Ole Larsen1

d. circa 1800

Familie: Helle Jonsdatter f. 1764, d. 1834

 • Trolovelse for Ole Larsen og Helle Jonsdatter ble kunngjort den 12 november 1785 i Orkdal
  Prot. ref. Side Lp.nr. År Trulova dato Sokn/Kyrkje
  264 Orkdal MINI 668A02 365 29 1785 12.11.1785 Orkdal
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Kjønn Bustad
  1051 Brudgom Soldat Ole Larssen Liøkild
  1052 Brur Hille Jonsdtr Buum
  1053 Trulovar Ole Rasmussen M Hostoe
  1054 Trulovar Peder Anderssen M Bye2
 • Ole Larsen var gift med Helle Jonsdatter. De giftet seg 24 november 1785 i Orkdal
  Prot. ref. Side Lp.nr. År Vigd Vigd stad
  289 Orkdal MINI 668A02 404 31 1785 24.11.1785 Ørkedal
  Rolle Stilling Førenamn Etternamn Bustad
  577 Brudgom Soldat Ole Larssen Liøkild
  578 Brur Hille Jonsdtr Buum1,3
 • Ole Larsen døde circa 1800 i Orkdal1
 • Den 12 august 1800 ble det holdt skifte på Liøchild, Orkdal, hos Helle Jonsdatter etter hennes ektemann Ole Larsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Lars Olsen, Jon Olsen, Ane Olsdatter, Helle Olsdatter og Solo Olsdatter. Enkens laugverge var Peder Jonsen. Formyndere for de umyndige barn var Rasmus Larsen, Iver Larsen, Haagen Olsen Hodstoen og Peder Andersen. Se gården Ljøkell for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa09 Folio 209-211b

  Aar 1800 den 12 Augusti

  Sted: Liøchild udi Ørkedals tinglaug

  Hovedperson: Ole Larsen

  Arvinger: hans efterladte Enkehustrue Hille Jonsdatter og deres udi Egteskab tilsammen avlede 5 levende børn
  1. Lars Olsen, gammel 9 aar
  2. Jon Olsen, 5 aar gl
  3. Anne Olsdatter, 14 aar gammel
  4. Hille Olsdatter 12 aar gammel
  5. Solloug Olsdatter gammel 2 aar

  Laugverge for enken: Peder Jonsen Echlie, som er hendes broder

  Som verger og formyndere for de umyndige var tilstede Peder Andersen Bye, Rasmus Larsen Sommervold og Iver Larsen Sommervold,
  samt Lars Jonssen Steenshougen og Ole Rasmusen Hodstoen

  Nevnes at den avdøde har vært verge for hans søster Anne Larsdatter og for drengen Iver Iversen Buum

  Som nye formyndere ble opnævnt
  for Anne Larsdatter, hendes broder Rasmus Larsen Sommervold
  for Iver Iversen Buum, hans svoger Ole Jonssen Jamtgaard

  Sum formue : 442 2 8
  Sum avgang : 74 2 4
  Igjen å arve: 368 - 4

  Formyndere:
  for Lars Olsen, hans farbroder Rasmus Larssen Sommervold
  for Jon Olsen, hans farbroder Iver Larssen Sommervold
  for Anne Olsdatter, hendes svoger Peder Anderssen Bye
  for Hille Olsdatter, hendes svoger Haagen Olsen Hodstoen
  for Solloug Olsdatter, hendes morbroder Lars Jonssen Steenhougen4

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 209 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 2. [S639] Trulova Orkdal 1776-1799 avskrift.
 3. [S640] Vigde Orkdal 1776-1799 avskrift.
 4. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 209 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/218
 5. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 528 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 6. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 348 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/358