Ole Johansson1

f. 1752, d. 1803
 • Den 17 september 1803 ble det holdt skifte på Sangvig, Meldal, hos Brit Eriksdatter Blokkum etter hennes ektemann Ole Johansson imellom igjenlevende enke og deres barn, Erik Olsson Sandvik, Johan Olsson Sandvik, Ingeborg Olsdatter Sandvik, Kari Olsdatter Sandvik og Gjertrud Olsdatter Sandvik. Formyndere for de umyndige barn var Erik Johansson. Se gården Sandvigen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa09 Folio 343-344b

  Aar 1803 den 17 Septbr.

  Sted: gaarden Sangvig i Meldals tinglaug

  Hovedperson: efter den her paa gaarden ved døden afgangen mand Ole Johansen

  Arvinger: bemeldte afdødes efterladte enkekone Brithe Eriksdatter og den afdødes med hende i egteskab avlede og efterladte 5 levende børn, 2 sønner og 3 døttre
  1. sønnen Erik Olsen over myndige aar opholdende sig her paa gaarden
  2. sønnen Johan Olesøn 24 aar værende hjemme her paa gaarden
  3. datteren Ingeborg Olesdatter 18 aar gl, værende hjemme hos moderen
  4. Kari Olesdatter gl 16 aar ogsaa værende hjemme her
  5. yngste datter Gjertru Olesdatter gl 8 aar

  Laugverge for enken: hendes svoger Christian Frantsen Blokken

  Som værger og formyndere for børnene blev følgende beskikket
  til curator for Johan Olsen, Ejner Toresen Svinsaas
  til formynder for ældste datter Ingeborg Olesdatter, hendes fastrmand Ole Eriksen Solum
  for mellemste datter Kari Olesdatter, hendes farbroder Erik Johansen Blachstad
  for yngste datter Gjertru Olesdatter hendes mosters mand Thore Thoresen Damlie

  Sum formue : 527 - 6
  Sum gjeld : 122 2 6
  Igjen å arve: 404 2 -3

2a Body (Pt=N)

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Ole Johansson.
  Kjøpte Sandvika i 17861

Kildehenvisninger

 1. [S88] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 5 Gard og ætt III, Side 424.
 2. [S88] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 5 Gard og ætt III, Side 450.
 3. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: SAT, Orkdal sorenskriveri , 3/3Aa/L0009: Skifteprotokoller, 1796-1805, s. 342b-343a
  Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090206650353http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 4. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: SAT, Orkdal sorenskriveri , 3/3Aa/L0008: Skifteprotokoller, 1782-1796, s. 322b-323a
  Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/sk20090206640335http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1