Hans Olsen1

f. circa 1709, d. 1785

Familie: Mari Rasmusdatter f. circa 1708, d. 1790

 • Den 14 juli 1785 ble det holdt skifte på Monset, Orkdal, etter Hans Olsen. Se gården Monset for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa08 Folio 187-189b

  Anno 1785 Torsdagen den 14de July

  Sted: gaarden Monset udi Ørchedals tinglaug hos Marii Rasmusdatter

  Hovedperson: hendes ved døden afg. huusbonde Hans Olsen, der som kaarmand opholdte sig og døde paa foreskrevne gaard

  Arvinger: hans forbenævnte Enke og den salig mands nærmeste lovlig legitimerede arvinger da han uden livsarvinger ved døden er afgangen hvilken ere hans heel sødskende og deres efterladte børn
  1. heelbroderen Anders Olsen forhen boende paa Bachgierdet under Bach, nu død men efterladt sig en eneste søn
  a. Ole Andersen over m,yndige aar gift og boende paa bemelte plads
  2. heelbroder Erich Olsen forhen boende paa gaarden Bach nu død men efterladt sig en eneste datter
  a. Marithe Erichsdatter gift med Ole Anderssen boende paa en plads under Meegaarden her i tinglauget
  3. Heelbroderen Hermund Olsen forhen boende paa gaarden Heelie i Meldal tinglaug mu død men efterladt sig 5 levende børn 3de sønner og 2de døttre
  a. Siver Hermundsen over myndige aar boende paa bemelte gaard Heelie
  b. Erich Hermundsen myndig tienende her i tinglauget paa Gisvolden
  c. Ole Hermundsen ligesaa myndig værende paa gaarden Heelie hos broderen
  d. Margrethe Hermundsdatter gift med Frantz Nielsen boende paa Helie Øfre i Meldals tinglaug
  e. Gunnild Hermundsdatter gl 26 aar ugift tienende paa gaarden Qvammen i Meldallen
  4. heelsøster Jodda Olsdatter forhen gift og boende paa gaarden Schalholte her i tinglauget nu død men efterladt sig 3de børn 2de sønner og en datter
  a. Jon Jonsen over myndige aar gift og boende paa ermelte gaard Schalholt
  b. Ole Jonsen myndig tienende i Tronhiem hos enken Madame Midelfardt
  c. Berethe Jonsdatter gift med Ole Hendrichsen boende paa gaarden Kaarmoe her i tinglauget

  Laugverge for enken: hendes svoger Anders Ingebrigtsen Monset

  Sum formue : 277 - 4
  Sum gjeld : 132 1 4
  Igjen å arve: 144 3 -

  Formynder:
  Til formynder for den umyndige pige Gunnild Hermundsdatter, hendes broder Siver Hermundsen Helien2

2a Body (Pt=N)

6b Folketellinger (Pt=N)

 • Hans Olsen er i ekstraskatten i 1762 registrert i husholdningen til Monset ; Side Gardnr Gard
  58 9 51 Monset
  Type Fam. stilling Førenamn Etternamn Kjønn Merknad
  656 Ejer Knud Persen M
  657 Oppsidder Mann Siver Persen M
  658 Oppsidder Kone Kari Knudsdtr K
  659 Tjenestefolk Anders Knudsen M
  660 Pige over 12 aar Maren Siversdtr K
  661 Andre hos sig havende Knud Persen M E: Eier av garden, og bror til oppsitteren
  662 Self Ejer Mann Hans Olsen M
  663 Self Ejer Kone Mari Rasmusdtr K
  664 Barn over 12 år Sønn Ole Anderssen M
  665 Barn over 12 år Datter Ane Andersdtr K
  666 Dreng over 12 aar Nicolai Persen M
  667 Pige over 12 aar Marit Olsdtr K.4

8 Diskusjoner, forum og research

Kildehenvisninger

 1. [S819] Åsmund Solems slektssider, online http://http://www.monset.slektssider.org/, http://www.monset.slektssider.org/nedlastingsdokumenter/…
 2. [S463] Orkdal Skiftebehandlingsprotokoll 1782 - 1795: SAT, Orkdal sorenskriveri, 3/3Aa/L0008: Skifteprotokoller, 1782-1796, s. 186b-187a
  Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/sk20090206640199http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24707/1
 3. [S407] Orkdal Skifteprotokoll nr 5 1742 - 1757: Folio 511 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24704/526
 4. [S655] Ekstraskatten for Orkdal 1762 avskrift, http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe