Berit Ollufsdatter Jupen
  Forløfttingsmænd:
  Baal Mogset
  Aren Dahlen
  Pag 480

  Dom. 2 Adventiis Meldahlen
  Christen Øyen
  Marit Evensdatter Laxøyen
  Forløfttingsmænd:
  Frideric Ringen
  Anders Groeggen
  Pag 481
 • 672.A03 1725-1751 Trolovelser i 1736.
  Side 410 - Trolovelser 1736

  Dom. 17 post Trinit. Renneboe
  Sivert Tronsøn Eggen Soldat
  Giertru Svendsdatter Birchager
  Forløfttingsmænd:
  Lødin Ollufsøn Bichager
  Capit. Lem
  Pag 480

  Dom. 17 post Trinit. Renneboe
  Olluf Friderichsøn Bratsætt Enchemand
  Siri Engelsdatter Meslo
  Forløfttingsmænd:
  Peder Halsteensøn Bratsætt
  Ellev Engelson Meslo
  Pag 480

  Dom. 20 post. Trin. Meldahlen
  Erich Knudsen Resell
  Anne Larsdatter Vold
  Forløfttingsmænd:
  Anders Carlstad
  Olluf Gulbrandsøn Berg udi hans sted blev Joen Ollufsen Resel
  Pag 480

  Dom. 20 post. Trin. Renneboe
  Engel Lødensøn Mesloe
  Marit Friderichsdatter
  Forløfttingsmænd:
  Peder Hafdal
  Tron Mæsloe
  Pag 480

  Dom. 23 post. Trin. Meldahlen
  Strørker Ollufssøn Syrstad
  Ingebor Friderichsdatter Svindsaas
  Forløfttingsmænd:
  Elend Svindsaas
  Joen Muan
  Pag 480

  Dom. 24 p. Trin. Meldahlen
  Erich Stenersen Fagerlie
  Berit Ollufsdatter Jupen
  Forløfttingsmænd:
  Baal Mogset
  Aren Dahlen
  Pag 480

  Dom. 2 Adventiis Meldahlen
  Christen Øyen
  Marit Evensdatter Laxøyen
  Forløfttingsmænd:
  Frideric Ringen
  Anders Groeggen
  Pag 4812
 • 672.A03 1725-1751 Trolovelser i 1737.
  Side 411-412 - Trolovelser 1737

  Side 411

  Nyttårsdag Renneboe
  Ingebricht Tronsøn
  Kari Andersdatter Skierven
  Forløfttingsmænd:
  Olluf Ollufsøn Bach
  Svend Ollufsøn Slipper
  Pag 481

  Dom. 5 post Epiph. Meldahlen
  Thore Ollufsen Stoken
  Berit Ollufsdatter Ramloe
  Forløfttingsmænd:
  Mads Sneen
  Brønild Stoken
  Pag 481

  Fastelavens Søndag Meldahlen
  Villic Ollufsen Richstad
  Eli Joensdatter Steene
  Forløfttingsmænd:
  Ingebricht Biørset
  Gulbrand Steene
  Pag 481

  Fastelavens Søndag Renneboe
  Halsteen Pedersen Hafdal
  Kiersti Ericsdatter Sundset
  Forløfttingsmænd:
  Knud Stafne
  Tron Gundnæs
  Pag 481

  Fastelavens Søndag Renneboe
  Eric Knudsen Oune
  Siri Pedersdatter Rønningen
  Forløfttingsmænd:
  Olluf Rye
  Olluf Endresen Fossum i Sognedahlen
  Pag 481

  Fastelavens Søndag Renneboe
  Jørgen Lødinsen Hool
  Kari Lødinsdatter Birchager
  Forløfttingsmænd:
  Sergiant Schieldrup
  Michel Øyen
  Pag 481

  4te Søndag i faste Meldahlen
  Bersvend Meschoug
  Ingebor Joensdatter
  Forløfttingsmænd:
  Rasmus Moen
  Johan Grefstad
  Pag 481

  Løverdagen d. 19 Marty Renneboe
  Thore Ollufsen Grindal
  Kari Einersdatter Tverdal
  Forløfttingsmænd:
  Aren Einersen Grindal
  Even Andersen Grindal
  Pag 481

  2den Søndag i faste Renneboe
  Torger Friderichsen Horsta
  Marit Svendsdatter Birchager
  Forløfttingsmænd:
  Siur Kiønnum
  Michel Stafne
  Pag 481

