Marit Olsdatter Rokkones1

f. 1731, d. 1783

Familie: Hans Gundersen f. 1727, d. 1790

 • Den 28 april 1783 ble det holdt skifte på Buehougen under Buum, Rennebu, hos Hans Gundersen etter hans hustru Marit Olsdatter Rokkones imellom igjenlevende enkemann og deres barn, Ole Hans*, Aasille Hansdatter og Karj Hans*. Formyndere for de umyndige barn var Jon Olson Gunnes, Jon Gundersen og Ole Thoresen. Se gården Buen for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  .
  3Aa08 Folio 23-24

  Anno 1783 Mandagen den 28de April

  Sted: huusmandspladsen Buehougen under gaarden Buum, udi Renneboe Tinglaug hos Hans Gundersen

  Hovedperson: hans ved døden afgangen hustrue Marithe Olsdatter, som opholdt sig og døde paa foreskrevne plads

  Arvinger: hendes ermeldte igienlevene husbonde og deres med hverandre udi ægteskab aflede og igienlevende sex børn, 3de sønner og 3de døttre
  1. Ole Hansen gl 14 aar
  2. Gunder Hansen gl 10 aar
  3. Ifuer Hansen gl 3 aar
  4. Aasel Hansdatter gl 21 aar ugift
  5. Kari Hansdatter gl 19 aar ugift
  6. Ingeb. Hansdatter gl 16 aar

  Vurderingsmenn: Erich Lauritzsen Merck og Ole Thoresen Buum

  Sum formue : 24 3 10
  Sum avgang : 14 2 10
  Igjen å arve: 10 1 -

  Till formyndere for de umyndige børn var der herved beskikket
  for ole Hansen, hans modrbroder Jon Olsen Gundniss
  for Gunder Hansen, hans fadrbroder Jon Gundersen Skaalemæsten?
  for Jon Hansen og Aasel Hansdatter, deres fasters mand Ole Thoresen Buum
  for Karie og Ingeborg Hansdøttre, deres fader Hans Gundersen Buehougen5

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Marit Olsdatter Rokkones og Hans Gundersen er oppført i manntallet 1 desember 1762 på Plads Hougen under 520 Buum, Rennebu.
  huusplads Hougen

  1. Hans Gundersen
  2. kone Marit Olsd
  3. hos sig haver Eli Andersd ???

  venstre kolonne

  1. Marit Hansd 4 aar
  2. Aasel Hansd 1 1/27
 • Marit Olsdatter Rokkones og Hans Gundersen er oppført i manntallet 1 august 1769 på Buum, Rennebu.
  Nr Stilling FornavnFarsnavn Slektsnavn Siv.st/Fam.st. AlderKode GifttYrke Merknad
  1PHans Gunders. 43 6g
  2kone Marithe 37 5g
  3 OleHans* b11
  4 MaritHans* b11 2
  5 AaselHans* b81
  6 Karj Hans* b61
  7 Ingeborg 413

7c Body (pt=N, Both, PO)

 • Marit Olsdatter Rokkones.
  Gift med Hans Buum. Husmannsfolk på Buom.1

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 269.
 2. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 31 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 3. [S595] Folketelling 1769 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 50b.
 4. [S109] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind III, Side 54.
 5. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 23 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/35
 6. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 385 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1
 7. [S598] Folketelling 1762 for Meldal, Sør-Trøndelag: Side 90.