Løden Sivertson Voll1

f. 1850
  • Løden Sivertson Voll ble født i 1850 i Rennebu1

7c Body (pt=N, Both, PO)

  • Løden Sivertson Voll.
    Utvandret til USA i 18811

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 436.