  Midfaste Søndag Meldahlen
  Michel Jørgensen Berg
  Kari Joensdatter i Præstegaarden
  Forløfttingsmænd:
  Aren Holsta
  Aren Berg
  Pag 481

  Side 412

  Torsdagen d. 3 Apr. Meldahlen
  Olluf Joensen Resell
  Marit Ollufsdatter Vederskar
  Forløfttingsmænd:
  Joen Andersen Resell
  Olluf Thoresen Hool
  Pag 481

  Torsdagen d. 11 Apr. Renneboe
  Siur Arensøn Eggen
  Maritte Larsdatter Schamfær
  Forløfttingsmænd:
  Angrim Vangsengen
  Halver Arensen Eggen
  Pag 481

  Onsdagen d. 12 Juny Renneboe
  Halver Halversøn Grafaxel
  Ingebor Arnsdatter Ilbruen
  Forløfttingsmænd:
  Corporal Grafaxel
  Olluf Joensen Bradset
  Pag 481

  Onsdagen d. 12 Juny Meldahlen
  Aren Christensen Reberg
  Gurru Ollufsdatter
  Forløfttingsmænd:
  Endre Storaas
  Frideric Espaas
  Pag 481

  Fredagen d. 14 Juny Meldahlen
  Olluf Erichsøn Syrstad
  Barbro Larsdatter Vold
  Forløfttingsmænd:
  Joen Muan
  Eric Resell
  Pag 481

  Fredagen d. 12! Juny Renneboe
  Peder Ingebrichsen Schamfær
  Randi Svendsdatter Birchager
  Forløfttingsmænd:
  Lars Schamfær
  Siur Saagesta
  Pag 481

  Dom. 6 p. Trin. Renneboe
  Knud Michelsen
  Siri Halsteensdatter
  Forløfttingsmænd:
  Halsteen Vold
  Endre Rogegier
  Pag 481

  Mandagen d. 29 July Renneboe
  Eric Joensen Halland
  Ingebor Tronsdatter Eggen
  Forløfttingsmænd:
  Lødin Birchager
  Peder Rønningen
  Pag 481

  Fredagen d. 27 Sept. Meldahlen
  Thore Dombu
  Sara Torgersdatter Løshuus
  Forløfttingsmænd:
  Olluf Løchen
  Joen Vold
  Pag 481

  Fredagen d. 11 Oct. Meldahlen
  Olluf Ericsen Bogevold
  Ildri Knudsdatter Resel
  Forløfttingsmænd:
  Joen Ollufsen Resell
  Eric Larsøn Grut
  Pag 48124
 • 672.A03 1725-1751 Trolovelser i 1737.
  Side 411 - Trolovelser 1737

  Nyttårsdag Renneboe
  Ingebricht Tronsøn
  Kari Andersdatter Skierven
  Forløfttingsmænd:
  Olluf Ollufsøn Bach
  Svend Ollufsøn Slipper
  Pag 481

  Dom. 5 post Epiph. Meldahlen
  Thore Ollufsen Stoken
  Berit Ollufsdatter Ramloe
  Forløfttingsmænd:
  Mads Sneen
  Brønild Stoken
  Pag 481

  Fastelavens Søndag Meldahlen
  Villic Ollufsen Richstad
  Eli Joensdatter Steene
  Forløfttingsmænd:
  Ingebricht Biørset
  Gulbrand Steene
  Pag 481

  Fastelavens Søndag Renneboe
  Halsteen Pedersen Hafdal
  Kiersti Ericsdatter Sundset
  Forløfttingsmænd:
  Knud Stafne
  Tron Gundnæs
  Pag 481

  Fastelavens Søndag Renneboe
  Eric Knudsen Oune
  Siri Pedersdatter Rønningen
  Forløfttingsmænd:
  Olluf Rye
  Olluf Endresen Fossum i Sognedahlen
  Pag 481

  Fastelavens Søndag Renneboe
  Jørgen Lødinsen Hool
  Kari Lødinsdatter Birchager
  Forløfttingsmænd:
  Sergiant Schieldrup
  Michel Øyen
  Pag 481

  4te Søndag i faste Meldahlen
  Bersvend Meschoug
  Ingebor Joensdatter
  Forløfttingsmænd:
  Rasmus Moen
  Johan Grefstad
  Pag 481

  Løverdagen d. 19 Marty Renneboe
  Thore Ollufsen Grindal
  Kari Einersdatter Tverdal
  Forløfttingsmænd:
  Aren Einersen Grindal
  Even Andersen Grindal
  Pag 481

