Iver Jonsen1

f. 15 juli 1753, d. circa 1800

Familie: Beret Andersdatter f. 1761

 • Iver Jonsen ble født i 1753 i Orkdal2
 • Han was christened den 15 juli 1753 i Orkdal; Side År Døypt
  1619 220 1753 4. P. Trinit. [15.07.1753]t
  Rolle Førenamn Etternamn Kjønn Bustad
  10970 Barn Iver Joensen M Skaalholt
  10971 Far Joen Skaalholt
  10972 Fadder Peder Bak
  10973 Fadder Knud Røklef
  10974 Fadder Ole Pedersen Bak
  10975 Fadder Agnis Skaalholt
  10976 Fadder Beret Skaalholt.2
 • Han var gift med Beret Andersdatter1
 • Iver Jonsen døde circa 1800 i Orkdal1
 • Den 3 februar 1800 ble det holdt skifte på Buum, Orkdal, hos Beret Andersdatter etter hennes ektemann Iver Jonsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Jon Iversen, Anders Iversen, Lars Iversen, Iver Iversen, Helle Iversdatter, Elie Iversdatter og Solo Iversdatter. Se gården Buan for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa09 Folio 175b-177b

  Aar 1800 Mandagen den 3 Februarii

  Sted: Buum i Ørkedals tinglaug

  Hovedperson: den her paa gaarden for nylig afg. Iver Jonsen

  Arvinger: hans igienlevende Ektefælle Berithe Andersdatter og deres udi Egteskab avlede 7 barn
  1. Jon Iversen, gl. 21 aar
  2. Anders Iversen, gl. 18 aar
  3. Lars Iversen, gl. 10 aar, til formynder for denne og til Curator for de tvende ældste sønner blev opnævnt faderbroderen Peder? Jonsen Echlie
  4. Iver Iversen, gl 7 aar, til formynder Ole Larsen Liøchild
  5. Hille Iversdatter, gl. 16 aar, formynder Ole Ingebrigtsen Øddyn
  6. Elie Iversdatter, gl. 13 aar, formynder morbroderen Knud Andersen Fossum
  7. Solloug Iversdatter, gl. 3 aar, formnynder Ole Rasmusen Hodstoen

  Laugverge for enken: hendes broder Lars Andersen Qvaal?

  Gjeld til:
  1. Johannes Jonsen Lefstad : 300 - -
  2. Enken Anne Olsdatter Nærvigen : 119 3 -
  3. skyldig skatt
  4. Peder Jonsen Echlie fordrede Udløsning av gaarden Buum : 31 2 -
  5. Lars Jonsen Buum fordrede udløsning av gaarden Buum : 36 - -
  6. Jon Jonsen Buum fordrede ligesaa udløsning av gaarden Buum : 8 2 -
  7. Ole Rasmusen Hodstoen fordrede paa sin kones vegne udløsning af gaarden Buum : 30 3 -
  8. Ole Jonsen Jamtgaard : 15 1 12
  9. Ole Larsen? Liøchild fordrede paa sin kones vegne Udløsning av gaarden Buum : 30 3 -
  10. Ole Andersen Øddyn fordrede paa sin kones vegne Udløsning af gaarden Buum : 15 1 12
  11. Stephen Pedersen Fandrem : 7 - -
  ...

  Sum formue : 867 1 12
  Sum avgang : 616 1 12
  Igjen å arve: 251 - -1

2a Body (Pt=N)

Kildehenvisninger

 1. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 175b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/185
 2. [S636] Døypte Orkdal 1715-1776 avskrift.
 3. [S333] Orkdal Skifteprotokoll nr. 9 1796 - 1805: Folio 328 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24708/1
 4. [S77] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1806 - 1823: Side 730 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24709/1
 5. [S454] Orkdal Skifteslutningsprotokoll 1805 - 1826: Folio 428 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24710//430