Marithe Endresdatter1

d. circa 1780

Familie: Jon Rasmussen d. circa 1765

 • Trolovelse for Marithe Endresdatter og Jon Rasmussen ble kunngjort den 7 juni 1761 i Orkdal
  Prot. ref. Side År Trulova dato
  675 Orkdal KLOK 668.C02 464 1761 3. P. Trinit [07.06.1761]d
  Rolle Førenamn Etternamn Bustad
  2662 Brudgom Joen Lemundal
  2663 Brur Maret Endresdtr
  2664 Trulovar Ole Risen
  2665 Trulovar Ole Over-Ustad2
 • Marithe Endresdatter var gift med Jon Rasmussen i Orkdal1
 • Marithe Endresdatter døde circa 1780 i Orkdal3
 • Den 11 juli 1780 ble det holdt skifte på Lemundallen, Orkdal, etter Marithe Endresdatter. Se gården Lomundal for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  3Aa07 Folio 554b-557

  Anno 1780 Tirsdagen den 11te July

  Sted: gaarden Lemundallen udi Ørchedals tinglaug hos Niels Erichsen

  Hovedperson: hans ved døden avg. huustrue Marithe Endresdatter, som boede og døde paa foreskrevne gaard

  Arvinger: hendes forbenævnte igienlevende huusbonde og den avdøde qvindes med ham og i sit forrige ægteskab avlede og levende fem børn, 2 sønner og 3 døttre
  1. Anders Joensen gl 16 aar
  2. Joen Nielsen gl 4 aar
  3. Guru Nielsdatter 14 aar gl
  4. Ildri Nielsdatter gl 11 ar
  5. Gunnild Nielsdatter gl 9 aar

  som formynder for sønnen Anders Joensen blev opnævnt Ole Iversen Holte, hvis fader Iver Olsen Holte paa hans vegne var ????

  refereres et skiftebrev datert 18 april 1765

  Sum formue : 837 2 6
  Sum gjeld : 226 3 8
  Igjen å arve: 610 2 22

  Formynder:
  til formynder for de umyndige børn blev i mangel av ??? Sufficant værger beskikket
  for den ældste datter Guri Nielsdatter, Joen Evensen Stuedallen
  for Ildri Nielsdatter, Ole Ejnersen Riise
  for sønnen Joen Nielsen og datteren Gunnild Nielsdatter, deres fader Niels Erichsen Lemundallen
  for stifsønnen Anders Joensen, Joen Iversen Holte3

2a Body (Pt=N)

 • Den 18 april 1765 ble det holdt skifte på Lomundal, Orkdal, etter Jon Rasmussen og en /1 person imellom igjenlevende barn, Endre Jonsen. Se gården Lomundal for andre skifter og opplysninger som gjelder samme sted
  Skifte på gården Lomundallen etter avdøde Jon Rasmussen. Enken er Marithe Endresdtr. Barna er Rasmus Jonsen 13 år, Endre Jonsen 3 år, Anders Jonsen 3/4 år,
  Kari Jonsdtr 12 år og Ranney Jonsdtr 9 år. Laugverge for enka er Hans (?) på Svaarchmoe. Formynder for Rasmus er hans næst sødskendebarn (?) Andersen LIlle Groeggen i Meldalen,
  for Endre er hans næst søskenbarn (?) Erichsen Hermundslien i Surendallen, for Anders hans fasters mand Knud Olsen (?)gaarden i Hefne, for Kari er hennes salig (?ders) sødskendebarn Ole Eliassen Giønnes og
  for Ranney en ubeslægtet mand Svend Larsen Vigen.1
 • Marithe Endresdatter er nevnt som mor i skiftet etter Endre Jonsen den 14 juli 1766 på Lomundal, Orkdal.4

Kildehenvisninger

 1. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 561b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/585
 2. [S642] Trulova Orkdal 1715-1776 avskrift: http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe
 3. [S332] Orkdal Skifteprotokoll nr 7 1767 - 1782: Folio 554b http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24706/1
 4. [S445] Orkdal Skifteprotokoll nr 6 1756 - 1766: Folio 654 http://www.arkivverket.no/URN:sk_read/24705/676