  2den Søndag i faste Renneboe
  Torger Friderichsen Horsta
  Marit Svendsdatter Birchager
  Forløfttingsmænd:
  Siur Kiønnum
  Michel Stafne
  Pag 481

  Midfaste Søndag Meldahlen
  Michel Jørgensen Berg
  Kari Joensdatter i Præstegaarden
  Forløfttingsmænd:
  Aren Holsta
  Aren Berg
  Pag 481

  Side 412 - Trolovelser 1737

  Torsdagen d. 3 Apr. Meldahlen
  Olluf Joensen Resell
  Marit Ollufsdatter Vederskar
  Forløfttingsmænd:
  Joen Andersen Resell
  Olluf Thoresen Hool
  Pag 481

  Torsdagen d. 11 Apr. Renneboe
  Siur Arensøn Eggen
  Maritte Larsdatter Schamfær
  Forløfttingsmænd:
  Angrim Vangsengen
  Halver Arensen Eggen
  Pag 481

  Onsdagen d. 12 Juny Renneboe
  Halver Halversøn Grafaxel
  Ingebor Arnsdatter Ilbruen
  Forløfttingsmænd:
  Corporal Grafaxel
  Olluf Joensen Bradset
  Pag 481

  Onsdagen d. 12 Juny Meldahlen
  Aren Christensen Reberg
  Gurru Ollufsdatter
  Forløfttingsmænd:
  Endre Storaas
  Frideric Espaas
  Pag 481

  Fredagen d. 14 Juny Meldahlen
  Olluf Erichsøn Syrstad
  Barbro Larsdatter Vold
  Forløfttingsmænd:
  Joen Muan
  Eric Resell
  Pag 481

  Fredagen d. 12! Juny Renneboe
  Peder Ingebrichsen Schamfær
  Randi Svendsdatter Birchager
  Forløfttingsmænd:
  Lars Schamfær
  Siur Saagesta
  Pag 481

  Dom. 6 p. Trin. Renneboe
  Knud Michelsen
  Siri Halsteensdatter
  Forløfttingsmænd:
  Halsteen Vold
  Endre Rogegier
  Pag 481

  Mandagen d. 29 July Renneboe
  Eric Joensen Halland
  Ingebor Tronsdatter Eggen
  Forløfttingsmænd:
  Lødin Birchager
  Peder Rønningen
  Pag 481

  Fredagen d. 27 Sept. Meldahlen
  Thore Dombu
  Sara Torgersdatter Løshuus
  Forløfttingsmænd:
  Olluf Løchen
  Joen Vold
  Pag 481

  Fredagen d. 11 Oct. Meldahlen
  Olluf Ericsen Bogevold
  Ildri Knudsdatter Resel
  Forløfttingsmænd:
  Joen Ollufsen Resell
  Eric Larsøn Grut
  Pag 481
 • 672.A03 1725-1751 Trolovelser i 1744.
  672.A03 side 427-428 Trolovelser 1744-45


  Kildeinformasjon: Sør-Trøndelag fylke, Meldal, Ministerialbok nr. 672A03 (1725-1751), Trolovede 1745, side 427-428.
  Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16203&idx_id=16203&uid=ny&idx_side=-195

  672.A03 side 427-428

  Trolovelser 1744

  Side 427

  Feriaq 2 Pent. Ren.
  Lars Joensen Buum
  Jodda Evensd. Vangseng
  Forløfttingsmænd
  Angrim Ilbruen
  Aren Schamfersetter
  Pag. 491

  Feria 3 Pent. Meld.
  Joen Ericsen Dombue
  Ingebor Ollufsd. Moe
  Forløfttingsmænd
  Thore Dombue
  Rasmus Moe
  Pag. 491

  Fredag d. 5 Juny Meld
  Olluf Siursen Hougen
  Gurru Larsdatter Vold
  Forløfttingsmænd
  Bersven Rye
  Eric Resell
  Pag. 491

  Dom. 3 p. Trin. Ren.
  Olluf Pedersen Rønningen
  Marit Tronsd. Eggen
  Forløfttingsmænd
  Eric Oune
  Ingebrict Eggen
  Pag. 491

  Fest. Visit. Maria Ren.
  Olluf Uff
  Marit Joensd. Kiønnum
  Forløfttingsmænd
  Peder Stafne
  Torger Kiønnum
  Pag. 491

