Ole Larssen1

d. circa 1769
 • Den 8 februar 1769 ble det holdt skifte på Trøen under Sommervold, Orkdal, etter Ole Larssen imellom de etterladte arvinger, foreldre Guru Jonsdatter, søsken Gunnild Larsdatter, Ingeborg Larsdatter, Mari Larsdatter, Guru Larsdatter og Ragnild Larsdatter. Formyndere for de umyndige barn var Lars Larssen Metlie. Se gården Sommarvål for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 101-101b

  Anno 1769 den 8de Februarii

  Sted: huusmandsplads kaldet Trøen under gaarden Sommervold udi Ørchedals tinglaug

  Hovedperson: en ugift karl Ole Larssen som boede og døde paa bemelte gaard

  Arvinger: hans moder og sødskende
  1. moderen Guru Jonsdatter
  2. hellsøster Gunnild Larsdatter gamel 42 aar ugift
  3. heelsøster Ingeborg Larsdatter gamel 40 aar ugift
  4. heelsøster Marii Larsdatter gift med Ole Torgiersen boende paa en huusmandsplads kaldet Gieldallen under gaarden Sommervold her i tinglauget
  5. heelsøster Guru Larsdatter gift med Hans Olsen boende paa Ørchedals??? under gaarden Hoff her i tinglauget
  6. heelsøster Ragnild Larsdatter gamel 29 aar ugift

  Sum formue : 29 - 16
  Sum avgang : 6 - 20
  Igjen å arve: 22 3 20

  Til formynder for de ugifte søstre Ingeborg og Ragnild Larsdøttre ble i mangel av væderhæftig fød værge beskikket en ubeslægtet mand Lars Larssen Metlie1

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Ole Larssen er oppført i ekstraskatten 1762 på Sommervold, Orkdal.
  Side Gardnr Gard
  194 31 182 Sommervold
  Fam. nr. Type Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn Merknad
  1760 Self Ejer Hovedperson Ole Larssen M
  1761 Pige over 12 aar Mari Larsdtr K
  1762 Andre hos sig havende Mann Lars Joensen M
  1763 Andre hos sig havende Kone Guri Joensdtr K
  1764 1 Husmenn og inderster Mann Anders Kieldsen M
  1765 1 Husmenn og inderster Kone Berte Eriksdtr K
  1766 2 Husmenn og inderster Mann Ole Ellefsen M
  1767 2 Husmenn og inderster Kone Giertrud Joensdtr K
  1768 Ejer Haldor Eggen M Ingen folk2

Kildehenvisninger

 1. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 101 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/112
 2. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift.