Vangseng Gnr. 115 bnr. 21

3a Bruk og Husmannsplasser

  • Vangseng Gnr. 115 bnr. 2 var bruk under Vangseng

    Kjente brukere med familie:

3b Bygslere

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

  1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 22.