Ole Henriksson1

f. 1724, d. circa 1784

Familie 1: Gjertrud Olsdatter Rønningen d. 1751

 • Den 11 oktober 1784 ble det holdt skifte på Hodstaaen, Orkdal, hos Rennei Jonsdatter Skjervøyen etter hennes ektemann Ole Henriksson imellom igjenlevende enke og deres barn, Jon Olsson, Henrik Olsson, Kari Olsdatter og Giertrue Olsdatter. Se gården Hoston for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 119-121

  Anno 1784 Mandagen den 11te October

  Sted: Hodstaaen i Ørchedals tinglaug hos Randie Jonsdatter

  Hovedperson: hendes ved døden avgangen mand Ole Hinrichsen, som boede og døde paa foreskrevne gaard

  Arvinger: hans ermelte huustrue og deres med hverandre udi ægteskab avlede og igienlevende 5 børn
  1. Jon Olsen, gamel 28 aar, følgelig myndig
  2. Henrich Olsen, 25 aar, myndig
  3. Kari Olsdatter gift med Ingebregt Svendsen, boende paa gaarden Wiigen her i tinglauget
  4. Giertrud Olsdatter, gamel 18 aar, ugift
  5. Brithe Olsdatter, gamel 15 aar

  Laugverge for enken: hendes broder Brønild Olsen! Schierføyen

  Refereres en panteobligasjon datert 19 Juni 1769, Even Olsen Lille Tisæt har lånt 228 Rdr hos Ole Hodstaaen mot pant i Lille Tisæt i Surendalen

  Sum formue : 435 - -
  Sum avgang : 53 2 12
  Igjen å arve: 381 1 12

  Formyndere for de umyndige piiger
  for Giertrud Olsdatter, en ubeslægtet mand Erich Arnsen Ytterlien
  for Brithe Olsdatter, hendes svoger Ingebregt Svendsen Viigen2

2a Body (Pt=N)

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S88] Nils Lykkja, Meldal Bygdebok Bind 5 Gard og ætt III, Side 47.
 2. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: Folio 119 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/131
 3. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 250b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/265
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 432b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/454