Knut Jonson Aas1

f. 1690, d. 1751

Familie: Ragnild Jonsdatter f. 1689, d. 1759

 • Den 19 februar 1751 ble det holdt skifte på Aas, Rennebu, hos Ragnild Jonsdatter etter hennes ektemann Knut Jonson Aas imellom igjenlevende enke og deres barn, Jon Knudsen den eldre, Jon Knudsen den yngre, Kari Knudsdatter Aas, Ragnild Knudsdatter og Ane Knutsdatter Ås. Enkens laugverge var Rasmus Jonson Hoset. Formyndere for de umyndige barn var Ole Anderson Mærkesbrekk og Jon Olson Skjerve. Se gården Aas for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Aaret 1751 Fredagen Den 19de Februarij Blev Efter Fore-
  gaaende Lovlig Intimation .... holden enn Rigtig Registrering og Vurdering tillige
  følgende Skifte og deeling paa gaarden Aa udi Renneboe Tingloug hos den ærlige og velagte Dan-
  neqvinde Ragnild Jonsdaatter, efter hendes avgangen mand den ærlige og velagte, nu salige
  Dannemand Knud Jonsen som boede og døde paa ... gaard Aas, till rigtighed imellem hans
  ... efterladte Enkke paa den ene og deris udi ægteskab tillsammen avlede 5 levende børn nam-
  lig, 2de Sønner og 3de Døttre. Navnlig Jon Knudsen den ældre gammell 21 aar, Jon Knudsen den yngre
  gammel 19 aar, Kari Knudsdaatter gift med ærlige og Velagte Dannemand Jon Olsen boende paa
  gaarden Øfre Grindall, Ragnild Knudsdaatter, gamell 23 aar, ugift og Anne Knudsdaatter, gamell
  12 aar paa den anden siide. Till Vurderingsmænd var av Kongel. Majts. Constituerede Fogd over
  Örche og Guldals Fogerie Sr. Friderich Ibsen opnævnt de tvende ærlige og Velforstandige Dannemænd
  Navnlig Lensmanden Erich Lauritzen Merch og Peder Thoressen Aas som begge mødte, og efter Enk-
  kens og hendes tillstedeværende Myndige børns giorde ... over Sterfboehuusets
  tillhørende Eiendeeler Vurderede summer saaledes som efterfølger:
  ...
  Og efter at Enkken og hendes broder, den velagte Dannemand Rasmus Jonsen Hoeset
  som lauværge...
  ...
  Till formynder for de tvende sønner Jon Knudsen den ældre og Jon Knudsen den yngre
  blev beskikket deres søsters Mand den ærlige og velagte Dannemand Jon Olsen Øfre Grin-
  dall som ... saadan opsigt med ...
  ... liigeledes blev beordret till formynder for de 2de umyn-
  dige døttre, de efter loven ... værger namlig for Ragnild Knudsdaatter hendes
  fasters Mand den ærlige og velagte Dannemand Ole Andersen MerchesBrechen, og for Anne
  Knudsdaatter hendes sødskendebarns Mand den ærlige og velagte Dannemand Jon Olsen Hoeset
  ...2

2a Body (Pt=N)

 • Knut Jonson Aas er i følge Tingbok nr 5 indstevnet på tinget den 23 oktober 1721 i Rennebu for å ha for tidlig avlet barn.
  1A05 Folio 68

  Anno 1721

  23 october

  Rennebu

  Brønild Rasmusdatter Gissenaas besoved af soldat
  Peder Jonssen hans første forseelse hun bøder 1 - 12

  Knud Jons. Aas for tilig afled barn med sin qvinde
  tilkient at bøde egteskabs bøde 3-1-12

  Rasmus Ry lod publicere et skiøde paa sin gaard Ry
  skylder et half spand, som hand for 50 Rigsd. kiøbt hafer af
  Inger Pedersdatter ??? sl. Anders Jørgens. Parelius
  d. 12 Aug 1721 til vitterlighed underskreved aft hr. Petter Fouch?5

6b Folketellinger (Pt=N)

9 Feil

 • Knut Jonson Aas og Kari Jonsdatter.
  I Rennebuboka Bind IV side 426 er det angitt at Knut er gift med Kari Jonsdatter. Finner ingen ting som tilsier at det er riktig

Kildehenvisninger

 1. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 437.
 2. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 324b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/1
 3. [S6] Helge Halvorsen og Jenny Kosbergløkk, Rennebuboka Bind IV, Side 426.
 4. [S623] Inger Bjørnaas avskrift av Meldal kirkebok 1705-25 vigde.
 5. [S610] Orkdal Tingbok nr 5 1720 - 1727.
 6. [S593] Folketelling 1701 for Meldal, Sør-Trøndelag: Person 1368.http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 7. [S594] Folketelling 1706 for Meldal, Sør-Trøndelag: Folio 30b.