Erich Erichsen1

d. circa 1765
 • Den 9 oktober 1765 ble det holdt skifte på Sandbachen under Talleraas, Orkdal, etter Erich Erichsen. Se gården Tallerås for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Skifte etter Erik Eriksen Sandbachen u. Talleraasen, 9.10.1765, Orkdal:

  Avdød: Erik Eriksen
  Enke: Sigri Frantzdatter

  Barn (3 levende):
  1) Erich Erichsen, 21 aar
  2) Frandtz Erichsen, 20 aar
  3) Peter Erichsen, 18 aar
  Til laugverge for enken: hendes broder, Niels Frantsen

  3Aa06 Folio 637b-638

  Anno 1765 Onsdagen den 9de october

  Sted: en plads kaldet Sandbachen under gaarden Talleraassen udi Ørchedals tinglaug hos Sigri Frantzdaatter

  Hovedperson: hendes avdøde mand Erich Erichsen

  Arvinger: hans efterladte Enke og den salig mands med hende udi ægteskab tilsammen avlede tre levende børn
  1. Erich Erichsen, gammel 21 aar
  2. Frandts Erichsen, gammel 20 aar
  3. Peter Erichsen, gammel 18 aar

  Laugværge for enken: hendes broder Niels Frantssen

  Vurderingsmenn: Lensmanden Jon Jonsen Moe og Iver Olsen Holte

  Gjeld til:
  1. Ole Nielsen Moset som fremlagte en pante obligasjon datert 10 april 1756 underskrevet av Erich Erichsen Talleraas og bevitnet av Peder Aamundsen Solaas og Ole Michelsen Oune
  2. Hr. Bergskriver Møller
  3. Provsten
  4. Niels Olssen Monset
  5. skifteomkostninger

  Sum formue : 36 1 22
  Sum gjeld : 80 1 21

Kildehenvisninger

 1. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 637 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/1