Ole Anderss. Rensklefven1

f. circa 1669, d. 1738

Familie 1: Ane Andersdatter f. circa 1673, d. 1717

Familie 2: Ane Pedersdatter f. 5 februar 1699, d. circa 1766

 • Ole Anderss. Rensklefven ble født circa 1669 i Orkdal3
 • Han var gift med Ane Andersdatter4
 • Trolovelse for Ole Anderss. Rensklefven og Ane Pedersdatter ble kunngjort den 9 mars 1721 i Orkdal kirke
  Trolovede 1721
  2. s. i Faste
  Ole Anderss. Rensklefven og Ane Pedersd. Qvaall
  Forl. Joen Moe og Lars Qvalle1
 • Ole Anderss. Rensklefven var gift med Ane Pedersdatter. De giftet seg 8 juni 1721 i Orkdal kirke
  Copulerede 1721
  3 Foldigh. s.
  Ole Rensklefven og Ane Pedersd. Qvaall5
 • Ole Anderss. Rensklefven døde i 1738 i Orkdal3,6
 • Han ble gravlagt den 13 april 1738 i Orkdal kirke.3
 • Den 19 september 1738 ble det holdt skifte på Rensklefven, Orkdal, hos Ane Pedersdatter etter hennes ektemann Ole Anderss. Rensklefven imellom igjenlevende enke og deres barn, Anders Olsen, Anders Olsen, Kield Olsen, Ole Olsen, Kari Olsdatter, Maret Olsdatter, Ingeborg Olsdatter, Marte Olsdatter, Berit Olsdatter, Anne Olsdatter, Jødda Olsdatter og Karen Olsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Aren Pederss. Klefven og Ingebrigt Pedersen. Se gården Reinskleiv for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa04 Folio 199-203

  1738 19. sep. skifte på RensKlefven etter Ole Andersen som boede od døde paa bemelte gaard.
  Etterlater seg ektefellen Ane Pedersdtr. (hans andre ekteskap) og 12 barn. 4 sønner og 8 døtre.
  Anders Monset 45 år,
  Anders Skreder 32 år,
  Kield Olsen 25 år,
  Ole Olsen 3 uger,
  Kari Olsdtr. gift med Siur Jemptaas,
  Marithe Olsdtr. gift med Lars Fandrem,
  Ingeborg Olsdtr. 28 år,
  Marithe Olsdtr. 23 år,
  Berethe Olsdtr. 13 år,
  Ane Olsdtr. 10 år,
  Jäda Olsdtr. 8 år og
  Kari Olsdtr. 5 år.

  Laugværge for Enken: Hr Taral Røss

  Det refereres et skjøte til avgangen Anders Kieldsens enke Karen Olsdatter og hendes søn Ole Andersen pa gaarden ReinsKleven

  Sum formue : 196 3 16 1/2
  Sum gjeld : 71 3 20
  Igjen å arve: 124 3 20 1/2

  Til formyndere for de umyndige børn blev beskikket:
  for yngste broder Ole Olsen dend ærlige dannemand Rasmus Qvale
  for Ingeborg Olsdaatter hendes broder dend ærlige Dannemand Anders Monsedt
  for Marithe Olsdaatter dend ærlige og velagte Dannemand Siur Jemptaas
  for Berit og Aner Olsdøttre deres morbroder dend ærlige og Velagte Dannemand Aren Pedersen Kleven
  for Giøde Olsdaatter dend ærlige og velagte Dannemand Ole Olsen Høst???
  for Karij Olsdaatter hendis morbroder Dend ærlige Dannemand Ingebrigt Pedersen Lille Lefstadøfne

  Orkdal skifteprotokoll, Ole Andersen Renskleven, 1738, Orkdal

  Avdød: Ole Andersen
  Enke: Ane Pedersd.

  Barn i 2. ekteskap:

  1)Anders Monset ?, 45 år
  2)Anders Skredder, 32 år
  3)Kield Olsen, 25 år
  4)Ole Olsen, 3 uger
  5)Kari Olsd., g.m. Siur Jemptaas
  6)Marithe Olsd., g.m. Lars Fandrem
  7)Ingebor Olsd., 28 år
  8)Marith Olsd., 23 år
  9)Berethe Olsd., 13 år
  10)Ane Olsd., 10 år
  11)Jøda Olsd., 8 år
  12)Kari Olsd., 5 år6

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ole Anderss. Rensklefven er oppført i manntallet 1701 på Reinskleiva, Orkdal.
  Id Side Sokn Gard
  23 21 2 Orkdal Reensklefve
  Id Førenamn Etternamn Alder Stilling Merknad
  68 21 Olle Anders. 32 Hovedperson Soldat
  69 21 Anders Olsen 4 Sønn
  70 21 Anders Erichs. Melby 20 Tjener Reservesoldat10

8 Diskusjoner, forum og research

 • ; Skiftet etter Ole Reinskleiv i 1738 viser at han i dei to ekteskapa hadde 12 born, 4 søner og 8 døtre. Sonen Anders Monset var 45, Anders skreddar 32 og Kjeld 25 år. Av døtrene var Kari gift med Sjur Jamtås, Marit med Lars Fandrem, Ingeborg 28 og Marte 23 år var ugifte, Berit 13, Anne 10, Gjødda 8 og Kari 5 år.11

Kildehenvisninger

 1. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 407.
 2. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Folio 177 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/1
 3. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 513.
 4. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 529.
 5. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 458.
 6. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 199 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/214
 7. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Side 177 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/102
 8. [S413] Orkdal Skifteprotokoll nr 1 1689-1696, 1719-1728: Folio 52 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24700/1
 9. [S342] A. Skrondal, Orkdalsboka Bind III, Side 171.
 10. [S688] Folketelling 1701 for Orkdal, Sør-Trøndelag: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 11. [S342] A. Skrondal, Orkdalsboka Bind III, Side 183.
 12. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Side 199 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 13. [S342] A. Skrondal, Orkdalsboka Bind III, Side 184.
 14. [S391] Kirkebok Orkdal 1695-1716 avskrift: Side 101.
 15. [S391] Kirkebok Orkdal 1695-1716 avskrift: Side 112.
 16. [S391] Kirkebok Orkdal 1695-1716 avskrift: Side 119.
 17. [S391] Kirkebok Orkdal 1695-1716 avskrift: Side 85.
 18. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 308.
 19. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 329.
 20. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 340.
 21. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 349.
 22. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 251.
 23. [S387] Klokkerbok Orkdal 1715-1742 avskrift: Side 264.