Arn Tollefsen1

d. circa 1748

Familie 1: y

 • Den 6 juli 1748 ble det holdt skifte på Dahlen under Svindsøyen, Orkdal, hos Ingeborg Thoresdatter etter hennes ektemann Arn Tollefsen imellom igjenlevende enke og deres barn, Ole Arnsen, Simmen Arnsen, Anders Arnsen, Guru Arnsdatter og Tollef Arnsen. Formyndere for de umyndige barn var Iver Jonsen, Hans Olsen Fagerlien, Henning Jonsen, Jon Walstad og Lars Wigen. Se gården Svinsøya for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa05 Folio 208b-210b

  Anno 1748 Løverdagen den 6te July

  Sted: huusmandspladsen Dahlen under gaarden Svinsøyen

  Hovedperson: avgangen Arn Tollefsen, som boede og døde paa ermelte plads

  Arvinger: hans igienlevende Enkke Ingeborg Thoresdatter og den salig mands saavell med hende som udi hans 2de forrige ægteskaber tillsammen avlede 4 sønner og een datter
  1. Ole Arnsen, over myndige aars alder
  2. Simmen Arnsen, gl. 22 aar
  3. Anders Arnsen, gammell 20 aar
  4. Tollef Arnsen, gl. 1 aar
  5. Guru Arnsdatter, gammell 14 aar

  Overværende som værge for børnene, Ifver Jonsen Aamodt

  Krav i boet:
  1. Ole Arnsen krevde resterende renter av hans mødrene arv her i boet hafde indestaaet
  2. Anders Arnsen fordrede rente av hans mødrene arv, som paa rente hos Lars Wigen er udsadt og av den salig mand som formynder renter oppebaaren udi sex aar
  3. Guru Arnsdatter krævede og rente av hendes mødrene arve capitall, som hos velagte Siver Togstad er udsadt og renter av faderen som formynder og værge bør svares udi 6 aar
  ...

  Sum formue : 86 1 10
  Sum avgang : 27 3 18
  Igjen å arve: 58 1 16

  Til formynder for de 2de umyndige børn blev beskikket
  for Tollef Arnsen, hans mosters mand Hans Olsen Fagerlien
  for Guru Arnsdatter, hendes sødskendebarn Henning Jonsen Slotten
  Liigesaa bliver til Curator beskikket
  for Simmen Arnsen, Jon Walstad
  for Anders Arnsen, Lars Wigen1

Kildehenvisninger

 1. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 208b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/222