  Dom. 8 p. Trin. Meld.
  Olluf Lille-buan
  Marit Erichsdatter Buan
  Forløfttingsmænd
  Sergiant Joen Øren
  Olluf Lillenæfve
  Pag. 491

  Dom. 17 p. Trin. Meld.
  Ellend Svartbechen
  Randi Resell
  Forløfttingsmænd
  Corp. Anders Hilsta
  Siur Hougen
  Pag. 491

  Dom. 17 p. Trin. Meld.
  Aren Lundehagen
  Elli Urvatne
  Forløfttingsmænd
  Joen Grafraag
  Pag. 427

  Dom. 18 p. Trin. Ren.
  Hans Horsta
  Ingebor Ollufsd. Grindal
  Forløfttingsmænd
  Cap. Des Armes Lind
  Rasmus Grindal
  Pag. 491

  Dom. 2 Adv. Ren.
  Eric Sælie
  Siri Oune
  Forløfttingsmænd
  Rasmus Hoset
  Tron Sælie
  Pag. 491


  Side 428

  Trolovelser 1745

  Dom. 2 p. Epiph. Meld.
  Johan Olsen Stoken
  Ingri Ericsd. Richsta
  Forløfttingsmænd
  Aren Richsta
  Olluf Fichen?
  Pag. 492

  Dom. Invoc. Ren.
  Olluf Fridericsen Horsta
  Marit Andersd. Flaae
  Forløfttingsmænd
  Peder Grøtten
  Eric Rochenes
  Pag. 492

  Dom. Invoc. Ren.
  Ellev Hafdal
  Gunille Nederbraset
  Forløfttingsmænd
  Tron Gundnes
  Peder Thoresen Aas
  Pag. 492

  Dom. Remin. Meld.
  Eric Granmoe
  Randi Biørset
  Forløfttingsmænd
  Endre Syrsta
  Willic Hove
  Pag. 492

  Dom. Judica. Ren.
  Siur Bruholt
  Giertru Rasmusd. Gorset
  Forløfttingsmænd
  Even Reiten
  Joen Aas
  Pag. 492

  Dom. Palm. Meld.
  Ingebrict Larsen Groeggen
  Ingebor Ollufsdatter
  Forløfttingsmænd
  Olluf Laxøyen
  Erich Øyesetter
  Pag. 492

  xx

  Dom. 2p. Pasc. Meld.
  Bent Ericsen Løshuus
  Berit Torgersd. Løshuus
  Forløfttingsmænd
  Petter Lien
  Thore Dombue

  Dom. 3 p. Pasc. Meld.
  Joen Michelsen Grafraag
  Elli Siursd. Reitaas
  Forløfttingsmænd
  Aren Holsta
  Iver Aamodsagen
  Pag. 492

  Dom. 4 p. Pas. Ren.
  Eric Siursen Øverhool
  Mali Evensd. Flaa-øyen
  Forløfttingsmænd
  Lieut. Olluf Brun
  Torger Kiønnum
  Pag. 492

  Feria 2 Pent. Meld.
  Joen Granmoe
  And Rasmusdatter
  Forløfttingsmænd
  Joen Oudensen Jaamoe fra Ørchdal
  Olluf Lillegranmoe
  Pag. 492

  Feria 3 Pent. Ren.
  Aren Biørnsen
  Giertru Andersd. Merkesbrech
  Forløfttingsmænd
  Rasmus Foss
  Aren Rye
  Pag. 492

  Fest. Joh. Bapt. Ren.
  Joen Rasmusen Gorset
  Karen Michelsd. Grindal
  Forløfttingsmænd
  Joen Aas
  Einer Lund
  Pag. 492

  Dom. 2 p. Trin Meld.
  Henric Ericsen Langeng
  Cathrina Hansd. Grusetter
  Forløfttingsmænd
  Baard Mogset
  Joen Kroken
  Pag. 49225

Kildehenvisninger

 1. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 111 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 2. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 410 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 3. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 419 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 4. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 418.
 5. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 6. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 422.
 7. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: side 423.
 8. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 423 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 9. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 425 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 10. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 426.
 11. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 428 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 12. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 429 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 13. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 431 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 14. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 430 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 15. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 434 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 16. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 435 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 17. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 435.
 18. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 438 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 19. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 440 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 20. [S247] Kirkebok Meldal 1751-1775: Side 430 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 21. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 439http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 22. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 442 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 23. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 426
  https://urn.digitalarkivet.no/…
 24. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 411-412 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read
 25. [S246] Kirkebok Meldal 1725-1751: Side 427 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read