Sivert Sivertson Voll1

f. 1856
  • Sivert Sivertson Voll ble født i 1856 i Rennebu1

Kildehenvisninger

  1. [S10] H. Halvorsen og J. Kosbergløkk, Rennebuboka Bind I, Side 436.