Trond Ingebrigtson1

f. 1677, d. 1755

Familie: Ildri Sjursdatter f. 30 juli 1682, d. 1751

2a Body (Pt=N)

 • Trond Ingebrigtson er nevnt som sønn i skiftet etter Ingeborg Arntsdatter Eggan den 23 september 1696 på Eggen, Rennebu.2
 • Tron Ingebregtsen Eggen lot i følge Tingbok nr 2 lese en bøxelseddel på tinget den 15 juli 1700 på Hool, Rennebu.
  1A02 Folio 125-126b

  Anno 1700 d. 15 Juli paa Hool i Rennebo

  Retten besiddet af Peder Uf, Evind Saugestad, Olle Skierfve, Olle Kiønnum,
  Olle Flaa, Jon Flaa, Evind Sliper og Ingbricht Eggen

  Suend Rasmusen lof publicere Et forsichrings bref under
  haand og Seigel fra Christen Brun, huorudi hand for sig og sine
  Arfvinger afstaar ald den pretention hand kunde hafve eftter sin
  sl. datter som var Suend Rasmusens hustru, det være sig
  af gods eller andre eyendele, men skal følge Suend Rasmusen og hans
  arfvinger, til Vitterlighed under ??? Evind Stens.? og Jon Jons.
  Datered Holte paa Inset d. 4 Julj 1699

  Tron Ingbrichsen lod læse En bøxelseddel paa 2 øre 6Mlaug
  udi den gaard Eggen som hans fader for hannem afstaaed hafr
  udsted af fogden Jørgen Peders. d. 22 Novbr. 1699

  Jørgen Torgers. lod læse En bøxelseddel paa 1 Spd. 18 Mlaug i
  Wold udsted af Christian Skiøller d. 5 sept 1699

  Fridrich Torgers. lod læse En bøxelseddel paa 2 øre i Horstad
  som faderen for ham har afstaaed, Udsted af K. Majt. foget
  Jørgen Peders. d. 4 Junj 1700

  Erich Ellefsen lod læse En bøxelseddel paa sin gaard gunes
  skylder 2 øre 6 Mlaug som hand ??sted af M. Bonsach? d. 11 Martj 1700

  Knud Arens. lod læse sin bøxelseddel paa ??? d. gaard Wold
  skylder 1/2 Spd. udsted af Hr. Evert Meyer d. 18 Martj 1700

  Folio 125b

  Knud Erichs. Øfne soldat besoved Randi Rasmusdatter befundis
  at være ??? hun tilkiendis at bøde 1 rdr 12 s saa som hand er
  udskrefven Anno 1696

  Guri Ellefsdatter Larshus besoved af soldat Erich Ellefsen Gunes
  befindis at være trolofved, hun blef tilkient at bøde 1 Rigsdr. 12 s
  hand er udskrefven A0 89

  Evind Sliper hafde i Rette ladet indvarsle sine stifsønner
  Lars, Ener og Olle Taralsønner, formedelst de gevaltig hafde
  Voldelig ham frataged ...

  ...

  Folio 126

  ...

  Enchen Tosets søn Aren Ols. Toset lod læse Et skiøde paa Toset
  skylder 1/2 spd, udsted af Ingbricht Ingbrs. Jens Giønild, Endre Faas.
  d. 27 febrv. 1699

  Folio 126b

  ...

  Olle Tronsen lod læse sin bøxelseddel paa d. gaard lille
  Kosberg skylder 1/2 Spd. udsted af fogd. Jørgen Peders. d. 16 Julj 1700

  Engel Jens. lod læse sin bøxelseddel paa d. gaard Korsberg
  skylder 2 øre 16 Mlaug udsted af fogd. Jørgen Peders. d. 16 Julj

  Aren Suendsen lod læse sin bøxelseddel paa d. gaard
  Gunes skylder 1 Spd. og 3 Mlaug udsted af Fogd.
  Jørgen Peders. den 16 Julj 1700

  Lensmand. Jon Hool lod læse sin bøxelseddel paa den gaard
  Ofr Hol skylder til K. Majt. 1-2-6M udsted af fogd. Jørgen
  Pedersen d. 2 Novebr 16993
 • I skiftet etter Ole Olsen Bach den 21 august 1742 på Bakk, Rennebu, er mostermannen Tron Ingebregtsen Eggen beskikket til formynder for Efven Olsen.4

6b Folketellinger (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

 • Trond Ingebrigtson er muligens samme person som Tronn Eggen.

Resten

Kildehenvisninger

 1. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 302.
 2. [S412] Orkdal Skifteprotokoll nr 2 1689 - 1696: Folio 571 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24701/1
 3. [S605] Orkdal Tingbok nr 2 1695 - 1704: Folio 125.
 4. [S408] Orkdal Skifteprotokoll nr 4 1737 - 1743: Folio 528b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24703/1
 5. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1116.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 6. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 24a.
 7. [S118] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind II, Side 301.
 8. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 573 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1